József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Helyismereti adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu
         

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Szerző:
Cím (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

427 db találat
ListaDátumCím upLeírásForrás név
1951-10-08Több dokumentum összetűzve. A névváltoztatással foglalkozik az első, ifjúmunkásoktól kapott levelekeket Bánki Tibor és Mereszejev leveleikben kérik, hogy a város ésa vasmű vegyék fel a Sztálinváros és Sztálin Múvek "a világ béke őre a világ emberiség ügyéért legkövetkezetesebb harcoloja nevét" A Pártibizottság és az alapszervek az űgy mögé állnak, a népnevelőket is mozgosítják ezügyben, lelkesedést az építkezés hasznára kell fordítani. Egy másik dokumentumban az Ideiglenes Nemzetgyülés összeülésének tízedik évfordulójáról emlékeznek meg. A harmadik dokumentumban az alábbiakról van szó megyei másod harmad és disztitkár kinevezés, Kovács Miklós igazgató áthelyezése a 26-os Tröszttől, Földes László áthelyezése, Lombos Ferenc veszi át a helyét, Földes elbúcsúzik az itteni elvtársaktól. A negyedik idetűzött dokumentum, Sztálin Vasmű Pártbizottságának tagjaira és póttagjaira tett javaslst 1951. november 14-éről.Zecher-anyagmegtekintés
1995-01-01"..a nagy Sztálinról...Árgusmegtekintés
2011-06-18"Aki valaha is szórádos volt..."Utolsó ballagás a Szórád Márton Általános Iskolában. "Településünk legrégibb oktatási műhelye zárja be kapuit. " Az iskola 1907. szeptember elsején 598 tanulóval és nyolc tanítóval indult el.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-07-07"Az álmaimból építkezem..."Beszélgetés Szabó Zsolt Róbert építésszel, aki él-hal Penteléért. Városfejlesztésről, tervekről.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1976-04-02"Föld, kenyér, szabadság..." - Forradalmak Dunapentelén III.A második világháború fejér megyei és pentelei felszabadító harcok vázlata a földosztásig.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1984-12-21"Ha vége a gyűlésnek, én is beszállok". Egy óra R. e-nélRészlet a szerző önéletrajzi könyvéből. Dunaújvárosi küldöttség Rákosi Mátyásnál, hogy Pentelének nevét Sztálinvárosra változtassák. Párbeszédek, kérdések a fogadáson.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2013-11-20"Nem megdöbbenteni akartak"Dunapentele neve is olvasható a jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Mártírok és Hősök Emlékezete kutatóintézetben, ahol a Széchenyi István Gimnázium két pedagógusa járt. Beszélgetés dr. Gentischerné Dani Zitával és Kácserné Tallósi Évával.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2017-10-00"Népünk büszkesége" 66 éveKronászt Margit tanulmánya a 66 éves Dunaújváros történetéről.Dunaújváros Infomegtekintés
1956-01-01"Rezerénus" gyülekezet Dunapentelén (Adatok a dualizmus elsőA nazarénusok - az anabaptistákhoz hasonlóan - csak a felnőttek keresztségét ismerték el, a keresztségen és az úrvacsorán kívül az összes keresztény szentséget elvetették. A nazarénusok mozgalma 1869-től volt megfigyelhető Dunapentelén. Perük 1875. máj. 28-án volt.Ethnographia, Fénymásolat/1956megtekintés
1965-02-0115 év távlatából...Visszaemlékezések a tanácsi munka hőskorára.Tanácstagi Híradómegtekintés
2018-08-00180 kilós viza a DunábólIsmertető a dunapentelei halászatról, halászokról. A pentelei halászok közül Tonka Istvánnak volt a legnagyobb halfogása: a 2. világháború előtt egy 75 kilós vizát fogott ki a Dunából.Dunaújváros Infomegtekintés
1954-12-031944-1954Tíz december a pentelei fennsíkon. Képek: akkor és most+szövegSztálinvárosmegtekintés
2014-10-311956: Pentele üzen, nem alkuszikForradalmi kórinka.Dunaújvárosmegtekintés
1951-08-28A "Dunai Vasmű Építője" szerkesztősége.......ifjúsági irodalmi pályázatot hirdet. A pályázatra a Dunai Vasmű és Dunapentele életéről szóló elbeszéléssel lehet részt venni. Pályadíjak felsorolása.Dunai Vasmű Építőjemegtekintés
2010-01-00A Bácskai-tanyák kialakulása DunapentelénBácskai-tanyák Dunapentelén. A tanyákat a Bácsgyulafalváról (Bács-Bodrog megye) települt magyarok építették. Kabók György, Bogdán József, Borsos József, Vajai Vilmos tanyája a Baracsi út végén volt.Bácsország, Fénymásolat/2010megtekintés
A béke dalaNagy Katalin "A béke dala" c. verse. Egy fiatal lány verse, aki megnézte hogyan épül a Békemű.Dunapentelén épül a békeműmegtekintés
1951-07-31A Béke-staféta a pentelei ifjúmunkások üdvözletét is viszi BerlinbeMatola elvtárs vitte a fáklyát a Május 1. utcában felállított díszkapuhoz. A staféta Albániából indult.Dunai Vasmű Építőjemegtekintés
2014-12-00A disznótor és régi híres bölléreiA dunapentelei disznóvágások bemutatása. A pentelei házkolbász, kukoricás és a véres hurka receptje.Újtelepi Hírlap, Pentele ezer évemegtekintés
1985-11-00A Dunai Vasmű alapításának előzményeiTörténelmi kényszer, tervek és elképzelések, döntés az alapításról, Mohács helyett Dunapentele.Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, Fénymásolat/1985megtekintés
2008-11-18A dunapentelei beruházás a kortársak szemévelKortársak visszaemlékezései a Filmmúzeum új sorozatában.Dunaferrmegtekintés
1977-02-01A dunapentelei epizódDunapentele felszabadulásának történetéből. Harminckét éve történt.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
A dunapentelei gazdák urbáriuma 1736-bólDaróczy Katalinnak, Báró Száraz György özvegyének a jobbágyokkal való megegyezése (urbáriuma).Székesfehérvári Szemle, Fénymásolat/1931megtekintés
1956-12-05A falu is szót kér...A falu népe helyt áll, és előteremti a jövő évi kenyerünket.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
1995-08-08A háború emlékeiMegjelent a Személyes visszaemlékezések a II. világháború dunapentelei eseményeiről, A régi Pentelét tükröző fényképek, Katonadalok, Oroszné Babanits Ilona gondozásában.A Hírlapmegtekintés
1997-08-14A hajdani Pentelét kutattákDújv-ban rendezték a Fejér megyei diákok honismereti táborát.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-00-00A hajózás a Dunai Vasmű dolgozóiértA Dunai Vasmű építkezésén dolgozók részére Dunapentele és Dunavecse között átkelési járat indult be. Naponta közlekedő hajójárat indult Dunapentele és Mohács között.Sztálinvárosmegtekintés
1948-04-23A helyi MKP és SZDP egyesülése után az új vezetőség jelöltjeAz MKP és SZDP központi szervező bizottságának körlevele értelmében az új vezetőség tagjaira tett javaslatok. Név, korábbi pártja, ha volt korábbi tisztsége akkor, azt is megjelölték. Új Vezetőség Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Szervező titkár: Körösi Mihály, Káderfelelős: Cs. Tóth Mihály, Tömegszervező: Hingyi György, Gazdasági vezető: H. Szabó József, Paraszt felelős: Vagyócki Mihály, Oktatási felelős: Dr. Simay Arthur, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér. A Pártbizottság tagjai:Zecher-anyagmegtekintés
1948-04-05A helyi MKP SZDP egységbizottság ülésének jegyzőkönyveAz egységbizottság ülésének jegyzőkönyve a helyi Szociáldemokrata párt jobboldali elemeinek eltávolításáról. Az egységbizottság tagjai: Hingyi György, Molnár István, Főnyedi Elemér, Varga László, Horváth József, Cs. Tóth Mihály egyhangú kizárási javaslatot terjeszt elő az alábbi tagokkal kapcsolatban: Bakos Mihályné, Bartalos Gáspárné, id. Botos István, Bakos Károly dr. , Fekete Istvánné, Fekete Rózsi, Félix Ferenc, Főnyedi Károly dr. , Főnyedi Károlyné, Farkas Imre, Deák István, Deák Istvánné, Hoffgárt Gyula, Hoffgárt Gyuláné, Jakó Pál, özv. Kovács Ferencné, Loch Frigyesné, Meggyes Lászlóné, Peretsényi György, Simai Artur dr. , Szappanos Józsefné, Tremmel István, Vasvári Béla, Tremmer Istvánné, Vasvári Béláné, Zimányi Lajos, Zsebeházi László, akik az 1947. évi országgyülési képviselő választáskor demokráciaellenes agitációt folytattak. ifj. Bogdán József, Czigler Károly, Cincok György, Csernyecki Lajos, Várnai Lajosné, ifj. Várnai László, Vindicsh József, id. Horváth Ferenc, Kálmán László, Kollár Katalin, Pivonka József, Pesszer Gyula, Windisch Józsefné, Molnár Mihály, Petrovics Sándor, Pesszer József, Petrovics Sándorné, Somorác Imre, Szentesi Ferenc, Szentesi Ferencné, Tiringer Mihály, Tóth Julianna, Tóth László, Tóth István, Kelemen Gyula, Kelenem Gyuláné, Hosszu János, ifj. Horváth Mihály, ifj. Farkas János, özv. Gucsi Istvánné, Holvajt György, Kovács György, Tiringer Imre, Windisch Edit, akik, demoráciaellenesek, munkásellenesek, kommunistaellenesek. Szántó Iatván, Gridik Lászlóné, Kovács Sándor, Szépes Imre, akik a munlás osztály közös nagy érdekeiért osztályhűséggel és tántoríthatatlanul küzdeni nem tudnak, egyéni céljaikért küzdenek. Földvári Vera, Jerkó Sándor, Töeök Jánosné, akik táesadalni állászk miattt osztályellenségnek tekintendőek. Hermán Jásos, Hermán Jánosné, akik munksáodk, de demokráciaeeles és jobboldali magatartásukkal megtagadták az osztályhűséget. Nyári Dezső és Nyári Dezsőné, akik új lakosok a községben és demokráciaellenes rémhíreket terjesztenek. Gridik László, aki lengyel állampogár, és róla közelebbit nem tudnak.Zecher-anyagmegtekintés
