József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Kronológiai adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Várostörténeti kronológia böngészése

Összesen 2498 db esemény
következő
Dátum upEsemény
1238Először említette oklevél Dunapentele névadójáról, Szent Pantaleonról elnevezett monostort.megtekintés
1522Lázár deák térképe először ábrázolta egész Magyarország területét, amelyen szerepelt Pentele is.megtekintés
1541Buda elfoglalása után Pentele is török uralom alá került.megtekintés
1560. február 7.I. Ferdinánd király Pentelét, Almással és Apostaggal együtt a török hódítás előtt Paksy testvéreknek (János, Lajos, Jób) adományozta.megtekintés
1686. szeptember 5.A menekülő Szulejmán nagyvezér Penteléről íratott levelet Bádeni Lajoshoz őrgrófhoz.megtekintés
1686. szeptember 9.Lotharingiai Károly, az egyesült keresztény sereggel szeptember 9-én érkezett Pentelére és tábort ütött a falutól délre, a fennsíkon. A falu ezután már nem került vissza a törökök kezére.megtekintés
1715Pentele teljes lakossága rác nemzetiségű volt: 12 jobbágy, 13 zsellér, 3 "lakó", 1 szabados család.megtekintés
1736Báró Száraz Györgyné Árva Daróczy Katalin 70 református magyar gazdát telepített Rác-Pentelére, ők kezdték építeni a Magyar utcát.megtekintés
1748. december 21.Padányi Bíró Márton püspök felszentelte a római katolikus templomot.megtekintés
1752Padányi Bíró Márton püspök önálló plébánia rangjára emelte Pentelét.megtekintés
1760Önálló épületbe került a római katolikus iskola.megtekintés
1767Az Urbárium bevezetésekor 148 telkes jobbágy-, 9 zsellércsalád lakta a települést, amelynek hivatalos neve Duna-Pentele lett.megtekintés
1769A római katolikus templom helyére egy nagyobb templomot építettek.megtekintés
1784-1787Az első népszámláláskor Duna-Pentele a csákvári járáshoz tartozott. A faluban 267 házban 1802 lakos élt: 686 férfi, 890 asszony, 12 éven aluli 237 fő, 17 éven aluli 81 fő.megtekintés
1833. február 15.II. József mezővárosi rangot adományozott Pentelének.megtekintés
1837-1980Dunapentele és Dunaújváros Dunaföldvár filiája.megtekintés
1848. márciusDunapentelét Adonnyal, Hercegfalvával és Rácalmással együtt a Csákvári járás V. kerületébe sorolták.megtekintés
1849. április 27-28.Jellasics hadteste átvonult Dunapentelén.megtekintés
1863Dunapentele lakossága 3235 fő, 3000 magyar, 195 szerb és 40 német.megtekintés
1864Dunapentelén gyógyszertár létesült. A „Szentháromsághoz" címzett gyógyszertár első tulajdonosa Árvay Gyula volt.megtekintés
1864. június 12.Felszentelik az elkészült Szentháromság plébánia templomot. A építkezés 1862-től 1864-ig tartott.megtekintés
1870Állami segítséggel elkészült Dunapentelén a községi fenntartású, felekezetektől független iskola.megtekintés
1870. január 18.Megalakult a Dunapentelei Casinó Társaság, Dunapentele kulturális egyesülete. megtekintés
1871A közigazgatási törvény alapján Dunapentele elvesztette mezővárosi jogállását, s ettől kezdve a polgári közigazgatás egész idején (1872-1950) nagyközségi státussal bírt.megtekintés
1872. október 1.Dunapentelén földművesek, iparosok és kereskedők a válság negatív hatásainak ellensúlyozására Dunapentelei Önsegélyző Egylet néven önsegélyző egyesületet hoztak létre.megtekintés
1872. december 17.A dunapentelei molnár céh tagjai megalakították a Dunapentelei Molnár Ipartársulatot. Elnöke Hauzer Ferenc.megtekintés
1877Az izraeliták külön felekezeti iskolát alapítottak.megtekintés
1878 tavaszA dunapentelei földművesek, iparosok és kereskedők Dunapentelei Önsegélyző Egyletét felszámolták.megtekintés
1882. február 10.Határozatot hoztak a községháza építéséről.megtekintés
1886Dunapentele lakossága 3549 fő.megtekintés
1886A községek rendelkezéséről szóló törvények alapján Dunapentelét a nagyközségek közé sorolták.megtekintés
1888. december 14. (?)Dunapentelén megalakult az izraelita nőegylet.megtekintés
1895. február 6.Megalakult a Dunapentelei Katolikus Kör.megtekintés
1896. december 23.Vasútvonal halad át Dunapentelén. Üzembe helyezték az Adonyszabolcs (mai nevén Pusztaszabolcs) és Paks közötti vasútvonalat.megtekintés
1901. december 29.Megalakult a Dunapentelei Polgári Kaszinó.megtekintés
1902. november 9.A Dunapentelei Polgári Kaszinó ifjúsági tagozataként megalakult a Dunapentelei Ifjúsági Önképzőkör.megtekintés
1903. február 17.A dunapentelei képviselő testület az iskolák államosítás mellett döntött.megtekintés
1905. január 8.Szávits Miklós földbirtokos kezdeményezésére megalakult a Dunapentelei Polgári Olvasókör, amelybe beleolvadt a Dunapentelei Polgári Kaszinó.megtekintés
1905. február 26.Függetlenségi és 48-as Kossuth Kör alakult Dunapentelén.megtekintés
1905. július 12.Sztrájkoltak az aratómunkások Dunapentelén.megtekintés
1907. szeptember 1.Megkezdődött a tanítás a községi iskola helyén felépített új Dunapentelei Állami Elemi Mindennapos Iskolában.megtekintés
1914 télA község és az uradalmak támogatásával ideiglenes katonai kórházat hoztak létre Dunapentelén.megtekintés
1915 nyárOrosz hadifoglyok érkeztek a josefstadti táborból Dunapentelére.megtekintés
1918. novemberMegalakult a Dunapentelei Nemzeti Tanács, elnöke: Szávits Miklós földbirtokos.megtekintés
1918. decemberPetrovics István vezetésével megalakult a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének dunapentelei csoportja.megtekintés
1919. márciusA Szociáldemokrata párt átvette a helyi hatalmat a Dunapentelei Nemzeti Tanács elől.megtekintés
1919. áprilisA dunapentelei uradalmak területén, mintegy 3500 holdon termelőszövetkezetek alakultak.megtekintés
1919. április 7.Első szabad választások Dunapentelén.megtekintés
1919. június 5.Cselédek, aratómunkások, termelőszövetkezeti tagok tiltakoztak a direktórium épülete előtt, az élelmezés javításáért és az úgynevezett fehérpénz ellen.megtekintés
1919. augusztus 24.Dunapentelét megszállta a dunai flottillához tartozó angol egység. megtekintés
következő