1976-08-29A helységnevek változása: NyelvőrA helységnevek változása során Pentele név eredetéről - a velencei Szent Pantaleon nevéből alakult személynév volt Pentelén - Pentelény alakban. A község lakossága Pentele, majd Dunapentele alakban használta. E név később Dunaújváros névre változott.Zalai Hírlapmegtekintés
2017-11-00A hónap műtárgya - Csontkorcsolya2017. november - A korcsolya a Duna közelsége miatt Dunapentelén kedvelt játék lehetett, az Intercisa Múzeum is több példányt őriz ebből a tárgytípusból. A tárgyakat adományozóik a Duna medrénél találták, valószínűleg tél végén tulajdonosaik egyszerűen otthagyták őket. Az egyszerű eszközök szinte alig vannak megmunkálva – a letisztított marhalábszár csontokat egyetlen lyuk fúrásával tették alkalmassá a korcsolyázásra.Intercisa Múzeum, Dunaújváros Infomegtekintés
2018-06-00A hónap műtárgya - Ételhordó fazék2017. július - Az ételhordóban az aratóknak szállítottak ételt - Dunapentelén például főzeléket, húst, gombócot és a főzőlevéből készült levest, bablevest, krumplis- és grízes tésztát, paprikás kalácsot. A tárgyat Hájas Andrásnétól 1987-ben vásárolta meg a múzeum akkori néprajzosa, Sergő Erzsébet.Dunaújváros Info, Intercisa Múzeummegtekintés
2013-09-00A hónap műtárgya - Félstabil lokomobil-modell DunapentelérőlAz Intercisa Múzeum újkortörténeti gyűjteményének egyik felettébb érdekes darabja egy félstabil lokomobil-modell.Intercisa Múzeummegtekintés
2013-03-00A hónap műtárgya - Fodrásszék Dunapenteléről"Az 1930-as évek dunapentelei fodrászatból származó fodrász szék 1985-ben került az Intercisa Múzeum helytörténeti gyűjteményébe." A dunapentelei fodrászat történetéből.Intercisa Múzeummegtekintés
2013-03-00A hónap műtárgya - Fodrászszék Dunapenteléről"Az 1930-as évek dunapentelei fodrászatból származó fodrász szék 1985-ben került az Intercisa Múzeum helytörténeti gyűjteményébe. Béres Sándor fodrász mester özvegye adományozta a múzeumnak."Intercisa Múzeummegtekintés
2013-10-00A hónap műtárgya - Habán korsó Dunapenteléről2013. október - E havi műtárgyunk ajándékozás útján került múzeumba. Eva Kiss egy romos pentelei házban találta még kislány korában. Az addig féltve őrzött korsót idén tavasszal ajánlotta fel a múzeumnak, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.Intercisa Múzeum, Az Intercisa Múzeum Évkönyve 1.megtekintés
2018-03-00a hónap műtárgya - Karikás ostor2018. március - A magyar csikósok legnevezetesebb munkaeszköze a karikás ostor volt. Nevét onnan kapta, hogy az ostor a nyél nyakára tett szíjkarikán forgott. Az Intercisa Múzeum karikás ostora 1974-ben, egy helytörténeti pályázat révén került a gyűjteménybe, gyűjtője Császár József volt.Intercisa Múzeummegtekintés
2018-01-00A hónap műtárgya - Kora újkori kályhacsempe Dunapenteléről2018. január - A hónap műtárgya egy Dunapenteléről származó oromcsempe. A terrakotta színű, háromszög alakú csempe szélessége: 14,5 cm, magassága: 16 cm, mélysége: 13, 3 cm. Hátsó lapja kör alakú, teste háromszög alakúra szélesedik Előlapjának nagy részét egy nyolc háromszögből alkotott kör tölti ki. Felette 1-1 háromszög alakú áttörés látható. Az előlap szélén vonalkeret látható. Teteje törött, restaurált.Intercisa Múzeummegtekintés
2016-08-00A hónap műtárgya - Levente igazolvány Dunapenteléről2016. április. Április hónap műtárgya a Dunapentelei Levente Egyesület egyik tagjának, Horváth Lászlónak az igazolványa. Az igazolványt a család ajándékozta a múzeumnak 1989-ben.Dunaújváros Info, Intercisa Múzeum, Az Intercisa Múzeum Évkönyve 2.megtekintés
2017-08-00A hónap műtárgya - Lövedék a Dunapentelei iskola falából2017. augusztus - A hónap műtárgya egy vaslövedék, amely a II. világháború idején csapódott bele a dunapentelei iskola falába és 1995-ben, ajándékként került intézményünk tulajdonába. Maga a lövedék 11 cm hosszú, sérült és a fele hiányzik. A lövedék pontos kora ismeretlen, 1944-ben vagy 1945-ben csapódhatott az iskola falába, több mint valószínű, hogy az 1944 karácsonyának második napján lezajlott bombázás során vagy a falu felszabadítása alatt 1945. január-február fordulóján.Intercisa Múzeummegtekintés
2016-12-00A hónap műtárgya - Molnár István Károli féle Új Testamentoma2016. december - A műtárgy egy Károli Gáspár féle „Új testamentom”. Egyik különlegessége korában rejlik: 1873-ban adta ki a Brit és Külföldi Biblia Társulat Pesten. Másik különlegessége pedig eredeti tulajdonosa és annak családja: tulajdonosa Molnár István, Pentelei Molnár János édesapja volt. A kötet 20,5 cm hosszú, 14 cm széles, restaurált állapotban található az Intercisa Múzeum gyűjteményében.Intercisa Múzeum, Az Intercisa Múzeum Évkönyve 2., Dunaújváros Infomegtekintés
2018-04-00A hónap műtárgya - Pentelei kolompok és csengők2017. április - Április hónap műtárgya ezúttal nem egy tárgy, hanem három, a pásztorkodáshoz kapcsolódó eszköz: két kolomp és egy csengő. Az elsőt, egy bádog kolompot Pukli „Kanászpukli” Imre községi pásztor használta a disznókondánál, illetve a velük együtt kihajtott birkák nyakában. A második, bőrszíjon függő, kisebb kolomp az első ökrök – vagyis igavonásra használt, legtöbbször háznál, istállózó tartásban tartott herélt marhák – nyakára volt helyezve. A rézcsengőt Dér János háztartásában használták, vegyesen kiscsikók és birkák nyakában.Dunaújváros Info, Intercisa Múzeummegtekintés
2013-02-00A hónap műtárgya - Sztálinvárosi vörös könyvA könyven azoknak a városépítőknek a nevei szerepelnek, akik Rákosi Mátyást kérték, hogy Dunapentele felvehesse a nagy Sztálin nevét. "A bőrbe kötött, aranyos betűkkel feliratozott kódexbe többszáz lapot füztek, az ezeket összetartó, sárgaréz rudak végét ízléses, fröccsöntött, vörös csillagok díszítik."Intercisa Múzeum, Az Intercisa Múzeum Évkönyve 1.megtekintés
1987-10-27A hónap utolsó heteSzeptember 28-án Matus Lászlóné, a Múzeum igazgatója tart előadást Az őszirózsás forradalom Dunapentelén címmel.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-05-09A Honfoglalók albérletbenCsúri Ákos Honfoglalók albérletben című riportkönyvének egyes részei Dunaújvárossal, Dunapentelével foglalkoznak. A kötetet május 12-én a Pentele Klubházban mutatják be.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
A II. világháború emberveszteségei - veszteségjelentésA II. világháború emberveszteségei Dunapentelén. Munkaszolgálatra elvittek, az ott meghaltak és a túlélők névsora. A deportáltak, akik ott haltak meg és a túlélők névsora.Fénymásolat/556megtekintés
1988-10-11A Jancsky-kocsma múltjaIsztambul felé, Pentelén. A Pentele városrészi mozi épülete a felszabadulás előtt a Jancsky-féle kocsma volt, de korábban a XVIII. sz. vége óta "beszállóvendéglő". Pentele falujának fekvése fontos útvonalat jelentett. A postakocsi szolgálatról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-04-03A katonák nyugatnak mentek...Pintér Ferenc nyugdíjas pedagógus visszaemlékezése Dunapentele felszabadítására.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2011-11-05A kitelepítésre emlékeznekA Penteléről kitelepített családoknak állítanak emléktáblát az óvárosi civil szervezetek. Az emlékhelyet a Magyar úti klubháznál alakítanák ki a mostani tervek szerint.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-02-26A kommunista diktatúra áldozataiKiállításmegnyitóval, kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött műsorral emlékeztek a kommunista diktatúra áldozataira február 25-én a Sándor Frigyes Zeneiskolában.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2011-10-07A korabeli sajtó, és Pentele, SztálinvárosA József Attila Könyvtár gondozásában (szerkesztők: Gadanecz Júlia, Szántó Béláné) és Békési György segítségével megjelent a Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951 c. kiadvány (kép).Dunaújvárosi Hírlap, Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951megtekintés
1978-12-15A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás utánAz iskola helyreállítása, a tanítás megkezdése. Az iskola tantestületének névsora. Az első szabad május 1 megünneplése. Választás eredménye. Táblázat a községben lévő 6 párt tagságáról, vezetőségéről. A két párt egyesülése 1948 május 10.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-11-24A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után (1.)Történeti áttekintés az előzményekről. Birtokmegosztás: a második világháborút közvetlenül megelőző években. Munkásmozgalmi események a Horthy-korszakban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-11-28A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után (2.)Első összejövetelek. Névsorok. A párt megalakulásának bejelentése. Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-12-01A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után (3.)A németek visszafoglalták Pentelét. A párttagok bujdosása. Végleges felszabadulás 1945. február 2-án. A párttagok visszatérése. Háborús károk.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-12-05A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után (4.)A 14 alapítótag március 10-i, alapítóértekezlete. Névsor. A pártmunka megindulása, a közbiztonság megteremtése.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-12-08A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás után (V.)Harc a hatalomért. Tagtoborzó taggyűlés.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
A mai helyzet - A magyar kubikosok életeA magyar kubikosok élete. Kubikosok Dunapentelén. Kép: Az exkavátor rakodik. Dunapentele. Egy Dunapentelén dolgozó csongrádi kubikos rövid jellemzése a pentelei munkavégzésről.A magyar kubikosok élete, Fénymásolat/566megtekintés
A mennyegző egy tányér fekete meggy volt"A huszonhárom éves Szécsi Margit és a huszonhat éves Nagy László 1951-ben, Dunapentelén, az épülő Sztálinvárosban találkoztak először.Így szerettek ők 1., Fénymásolat/542megtekintés
1951-03-31A miniszertanács határozatot hozott Dunapentele községnek váA minisztertanács határozatot hozott Dunapentele község várossá fejlesztéséről.Népszava: szociáldemokrata napilap, Fénymásolat/1951megtekintés
1951-11-03A minisztertanács hozzájárult, hogy Dunapentelét...A minisztertanács határozata Dunapentele, Sztálinváros, a Dunai Vasmű, Sztálin Vasmű lett.Szabad Népmegtekintés
2004-01-10A Montbach-kastély DunapentelénDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1952-04-03A múlt Dunapenteléje, és a ma Sztálinvárosa.Két fénykép a pincesorrol, és a Május 1. utcáról.Sztálin Vasmű Építőjemegtekintés
1977-06-17A népi demokratikus átalakulás Fejér megyei eseményeiA legújabb dokumentumkötet. A kötet bemutatása, összefoglalása különös tekintettel Dunapentelére.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1978-01-20A nevek világa: Szent Pantaleontól - DunaújvárosigA XIX. század végén kapta a mai Dunaújváros a Dunapentele nevet.Zalai Hírlapmegtekintés
A pálhalmai évekRosti Pál élete Pálhalmán.Úti emlékezetek Amerikából, Fénymásolat/539megtekintés
2012-11-14A pentelei dalok őrzőiA Kék Nefelejcs Népdalkör öt évvel ezelőtt, Pentele ezer éves évfordulójakor alakult meg a Penteléért Alapítvány vezetője, Szabó Tamás segítségével. A pentelei hagyományőrző népdalokat dolgozzák fel és éneklik fellépéseik során.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2013-11-28A pentelei deportálásokrólBeszélgetés a helytörténeti kutatásokkal is foglalkozó Csefkó Farkas Andrással (kép).Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1977-03-18A pentelei direktóriumA dunapentelei direktórium megalakulásának történelmi vázlata, tagjainak neve, tevékenysége. A választás. A dir. szoc. összetétele.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-04-25A pentelei hajómalmokrólA múlt század közepéig Pentelén minden tavasszal egy nagy látványosság csalogatta ki az embereket a Duna-partra. Ilyenkor történt a hajómalmok vízrebocsátása.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2013-11-05A pentelei harcokPentelei harcok 1956. november 4-án.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-12-07A pentelei kitelepítettekre emlékeztekNegyvenöt családnak mennie kellett.Dunaferrmegtekintés
2012-04-01A Rácdomb Pentele múltjának őrzőjeA Rácdomb rövid története.Dunapentelei Hírlapmegtekintés
1980-12-09A szabadság eslő napja1944. dec. 6-án szabadították fel a rarmadik Ukrán Front katonái Dunapentelét. Az évforduló alkalmával ünnepség az óvárosi klubban. Dr. Radnai Éva tartotta az emlékbeszédetDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2004-01-05A Szávits-kastély DunapentelénDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-07-05A százlábú hídrólA százlábú híd története.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
A székesfehérvári magyar királyi "Szent István" 3. honvéd gyalogezred a második világháborúbanA 3. és a 33. gyalogezred hadműveletei, hétköznapjai, katonai ünnepségek. Králl István adonyi születésű szakaszvezető visszaemlékezései. A tisztikar Fejér megyei tagjainak életrajzi adatai: Fésűs Mátyás, Halmos Károly (Hercegfalva), Hodula József (Iváncsa). A 3. gyalogezred hősi halottjainak névsora. Adatok: név, rendfokozat, születési hely és idő, anyja neve, lakhely, halál helye, ideje, oka, eltemetés helye, sírhely/áttemetés, alakulat, kitüntetés.Szent Istvánnal álljuk mindig a vártát, Fénymásolat/518megtekintés
1966-08-02A szocialista mozgalmak kezdetei Dunapentelén1897 nyara - első aratósztrájk Pentelén. Új sztrájk 1905 júliusában.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-09-00A szüret ünnepeA pentelei szüreti mulatságok ismertetése. Részlet Szabó Tamás: Pentele ezer éve című könyvéből.Újtelepi Hírlap, Újtelepi Hírlap Onlinemegtekintés
2016-11-00A többször átkeresztelt városDunaújváros nevének változásai a történelem folyamán: Dunapentele, 1951-től Sztálinváros, 1956 őszétől újra Dunapentele, 1957 januárjától Sztáliváros, végül 1961. november 25-től Dunaújváros.Dunaújváros Info, InfoDunaújváros (online)megtekintés
1995-11-04A tűzoltóság pentelei története. Együtt írjuk a város történetétVisszaemlékezés a dunapentelei tűzoltóságra. H. Gy. is tagja volt az 1948-ban újjászervezett önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.A Hírlapmegtekintés
2004-01-17A valahai Frankl-kastély a RácdombonA Rácdombon állt a Frankl-kastély, amelyet 1949-ben a 6-os főút korszerűsítése miatt lebontottak. A kastély története.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2004-03-27A Veisz-kastély DunapentelénDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2016-02-12A vízimolnárok leszármazottaiDunaújvárosi Vállalkozók Bálja - pentelei hagyományokon, a családi emlékek tükrében. A pentelei vízimolnárok, iparosok történetéből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1967-01-01Adatok az első szocialista városunk, Dunaújváros fejlődéséről1951.március 31. Dunapentelét várossá nyilvánítják. Statisztikai, demográfiai adatok a településről l949-1965-ig.Megyei és Városi Statisztikai Értesítő, Fénymásolat/1967megtekintés
2015-05-11Adjunk nevet az újszülöttnek!"A város születésnapjáról megoszlanak az álláspontok. Az egyik változat szerint 1950. május 2-ához, az első kapavágás napjához köthető. A második verzió 1951. április 29., vagyis a minisztertanács határozata Dunapentele ideiglenes elnevezéssel várossá nyilvánításáról, a harmadik szerint 1951. november 7., amikor Sztálin nevét felvette. De ezzel még nem ért véget a történet."Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
Ahogy 1945-ben elkezdődött1945-ben az összes régi vadásztársaságot rendeletileg feloszlatták, és újakat szerveztek Fejér megyében is: Dunapentelei Vadásztársaság 1945.12.09. Dóra Pál dunapentelei földbirtokost 1945-ben az adonyi járás vadászati felügyelője lett.Bóbitás fürj, szika szarvas, világrekord őzbak-Fejezetek Fejér megye vadászattörténelméből, Fénymásolat/537megtekintés
1962-08-03Amióta belépett a gyárba...Hamrik István olvasztár bemutatása, pályakép.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-02-13Anyám elbeszéléseibőlA dunapentelei Hingyi György unokája mesél a " nyúlkenyér"-ről.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2018-10-00Apám földjeiFekete Györgyi személyes hangvételű visszaemlékezése édesapja dunapentelei földbirtokaira.Dunaújváros Infomegtekintés
2016-11-16Az '56-os forradalom SztálinvárosbanA három hete betegség miatt elmaradt előadást pótolták november 15-én a József Attila Könyvtárban, ahol Kronászt Margit történész-muzeológus beszélt a városunkban hatvan évvel ezelőtt lezajlott eseményekről.Dunaújváros Onlinemegtekintés
2016-03-17Az '56-os márciusi árvíz Pentelén„Először a Hajóállomás került víz alá, amit jelentősen meg is rongált az áradással együtt érkező jég. A Halászcsárdát sem kímélte a jeges ár.” Németh Károly, H. Szabó teréz, Zsbeházi Imre visszaemlékezéséből.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1977-12-06Az 1. számú prikáz1944. december 6-án szabadult fel Dunapentele.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1969-12-09Az ék csúcsa: DunapenteleDunapentele felszabadítása.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1956-12-29Az élet Budapesten és DunapentelénA fővároshoz képest Dunapentelén jobb, derűsebb élet folyik. Itt már nyugalom, és rend van. Dunapentele, amely szintén kivette részét a forradalomból, meglepően gyorsan állt talpra.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
2006-10-07Az első pentelei kohászokAz ötvenéves érettségi találkozójukat tartották a Dunaújvárosi Főiskolán a Dunapentelei Kerpely Antal Kohászati Technikumban elsőként, 1956-ban érettségizett kohász tecnikusok.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2017-01-00Az első sikres magyar építészmérnöknőA pentelei beruházás főmérnöke: Wolf Johanna.Prémium Magazin: Fejér Megye, Fénymásolat/2017megtekintés
2018-11-00Az eltemetett múltFekete Györgyi személyes hangvételű visszaemlékezése édesapja 1956-os történeteire.Dunaújváros Infomegtekintés
2016-10-00Az én Dunaújvárosom: DunapenteleDr. Bakos Károly ügyvéd visszaemlékezése Dunapentelére, Sztálinvárosra.Dunaújváros Info, InfoDunaújváros (online)megtekintés
1953-08-22Az őskori teleptől......Sztálinvárosig. Beszámoló a kiállításról.Sztálin Vasmű Építőjemegtekintés
1995-08-14Az Ösök szép és szomorú emlékeiInterjú Dr. Oroszné Babanits Irénnel aki Dunapentele múltjáról szóló kiállítást szervezett s a második világháborús visszaemlékezés-kötetet szerkesztette.A Hírlapmegtekintés
2006-11-04Az új menyecskePentelei történetek.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2016-11-08Az utolsó segélykiálltás PentelérőlHatvan évvel ezelőtt tiporták el a szovjet lánctalpak a magyar forradalmat. A hősiesen küzdő dunapentelei felkelők a végsőkig kitartottak, az általuk működtett rádión tudatták az országgal és a nagyvilággal helyzetüket, s itt hangzottak el az utolsó segélykérő szavak is. Majd november 7-én a település elesett, és a Rákóczi rádió is elhallgatott...Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1947-01-01Balog Julianna szegényházi felvétele az ápoltak segélyezéseVéghatározat Balog Julianna szegényházi felvételéről és a szegényházi áőoltak segélyezéséről. A szegényházi helyzetet igyekeznek rendezni, a betegek ellátásának megjavítására az ellátmányt havi 5 Ft-ról 25-re emelik, ezt teljes egészében csak a kintlakók kapják meg, a bentlakók 15 Ft-ot kapnak meg és 10 Ft-ot pedig az őket gondozó özv. Sóli Mihályné. Azok, akiknek élnek az eltartásukra képes hozzátartozók, ott a hozzátartozókon fogják behajtani a pénzt.Zecher-anyagmegtekintés
2007-12-17Barlanglak ötvenmillióértA pentelei löszlakásokról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-07-22BérespusztánKis történet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-04-18Beszámolók a pentelei építkezésekkel kapcsolatbanA Vasmű építkezéseivel kapcsolatban felmerülő feladatok, jelentések, beszámolók 1951-ből: szálláskérdés, vízellátás, élelmezés, latrinák, fürdők, szennyvíz elvezetés, szemét és légykérdés, baleseti tényezők, orvosi ellátás, betegségmegelőző, egészségvédelmi szolgálat.ArchívNet - XX. századi történeti források, Fénymásolat/491megtekintés
2012-04-01Biztonságban tudhatjuk Pentelét (kishír)Polgárőrök járnak a városrészben.Dunapentelei Hírlapmegtekintés
2017-11-28Böllérhagyomány Pentelén, a virágzó mezővárosban (I.)Dunapentele dinamikusan fejlődő település volt az 1800-as évek elején, virágzó mezőgazdasággal rendelkezett. Az 1800-as évek közepén már mintegy hatvan vízimalomban őrölték a gabonát. Egy vízimalomban 3-8 fő dolgozott, és a fuvarosokkal együtt mintegy 3-400 ember megélhetését biztosította a vízimolnárság.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2017-11-29Böllérhagyomány Pentelén, a virágzó mezővárosban (II.)A sertés fontos szerepet töltött be a pentelei családok életében is, hiszen az egész éves élelmet biztosították a disznóvágás alkalmával.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
Csurgai Horváth József: Az önkéntes tűzoltóság szervezése1890-ben alakult meg Dunapentelén az önkéntes tűzoltó testület. (Ez az egyetlen mondat ami Dunapentelére vonatkozik. Nincs kimásolva.) = 614 C 86 Csurgai Horváth József: A Székesfehérvári Önkéntes Tűzoltó Egylet története. Székesfehérvár, 1998.megtekintés
2015-06-22DISZ-táborok a nagy beruházáson"A város és vasmű építésének leginkább fotókon dokumentált része a DISZ-tábori élet. A fényképekről ma is ránk mosolygó csinos hölgyek a korabeli propaganda zászlóvivői voltak. A történészek erős kritikával illetik a csupán hat évet megélt szervezetet, a Dolgozó Ifjúság Szövetségét, a DISZ-t."Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1947-03-15Díszközgyülési jegyzőkönyvKöztársasági évforduló és a község is két esztendeje szabadult fel a német megszállás alól. Az orosz hősi emlékmű megkoszoruzása. Ezután ünnepi nagygyűlés volt, ahol az ünnepi szónokok Várnai Lajos, a Nemzeti Bizottság elnöke és a képviselőtestület részéről, Goldenberg Béla.Zecher-anyagmegtekintés
1969-12-09Díszünnepség Óvárosban......Dunapentele felszabadulásának 25. évfordulóján.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-03-01Duna-parti földvárak nyomában1-2. rész.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-04-12Dunai flottillák Pentelén(III.)1919 nyarán több hónapig az antant flottilla 4 angol ágyúnaszádja tartózkodott Pentelén.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1950-10-18Dunai Vasmű a Titkársági határozat végrehajtása, intézkedéseJelentés a Dunai Vasmű építkezésével kapcsolatos Titkársági határozat végrehajtásáról, a Párt és állami vonalon megtett intézkedésekről. Felsorolja, hogy milyen intézkedéseket tettek meg a teljes ellátás: lakóhely, beteg, élelmiszer, kultúra, kocsma megszervezése terén, az építésvezetés ügyrendjének kidogozása érdekében, munkástoborzás ekkor 4.300. volt az összdolgozók száma. Nagygyülsek, pártszervezés, pártmunkások beállítása. Kinevezték az illetésen szerveken belül a személyileg felelős elvtársakat: Párt és Tömegszervezetek Osztálya: Sándor József, Agitáció Propaganda Osztály: Komócsin Mihály, Káder Osztály: Daczó József, MÉMOSZ: Brutttyó János, DISZ: Kádas István, Nehézipari Minsztérium: Czottner János, Tervhivatal: Osztrovszki György, ÉM: Szijjártó Lajos, Közlekedési Minisztérium: Bartos István, Belkereskedelmi Minisztérium: Tausz István, Népmüvelési Minisztérium: Szántó Miklós, Népjóléti Minisztérium: Simon Lajos, MTH: Sásdi Nándor, Államgazdálkodási osztály - Nehézipari beruházó nagyvállalat: Sebestyén János.Zecher-anyag, Dunai Vasmű építkezésével kapcsolatos Titkársági..megtekintés
DunapenteleDunapentele nagyközség ismertetője, címtáraFejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára, Fénymásolat/360megtekintés
1957-04-04DunapenteleLátképek a városról, 1950-ből, és 1957-bőlDunapentelei Hírlap 1957megtekintés
Dunapentele (Dunaújváros)Barlanglakások Dunapentelén a Bánumban. "Bánom"-nak nevezik a település azon részét, ahol a pincesorok és pincelakások voltak. A lakások elsősorban a Radar területén és a Papsziget (Szalki-sziget) felé vezető löszmélyúton, Pincesoron is voltak.Barlanglakások Magyarországon, Fénymásolat/571megtekintés
1969-03-21Dunapentele 1918-19-ben (4)A reakció felülkerekedése.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1969-03-14Dunapentele 1918-1919-ben (1.)Az agrárproletárok szervezkedései.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunapentele 1940 előtt4000 lakosú község volt. Közintézményei, szolgáltató helyei.Fénymásolat/452megtekintés
1991-07-18Dunapentele a kapitalizmus korában, 1850 utánDunaferrmegtekintés
1979-03-02Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején 2.Az 1918 nov. 3-án megalakult Nemzeti Tanácsról. Nevek, események.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-03-13Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején 4.Pentelei tanácstagok és a vörös őrség. Májusi ünnep - júniusi sztrájk. A direktórium tevékenysége.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-03-16Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején 5.Újat, új módon tanítani. Ellenforradalmi megmozdulásokDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-03-20Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején 6.A Tanácsköztársaság bukása. Emberek.... sorsok.... (A hatrészes sorozat befejező része.)Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-02-27Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején I.Történelmi előzmények. (1918 október 17-ig)Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1979-03-02Dunapentele a Magyar Tanácsköztársaság idején. 3.A pentelei munkástanács. Az első szabad választás. A munkástanács jelölt tagjaiDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunapentele a Magyar Világhíradóban - 1942. június"A Nép- és Családvédelmi Alap Dunapentelén átadta a gróf Teleki Pál telep új családi házait tulajdonosaiknak. A házak vételára több gyermek esetén csökken, és igen hosszú lejárattal, kamatmentesen törleszthető. Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter megtekintette az új házakat."Magyar Világhíradók - NAVAmegtekintés
2003-01-04DUNAPENTELE ANNO...Képek a régi Dunapenteléről. Pálinkás István: Újévi házaló című verse.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-06-12Dunapentele az őskorbanA kutatások szerint először a bronzkorban telepedett meg ezen a területen ember.Dunai Vasmű Építőjemegtekintés
1956-12-19Dunapentele hangjaA "Dunapentele Hangja" a Városi Tanács VB javaslatára 1956. november 28-án kezdte meg adásait, 1.800 "doboz"-ban, és két hangszórón keresztül.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
2018-04-16Dunapentele híres tanítói voltakA Tremmel család tagjai több nemzedéken keresztül voltak közmegbecsült néptanítói Dunapentelének.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1948-07-26Dunapentele község földigénylők névjegyzékeZecher-anyagmegtekintés
1951-04-29Dunapentele községnek várossá fejlesztéseA Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 1007/1951. (IV.29.) számú határozata Dunapentele községnek várossá fejlesztése tárgyában.Magyar Közlöny, Fénymásolat/1951megtekintés
1974-05-03Dunapentele múltjábólEgy év múlva negyedszázados lesz a város. Érdekességek a város múltjából.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1974-05-21Dunapentele múltjábólNevek, adatok, Egy panaszos levél a múltból: egy földesúr ellen. Pentelei népszámolási adatok 1784-ből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunapentele népvándorláskori leletei a székesfehérvári múzeumbanA leletekről.Székesfehérvári Szemle, Fénymásolat/1939megtekintés
1985-11-12Dunapentele régi fotókon. Jantski, Számi képekbenA múzeum fényképkiállításáról. Fénykép: Simonyi Sándor földbirtokos kastélya, 1910 körül.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunapentele Sztálinváros leszVárostörténet, hogyan lett a város neve, Sztálinváros.Jegyzetek a kor margójára, Fénymásolat/74, Digitális Irodalmi Akadémiamegtekintés
1959-03-10Dunapentele története 1.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-10Dunapentele története 10.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-14Dunapentele története 11.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-17Dunapentele története 12.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-21Dunapentele története 13.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-03-13Dunapentele története 2.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-03-17Dunapentele története 3.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-03-20Dunapentele története 4.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-03-24Dunapentele története 5.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-03-27Dunapentele története 6.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-01Dunapentele története 7.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-03dunapentele története 8.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1959-04-07Dunapentele története 9.Az újság folytatásokban közli Dani Lukács történelemszakos tanár munkáját, mely tanulmány formájában ismerteti a régi Dunapentele parasztmozgalmait, különös tekintettel az 1917-19-es időkre.Sztálinvárosi Hírlapmegtekintés
1991-06-07Dunapentele története.Egy tanulságos tanulmány. Beszámoló Bóna István új könyvéről. Pentele múltja a honfoglaálstól a XIX. század közepéig.A Hírlapmegtekintés
1957-03-22Dunapentele vagy Sztálinváros?Egyre többen kérik vissza a város 1956 október előtti nevétDunapentelei Hírlap 1957megtekintés
1969-03-18Dunapentele, 1918-1919 (3)A proletárdiktatúra DunapentelénDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunapentele, Rácalmás, PálhalmaKatonai felmérések térképei 1772-1951CD/Dunapentele, Rácalmás, Pálhalmamegtekintés
Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951A József Attila Könyvtár gondozásában (szerkesztők: Gadanecz Júlia, Szántó Béláné) és Békési György segítségével megjelent a Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951 c. kiadvány.Issuu.com, Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951megtekintés
2015-10-22Dunapentele: a néhány órát megélt köztársaság1956 őszének viharos eseményei közül meglepően keveset emlegetik a Dunapentelei Köztársaságot, amelyet 1956. november 6-án kiáltottak ki.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-11-07Dunapenteléből - SztálinvárosAz új szocialista városNépszava: szociáldemokrata napilapmegtekintés
Dunapentelei Állami Elemi NépiskolaKépek az iskoláról.100 éves a Szórád Márton Általános Iskola 1907-200, Fejezetek Dunapentele iskolatörténetébőlmegtekintés
Dunapentelei álomA Szabadság c. antológia, melyben megjelent a vers, nincs meg a könyvtárnak.Fénymásolat/354, Szabadságmegtekintés
1951-01-09Dunapentelei álomTóth Gyula verse.Dunai Vasmű Építőjemegtekintés
Dunapentelei földigénylő bizottságtól!A dunapentelei földigénylők száma: 406 család. Felosztandó föld nagysága: 2225 kh.Fénymásolat/267megtekintés
Dunapentelei képekKikötő, Fő utca, mozi, látkép.Dunaújváros. Útikönyv, Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros fényképekenmegtekintés
Dunapentelei lakosok visszaemlékezései a felszabadulásrólDunapentelei lakosok visszaemlékezései a felszabadulásról. Összeáll.: Venesz Béla és Kálmán Józsefné.Fénymásolat/162megtekintés
Dunapentelei látkép. KépeslapA képeslap Békési György helytörténeti gyűjtő hagyatékából került a József Attila Könyvtár tulajdonába.Dunapentele. Duna-parti látkép. Képeslapmegtekintés
Dunapentelei naplóA Dunai Vasmű építéséről.Dunapentelén épül a békeműmegtekintés
1956-11-04Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad RádiójaA Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója, a Rákóczi Adó 1956. november 4-i adása reggel 8.30-kor.Magyar Rádió, 1956 hangjai a Magyar Rádióbanmegtekintés
1969-12-30Dunapentelei szilveszterVisszaemlékezés az 1952-es búcsúztatására.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1957-02-01Dunapentelei Újállomási pártszervezet jelentése a MÁV igazgaZecher-anyagmegtekintés
2015-03-14Dunapenteli nemzetőrökA hívó szóra 237 dunapentelei jelentkezett a nemzeti őrseregbe. Az 1848. március 15-i pesti forradalmi események híre futótűzként terjedt el Fejér megyében. Hogy kik által és hogyan ért el az akkor mezőváros Dunapentelére, arról írásos anyag nem maradt ránk. Dunapentele mezővárosban levő nemzeti őrsereg lajstroma.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
Dunaújváros napilapjai a városalapítástól 1961-igAz interneten is elérhető napilapok: Sztálin Vasmű Építője 1951-1954, Sztálinváros 1954-1956, Dunapentelei Hírlap 1956-1957, Sztálinvárosi Hírlap 1958-1961.CD/Dunaújváros napilapjai a városalapítástól 1961, Dunapentelei, sztálinvárosi, dunaújvárosi hírlapokmegtekintés
Dunaújváros névváltozásainak kronológiájaPentele 1238-ból való az első utalás, amikor a monostor apátja pereskedett. (= Dunaferr , 1991. 6.sz.11.p.) Rácpentele: 1690-1783 (= Dunaferr 1991.9.sz.11.p.) Pentele: 1784 ?- Dunapentele:XIX. sz. elejétől 1951 ? Sztálinváros: 1951 nov. 7-től Dunapentele: 1956 okt. 30?, 1957.jan-ig ? Sztálinváros: 1957 Dunaújváros: 1961 nov. 11-tőlmegtekintés
1972-11-17Dunaújváros területének rövid története VIIAz első világháború és az azutáni időszak.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Dunaújváros történeteDunaújváros Megyei Jogú Város öröksége. Dunaújváros története című könyv az interneten is olvasható, képekkel illusztrálva.Dunaújváros története - az internetenmegtekintés
Dunaújváros történeteDunaújváros rövid története 1950-től.Intercisa Múzeummegtekintés
Dunaújvárosi TűzoltóságA dunaújvárosi tűzoltóság történetéből 1951-2003. A tűzoltóság bemutatása a következő tűzoltók, parancsnokok munkásságán keresztül: Vas József, Koczka János, Szabó Alajos, Párkányi Ferenc, Varga Ernő.A Fejér megyei lánglovagok élén, 1873-2003, Fénymásolat/579megtekintés
2007-04-30Egy gyönyörű, elegáns levélrőlPentelei történetek. Beszélgetés Kovácsné Kaszt Zsuzsával.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Egy kisparaszt lakása, bútorai Dunapentelén 1900 elejénA korabeli ház bemutatása.Fénymásolat/461megtekintés
2006-07-01Egy levél 1934-bőlSchlitter Frigyesné Nyuli Anna levele 1934-ből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2003-06-02Egy nap a penteleiekértA Szalki-szigeten május 31-én Pentele Napot rendezett a Pentel Polgári Casino.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Egy nap DunapentelénVárosépítés, gyárépítés.Dunapentelén épül a békeműmegtekintés
Egy sortűz sorsa: dokumentumtöredékek a huszadik századbólAz 1956-os dunapentelei események korabeli jegyzőkönyvek, visszaemlékezések, vallomások, interjúk alapján. Nagyéri Károly "története".Egy sortűz sorsa; A százados: Dokumentumtöredékek a huszadik századból: drámákmegtekintés
2011-11-15Egy szégyentelejs napMegemlékezés. A Penteléről 1950 novemberében kitelepített családoknak állítanak emléktáblát az óvárosi civil szervezetek. Kép a kitelepített Farkas-családról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2005-08-22Egy település hétköznapjai fotográfiákban elbeszélveMegjelent a Dunapentele-Sztálinváros-Dunaújváros képeken című könyv.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1990-06-01Egy település krónikája. Dunapentele történeteDr. Hetényi István könyve Dunapenteléről. Az író nyilatkozik.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2011-04-23Él a húsvéti hagyományA Pentele Baráti Kör kezdeményezésére felújították az Öreghegyi és a Kálvári utca kereszteződésénél található Kálvária-keresztet és mellette álló úgynevezett lator-kereszteket.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-11-09Éljen a város, mely a nagy Sztálin nevével épül!A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján, nov. 7-én ünnepélyes keretek között kapta meg Dunapentele és a Dunai Vasmű a Sztálinváros és a Sztálin Vasmű nevet.Szabad Népmegtekintés
1978-11-28Előadás a múzeumban (kishír)Matuss Lászlóné, újkori történész előadása Pentele 1848-1849 címmel, november 28-án.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1947-01-01Előljárók tiszteletdíjának megállapításaA vezetőjegyző valamint Várnai Lajos NB elnök és többek hozzászólásaikban megindokolják, hogy miért vált szükségessé az előljárók fizetése. A községi bíró, a törvénybíró, a pénztárnok évi 1800 Ft, a közgyám, a gazdasági előljáró, aki a termelési bizottság elnöke is, évi 960 Ft, az előljárók évi 600 Ft.Zecher-anyagmegtekintés
2005-10-22Elsinkófált sortűz...avagy miért nehéz beszélni ötvenhatról. "Nagyéri Károly százados,... aki a sztálinvárosi, Tolbuhin légvédelmi tüzér laktanya előtt 1956. október 25-én a sortüzet vezényelte. Vagy nem vezényelte!" Jegyzőkönyvekből, vallomásokból, jelentésekből...Népszava Online, Fénymásolat/2005megtekintés
2015-07-25Eltűnhet a Frankl-kastély?"2015. április 25-én jelent meg a Dunaújvárosi Hírlapban Szabó Zsolt Róbert írása a pentelei hajómalmokról. Idős korom ellenére nagy élvezettel olvastam. Örülök, hogy a fiatalok között is vannak még, akik a régi pentelei életmód emlékeit nem engedik eltűnni."Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1995-08-23Emlékek, művek, generációkDunapentelei emlékkiállítás a Szórád iskolában. Kép az 1. oldalon is.A Hírlapmegtekintés
2011-09-10Emlékezni kötelességAuschwitz Album - vándorkiállítás az Intercisa Múzeumban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-12-21Emléktábla a falonDunapentele 1950. november 30. - a kitelepítettekre emlékezünk. Id. Farkas János visszaemlékezése nagyszüleire Pintér Józsefre és Fekete Juliannára.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2011-12-01Emléküket tábla őrziEmléktáblát avattak fel a Pentele Klubházon a pentelei kitelepítések hatvanegyedik évfordulóján.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Eszményi városokSztálinváros, mint szocialista város bemutatása. Történet a városépítésről, Tevan Zsófia és Kollár Júlia a városépítkezésen. Várostervezés, városépítészet, városnév, életmód.Vasfüggöny: Kelet-Európa megtörése 1944-1956, Fénymásolat/546megtekintés
1971-01-01Ételek hazánk minden tájárólA Pentelei révész leves, az Öreghegyi jófalat és az Aranyhordó palacsinta receptje, eredetük.Vendéglátás, Fénymásolat/1971megtekintés
2013-11-30Ez Pentele örök vesztesége marad!1950. november 30-án 46 pentelei családot telepítettek ki a községből. Kitelepített pentelei családokra emlékeztek november 30-án, koszorúzás az emléktáblánál.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2007-01-13Ezer éves PenteleDisznótorok és híres böllérek. Pentele történetéből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-06-24Ezeréves Pentele2007-ben ünneplik Dunapentele fennállásának ezredik, és egyben a Szórád-iskola átadásának 100. évfordulóját. Beszélgetés Szabó Tamással, az évfordulós ünnepségek egyik főszervezőjével.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
EzredévrePentele évfordulójára írott amatőr vers.Pentele ezer évemegtekintés
1992-01-09Fej. Dpentele ipartest. tört.-bőlDunaferrmegtekintés
Fejér megyeA II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról. "A magyarországi hadműveletek - Budapest mellett - ezen dunántúli megyében volt a legnagyobb." Hadműveletek, sírok Fejér megyében.Béke poraikra... 2., Fénymásolat/517megtekintés
Fejérmegyei fejekRövid életrajzok, képpel: -Hegedűs Ignác dunapentelei községi állatorvos -Graf Ferenc dunapentei állami útmester -Németh Mihály Ercsi közigazgatási jegyzője -Vámosy József Ercsiben tanító, leventefőoktató -Dr. Jankovich Béla Fejérmegye felsőházi követe -Kapitány Gyula Dunapantele esperes-plébánosa -Gönczöl Antal rácalmási esperes-plébános -Farkas Károly Rácalmás főjegyzője -Teleszky Dezső rácalmási földbirtokos -Missik István rácalmási elemi iskolai igazgató -Rosenzweig Izidor rácalmási földbirtokos, az izr. hitközség elnöke -Klein Lajos baracsi földbirtokos -Rajcsányi István Perkáta község bírája -Gáspár Károly Dunapentele főjegyzője -Juscsák Ede Dunapentele közigazgatási jegyzője -Farkas Sámuel dunapentelei kereskedő, az izr. hitközség elnöke -középpiri Piry Sándor dunapentelei körorvosFejérmegyei fejek. Fejér vármegye tíz évvel Trianon után, Fénymásolat/350megtekintés
1992-01-30Fejezetek Dpentele ip.test.-nek tört-bőlDunaferrmegtekintés
1992-01-16Fejezetek Dpentele ipartest. tört.-bőlDunaferrmegtekintés
1992-02-13Fejezetek Dpentele ipartest.-nek tört.Dunaferrmegtekintés
1997-05-24Fejezetek Dunapentele iskolatört. 14.Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-06-14Fejezetek Dunapentele iskolatört. 16.Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-03-29Fejezetek Dunapentele iskolatört.6.Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-04-12Fejezetek Dunapentele iskolatört.8-9Matussné Lendvai Márta.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-05-31Fejezetek...Pentele iskolatörténetéből 15.Szerző: Matussné Dr. Lendvai Márta.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-08-25Feketéné Kati néni tősgyökeres penteleiFekete Józsefné Katalin nénit köszöntötték kilencvenedik születésnapja alkalmából az önkormányzat vezetői.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
1951-02-10Feljegyzés az IgazgatóságnakZecher-anyagmegtekintés
1957-04-04Felszabadulási ünnepség az évfordulónAz ünnepi nagygyűlésről tudósítás.Dunapentelei Hírlap 1957megtekintés
2015-08-07Fogattal szállította a munkavezetőketFarkas János óvárosi lakos megírta történetét a cikkben.Dunaújvárosmegtekintés
1976-03-12Forradalmak Dunapentelén I. - "Nem adunk már az uraknak sem robotot, sem dézsmát!"A dunapentelei lakosság magatartásáról az 1848/49-es szabadságharc alatt.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1976-03-19Forradalmak Dunapentelén II. - 1919 márc. 21Mozgalmak a Tanácsköztársaság és az ellenforradalmi időkben. Tartalmaz néhány nevet, akik vezetők voltak a Tanácsköztársaság idejében.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-11-23Forradalom és egyszerű hétköznapok DunapentelénDr. Radnai Éva előadása a Pentele Klubházban.Dunaferrmegtekintés
1945-12-09Főispán úrnakZecher-anyagmegtekintés
1945-05-19Földosztásra vonatkozó adatkérésZecher-anyagmegtekintés
1951-09-28Gerő Ernő levele Rákosi MátyásnakGerő Ernő Rákosi Mátyáshoz írt levele a város és a vasmű nevének megváltoztatásról, időponokat javasol: november 7, december 21 Sztálin születésnapja, legkésőbb 52.04.04., amikor alkamas lenne megejteni a névváltoztatást, ünnepség tartása, megindokolja miért lenne jó a névváltoztatás, hogyan kell megszervezni, hogy a dogozók kérjék a névváltoztatást.Zecher-anyagmegtekintés
1948-01-01Goldenberg Béla képviselő felszólalásaGoldenberg Béla képviselő, az izraelita hitközség nevében kéri a képviselőtestületet, hogy az úgynevezett szigetperből kifolyólag a már megnyert perek alapján, a nem pereskedő hitközség számára is kéri, hogy az izraelita hitközsségi temető elötti szigetet, a használatát, a képviselőtestület belegyezett. Czupity Iván képviselő képviselőtársával Molnár Istvánnal szemben élt panasszal, annak viselkedése miatt.Zecher-anyagmegtekintés
1956-11-29Gondolatok a pártrólA megalakult dunapentelei MSZMP visszatekintése a múlt hibáira. Az új párt irányvonala. Mi a helyzet a párttal Dunapentelén?Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
2007-06-02Görbe utcaDunaújváros történetéből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2003-10-27Gulyásparti PentelénAz Idősek Világnapját ünnepelték a Pentele Klubházban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-05-07Gyűjti, újabb kötetbe rendezi az emlékeketSzabó Tamás tovább kutatja a dunapentelei emlékeket, fényképeket. Kép: Berczeli Magdolna édesanyja és Gurics György.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2007-03-06Hagyományok folytatóiA Csupics családról.Hét Napmegtekintés
Három dunapentelei plakát1956. november 12. / 1956. október 26. / dátum nélkülFénymásolat/1956megtekintés
2010-09-08Hatvan esztendeje vigyázzák értékeinketDunapentelén már 1889-ben megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület, a hivatásos szolgálat, a Sztálinvárosi Tűzoltóság pedig 1950 óta működik.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-07-20Hatvan éve ballagtakA Dunapentelei Általános Iskolában 1952-ben végzett tanulók osztálytalálkozót rendeztek.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-03-30Hatvanöt éves DunaújvárosHatvanöt évvel ezelőtt kezdődött meg a Dunai Vasmű és vele egyidejűen a város építése. Most induló sorozatunkban az építésről villantunk fel képeket.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2013-02-27Helyiekről szóltFelolvasóestet rendeztek február 26-án a Pentele Klubban minden pentelei jó ismerősének, kedvenc szerzőjének: Schlitterné Nyuli Annának 1919-es írásaiból.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2001-00-00Helyszíni szemleHogyan lett kiválasztásra Dunapentele - a Dunai Vasmű felépítésére.HVG, Fénymásolat/2001megtekintés
2018-01-00Helytörténeti helyiértékeink - Dunapentelén I.Pálinkás Bertalan írása Zalay Ferenc (1814-1886) dunapentelei esperes plébánosrólDunai Limes-Irodalmi kulturális folyóiratmegtekintés
2013-04-09Héthercegség Pentelén?Április 9-én Őri Zoltán tart előadást Pentele múltjáról a Pentele Klubházban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1987-04-14Hogy is volt az? Egy balszélső emlékei.Krizsán Miklós emlékezése a pentelei sportélet első éveiről. Fénykép: K. M.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-05-17Honfoglalók albérletbenBeszélgetés Csúri Ákossal, akinek Honfoglalók albérletben címmel könyve jelent meg. Riportkönyvének egyes részei Dunaújvárossal, Dunapentelével foglalkoznak. Csúri Ákos korábban 1995 és 1997 között Építők címmel dokumentumfilmet is forgatott Dunaújvárosban. A könyv címét is Dunaújváros ihlette.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-08-23Hornyák Mihály ipari előadó jelentéseJselentés az O Pentelei Magánsütő üzemekben tett látogatásról. Hornyák Mihály ipari előadó és Hoszták Mihály a kenyérgyár igazgatja, tartottáka vizsgálatot. Pesszer Imre és Pintér Imre pékmesterek üzemeinek államosítását javasolják a Városi Tanács felé. Pesszer Imre péksége lehetne a Dunapentelei Kenyérgyár I. számú fióküzeme, házi sütésre kívánják üzemeltetni, Pintér Imre pékségének a leállítását javasolják, a pékmestert a Kenyérgyár továbbra is foglalkoztatni szeretné. A két üzem jelenlegi termelése: 5 q jegyeskenyé és 60-80 db sterkenyér.Zecher-anyagmegtekintés
1948-01-01Hősi emlékmű létesítéseA közgyülés a magyar hősök számára felállítandó emlékmű létesítéséről határozott, 3000 Ft-ból megmaradt összegből és gyüjtésből kívánják finanszirozniZecher-anyagmegtekintés
2009-10-22Húsz éve: megszólaltak '56 tanúi"Amikor 1989-ben hozzákezdtünk a Dunapentelén 56-ban történtek feldolgozásához, nem voltak illúzióink. A tényekkel ebben a városban is szembe kellett nézni, ahol a legmakacsabb hallgatás övezte az eseményeket."Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2013-03-13Így épült a vas és acél országaA Sztálin Vasmű várossá emelte Dunapentelét.múlt-kor (Online)megtekintés
1969-12-05Így történtA Földvári út felől Dunapentele felszabadítása.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1956-12-19Intézkezdések az ipari szolgáltatások javításáraFolyamatosan adnak ki iparengedélyeket. Megszűnnek a gyorsmosás hiányosságai. Az intézkedések részletezése.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
1951-11-18Javaslat az építkezés Pártbizottságainak tagjairaJavaslat a Gyárépítés, a Városépítkezés és a Mélyépítő Vállalat Pártbizottságainak függetlenített és nem függetlenített tagjaira. Név, foglalkozás, beosztás a pártban, a sztahanovistákat külön is jelezték. Gyáréptkezés P.B.: függetlenített tagok: ifj. Csányi Dezső, Molnár József, Restár Imre, nem függetlenített tagok: Takács István, Pijevera Ferenc, Tóth Sándor, Bogó László, Bajusz József, Szalai József, Teván Zsófia. Lakás (Város)építkezés P.B.: függetlenített tagok: Varga Zoltán, Budai László, nem függetlenített tagok: Hasszán Márton, Varga Ferenc, Farkas Miklós, Deák József. Mélyépítő Vállalat P.V.: függetlenített tagok: Branovics Gyula, Kovács Endre, Fazekas István, nem függetlenített tagok: L. Szász Antal, Budán Zoltán, Kosztor István, Deák János, Soos Sándorné, Szabó István, Király József, Novák Péter.Zecher-anyagmegtekintés
JegyzőkönyvKészült Dunapentelén 1950. okt. 27-én a községi Tanács alakuló ülésén.Fénymásolat/251megtekintés
JegyzőkönyvJegyzőkönyv. Készült Dunapentelén, 1951. máj. 18-án a Dunapentelei Városi Tanács alakuló ülésén. Ennek és a következő üléseknek jegyzőkönyvei a 92. sz. mikrofilmen találhatók.Fénymásolat/115megtekintés
1947-04-17JegyzőkönyvZecher-anyagmegtekintés
1948-05-04JegyzőkönyvZecher-anyagmegtekintés
JegyzőkönyvKészült: A Honvédség Pf. 2950 alakulatnál Dunapentelén 1957. év január hó 30-án Nagyéri Károly százados felülvizsgálati ügyében.Sztálinváros '56megtekintés
1945-07-22Jegyzőkönyv Nemzeti Bizottság ülésérőlZecher-anyagmegtekintés
1951-06-15Jegyzőkönyv a dunapentelei Városi Tanács ülésérőlBerecz Bertalan tanácselnök beszámolója az végrehajtó bizottság eddigi munkájáról, a tanácsi apparátus megszervezéséről, költségvetés megállapításáról, város szolgáltató üzemeiről, Tszcskről, dolgozó paraztságról, mezőgazdaságról, ötéves tervről, adózásról, végül sor került az állandó bizottságok felállítására. Pénzögyi állandó bizottság: elnöke: Tóth István, elnökhelyettese: Szabó László, tagjai: Beszedics Ilona, Bircár István, Kots Péter, Klág Béla, Mészáros Ferencz. Terv és statisztikai valamint munkaerőgazdálkodási állandó bizottság: elnöke: Tevár Zsófia, elnökhelyettese: Lizák Béla, tagjai: Érdi Tamás, Einspacz József, Győr Balázs, Juhász Józsefné, Rosznyák Ferencz. Mezőgazdasági állandó bizottság: elnöke: Csollán István, elnökhelyettese: Szőke János, tagjai: Rácz József, Habóczki József, Vaskó György, Varga Ferenczné, H. Szabó József. Fekete Istvánné, Oláh József. Kereskedelmi állandó bizottság: elnöke: Rév Zoltán, elnökhelyettese: Vagyóczki Mihály, tagjai: Markovics Ferencz, Bertók Imre, Zsákovocs István, Balla István. Ipati bizottság: elnöke: Kovács Antal, elnökhelyettese: Bercsik István, tagjai: Válóczi Sándor, Nagy Jánosné, Kukucska Ferencz, Hermann János, Éliás József. Begyüjtési állandó bizottság: elnöke: Buruncz Lajos, elnökhelyettese: Lengyel Gyula, tagjai: Kapusi Imre, Kéri Mihály, Schmidt Géza, Babanics Ferencz, Sutyera Ferencz, Kádár Istvánné, Szélpál Illésné. Építési és közlekedési állandó bizottság: elnöke: Vörös László, elnökhelyettese: Garancz István, tagjai: Farkas Miklós, Kukucska Ferencz, özv. Jánoki Istvánné, Szloboda György, Rozbora István. Egészségügyi állandó bizottság: elnöke: Kovács Józsefné, elnökhelyettese: Varga László, tagjai: Vörös Sándor, Németh János, Lengyel Teréz, Illés Zoltán, Kornél Valéria, Szociálpoitikai állandó bizottság: elnöke: Hingyi György, elnökhelyettese: Matula József, tagjai: Balogh István, Hingyi Ferenczné, Horváth Imréné, Hurton Erzsébet, Juhász Etel. Oktatási bizottság: elnöke: Pongrácz István, elnökhelyettese: Tóth Józsefné, tagjai: Weszely Béla, Hermann Lajosné, Molnár Bálint, Baka Irén, Szabó János. Népművelési bizottság: elnöke:Neugelbauer Mária elnökhelyettese: Vadas Mihályné tagjai: Mester Sándor, Bogó László, Pazdera Árpádné, Krajcsovics István, Ö. Nagy Istvánné.Zecher-anyagmegtekintés
1947-11-07Jegyzőkönyv a Földvári család elleni panaszrólAz MKP káricspusztai helyiszervezet helyiségében felvett jegyzőkönyvben Deres József és Cibla Sándorné feljelentést tesznek dr. Földvári László, dr. Földvári Lászlóné és Földvári Vera (SZDP képviselő) ellen. Cibla Sándor és felesége a hatérban vetettek, otthon hagyták nagyobb 11 éves gyermeküket, hogy a két kisebbre 3 és 2 évesek vigyázzon. A szülők távolléte alatt rendőrök érkeztek a portára és elvitték onnan a 11 éves fiúgyermeket. akit elküldtek a szintén kiskorú Deres Istvánért, aki a határban dolgozott, majd a két fiút fölkísérték dr. Földvári Lászlóné kastélyába. Ezalatt a két kisgyermek felügyelet nélkül maradt a házban, ahol égett a sparheltben a tűz. Ha a szomszédasszony, Úrfi Istvánné, nem intézkedik, akkor a kisgyerekek megégtek volna. dr. Földváriné azzal vádolta a két fiút, hogy lopják a zöldségét, valamint a péri házából a dohányt, a zöldséget a panaszosok tudomása szerint a konvenciós kertészének a felesége hordja eladni, dohánytermesztésre, pedig nincs engedélye.Zecher-anyagmegtekintés
1948-05-09Jegyzőkönyv a helyi MKP és SZDP egyesülésérőlJegyzőkönyv a dunaplentelei Magyar Kommunista Pártnak és a Szociál Demokrata Pártnak az MKP helyiségében lezajlott egyesítő taggyüléséről. Elnöki megnyító után, ifj. Hegedüs Péter MKP járási titkár és Podrácki Imre SZDP járási titkár méltatják az egyesülést, Hegedüs beszél az ellenség elleni harcról, a munkásosztály harcáról, az összefogásról, az elöttük álló feledatokról, az MDP országépítő programmjáról. Podrácki a munkásmozgalom történetéről beszél és állandó harcáról a világreakció ellen. Ezután történt meg a két párt egyesülésének ünnepélyes aktusa, közfelkiáltással, és az új vezetőség megválasztása. Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Káder: Cs. Tóth Mihály, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér, Tömegszervező: Hingyi györgy, Gazdasági vezető: Körösi Mihály, Ifjúsági vezető: Kovács Antal. A megyei konferencia küldötteinek: Hegedüs Péter, Rózsa György, Kovács Ferenc, megválasztása után. Kovács Ferenc titkár tartott beszédet, melyben a párt munkájának segítésére és a pártgyüléseken való részvételre kéri fel az elvtársakat. Javasolja, hogy távíratban köszöntsék, az egyesülés alkalmából Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád elvtársakat, az Internacionálé eléneklésével ért véget az ünnepélyes egyesítő taggyülés.Zecher-anyagmegtekintés
1947-10-05Jegyzőkönyv a helyi MKP tisztújító taggyülésérőlTisztújító taggyülés jegyzőkönyve. A tisztújítás eredménye: Elnök: Hingyi György, Titkár: Kovács Ferenc, Propaganda vezető és kultur vezető: cs. Tóth Mihály, Gazdaság vezető: H. Szabó József, Tömegszervező: Bartalos István, Ifjúsági vezető: ifj. Pósch FerencZecher-anyagmegtekintés
1946-09-07Jegyzőkönyv a helyi SZDP tisztújító-közgyülésérőlJegyzőkönyv a tisztújító ülésről. A tagság nem fogadja el az elnöknek tisztségéről való lemondását, így elnök továbbra is Farkas Pál. A következő tisztségek lettek megújítva. Alelnök: Bakos Mihály, Titkár: Goldenberg Béla, Pénztáros: Czigler Károly, Jegyző Bánhegyi Zoltán. A nemzeti bizottságba delegált tagok között nincs változás. Végrehajtó bizottság taglétszámát 10-ről 15-re emelték. Új tagok: Somorác Imre, Özv. Hajas Györgyné, Palágyiné, Fönyedi Károly, Kovács Gyula, Ellenörző bizottságnak szintén 5 új tgja lett: Béres István, Fekete Rózsi, Meggyes Lászlóné, Fekete Istvánné, Petrovics Sándor. A Bíráló bizottság új tagjai: Varga Ilona, Bagonyi IlonaZecher-anyagmegtekintés
1945-06-27Jegyzőkönyv a KALOT MADISZ ellenes magatartásárólPanasztétel Markovics Imre a KALOT helyi vezetője és KALOT ellen. A helyi kulturházban rendszerint megakadályozzák, iolykor tetlegesen is, hogy a MADISZ dolgozhasson, ülésezhessen, pedig a MADISZnak is vannak érdemei a község újjáépítésében, ezért a MADISZ vezetői szeretnének egy helyiséget bérbevenni.Zecher-anyagmegtekintés
1945-03-10Jegyzőkönyv az MKP alakuló ülésérőlJegyzőkönyv az MKP helyi alapszervezetének megalakításáról. Az alapítók névsora: Pattantyus Sándor, Bánkuti János, Varga László, Garbacz János, Gerendai Gyula, Gridik László, Hingyi György, Herman János, Morvai József, Molnár József, Molnár István, Németh István.Horváth József, Vajgert Mihály. A tisztégviselők, a helyi pártvezetés megválasztása. Elnök: Pattantyus Sándor. Alelnökök: Varga László, Bánkuti János. Titkár: Vajgert Mihály.Zecher-anyagmegtekintés
1946-05-09Jegyzőkönyv földigényléssel kapcsolatos sérelmek, panaszokZecher-anyagmegtekintés
1947-01-04Jegyzőkönyv rendkivüli közgyülésről1947. január 4-én de. 8 órakor a községi képviselőtestület által megtartott rendkivüli közgyülés jegyzőkönyve. Jelen voltak: Pukli József helyettes községi bíró, a közgyülés elnöke, id. Horváth János pénztárnok, Bakos Mihály közgyám, Bogdán Mihály gazdasági elöljáró, Kádár József, Fazeka Józseg, intér Gyögy, Németh István, Vészics Timót, Vaskó Imre, Szabó János, Fekete Pál, Kéri Ferenc elöljárók, Hofgárt Gyula, Béres József, Naszvadi János, Rácz József, Czupity Iván, Monár István, Varga László, Vagyóczki Mihály, Szabó József, Baksa József, Zarándok Bálint, Barát György, Őri József, Pivonka József, Farkas Imre Leo, Balogh Byörgy, Szabó József, Kegyes János, Kiss István, Farkas Pál, Nyuli János, Beró Mihály, B. Tóth Mihály, Farkas Ernő, Pesszer Gyula, Pálmai Ferenc képviselőtestületi tagok, Körösi Mihály helyettes vezetőjegyző, előadó. A január elsején hivatlába lépett Körösi Mihály h. vezetőjegyző bemutatkozik, majd felkéri a képviselőtestület tagjait, és az elöljáróságot, hogy támogassák munkájában, és a háború alatt lerombolt Dunapentele újbóli felvirágoztatásának érdekében fogjanak össze, a képviselői tisztség fontosságára is felhívja a figyelmet és arra kéri a jelenlévőket, hogy példamutató életet éljenek. A közgyülések vasárnaponként lesznek megtartva.Zecher-anyagmegtekintés
1951-10-28Jegyzőkönyv tanácsülésről.Zecher-anyagmegtekintés
1947-02-11Jegyzőkönyv Urbán központi falujáró elvtárs beszámolójárólJegyzőkönyv rendkivüli taggyülésről és pártnapról. Urbán elvtárs beszámolója arról, mit tapasztalt falun.Szót ejt a belpolitikai helyzetről "úri brigantik összeesküvése", és arról, hogy a falusi, dolgozó munkásság támogatja a magyar demokratikus köztársaság ügyét. Kéri Rákosi és Rajk elvtársakat, hogy sújtsák a törvény teljes szigorával, halállal az összeesküvés részeseit, Ugyancsak Rákosi Mátyáshoz fordulnak, azzal a kéréssel, hogy a helyi gözmalmot kivegyék a feketézők kezéből és a község tulajdonába kerüljön. Urbán elvtárssal a tanyai szervezeteket is végiglátogatták, hasonló gyülések keretébenZecher-anyagmegtekintés
2002-10-22Jelentés - a másik oldalrólMunkácsi Imre írása a "Jelentés"-ről, amely egy hiteles ügynöki jelentés a dunapentelei (sztálinvárosi) újságkészítőiről. A cikk felett Rozsnyai Sándor grafikája található.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-03-12Jelentés a Dunai Vasmű Pártbizottságának. munkájárólLombos Ferenc Pártbizottság titkár jelentése a Dunai Vasmű építkezés Pártbizottságának munkájáról. A jelentésben megadja az építkezésen dolgozók összlétszámát, hogy mennyi belőlük a párttag, a gyáréptkezésen dolgozók összlétszámát és a vasútépításen dolgozók összlétszámát. Beszámol a pártszervezés nehézségeiről, és megnevezi az eddig megszervezett 8 alapszervezetet, párttitkárok beállítását. Magasépítő I. alapszervzet párttitkár: Hidvégi Antal. Magasépítő II. alapszervezet párttitkár: Oláh József. Magasépítő III. alapszervezet párttitkár: Takács Zoltán. Magasépítő IV. alapszervezet párttitkár: Oláh József. Magasépítő V. alapszervezet párttitkár: Nagy József. Konyhai alapszervezet párttitkár: Csabán Anna. Mélyépítő I. alapszervezet /Radar/ párttitkár: Vágó Gyula. Mélyépítő II. alapszervezet párttitkár: Ihász Lajos Mélyépítő III. alapszervezet /Sziget/ párttitkár: Betonút, Tefu, ÉPFU, Belsped párttitkár: Cs. Tóth József. Vasuti alapszervezet párttitkár: Kozma Ferenc A jelentés foglalkozik azzal, hogy kik azok az elvtársak, akik függetlenített pártitkárnak is alkalmasak, kiket lehet pártiskolára küldeni, a tagfelvétellel a tagok leigazolásával. a DISZ bizottság létrehozásával, a kongresszusi versennyel, tömegelőadásokkal, népnevelők számával és helyzetével, az agitációs-propaganda munkával, Szabad Nép előfizetéssel, helyi lappal, hozzáállás a hibákhoz Szöges főmérnök autó ügye, a Közlekedésügyi Minisztériumban, az a nézet alakult ki, hog a Pártbizottságnak el lehet nézni az ilyen pazarlásokat. A minisztérumok sok kétes személyt helyeznek le az építkezésre. Csomai Kálmán főépítésvezető, Szálasit vendégül látta hosszabb ideig annak idején, a testvére nyilas főispán volt Zala megyében. Bán személyzeti osztályvezető, az Á.V.H. jelentéseiből kitűnik, hogy olyan légkört alakított ki, hogy építésvezetők el akarják hagyni az építkezést, egyedül az ivásban értenek egyet. A titkárnőjét egy budapesti eszpresszóból hozta magával, aki teherbe esett tőle, de a gyermeket később elvetették, egyébként is gyakorta szorakozik odafent a különféle budapesti presszókban, általában meglehetősen kétes egyének társaságában. A Vasmű személyzeti osztályának vezetője körül is akadnak gondok, a Filo elvtárs helyett érkezett Beer elvtársnak is még súlyos fegyelmi ügyei vannak, melyek még nem tisztázodtak. Az Építésügyi Minisztériumból kiküldött Szücs elvtárs vezette brigád, mely pénzügyi és egyébb vonlaon végez elleőrző munkát értesítés nélkül elhagyta az építkezés helyszínét.Zecher-anyagmegtekintés
1945-05-23Jelentés a környékbeli MKP szervezetekrőlJelentés Dunapentele, Baracs, Nagyvenyim, Adony és Ercsi pártszervezeteiről, pártvezetőségeiről és ezek próblémáiról. Dunapentelén Pattantyus leváltatása.Zecher-anyagmegtekintés
1951-01-00Juhász Róbert: Szerelmes dal Dunapenteléről (1951)70 éves a Tiszatáj. Válogatás korábbi lapszámok anyagaiból. Dal Dunapenteléről.Tiszatáj: irodalmi folyóirat, Tiszatáj online, Fénymásolat/1951megtekintés
1956-12-19Karhatalmunk helytállA dunapentelei karhatalmisták igazoltatták Marosán György államminisztert. Az államminiszter autója belekerült egy útlezárási akcióba, amelyet lövöldöző huligánok elfogása céljából rendelték el.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
1987-12-04KépaláírásNegyvenhárom évvel ezelőtt, december 6-án érkeztek a szovjet csapatok Dunapentelére. Bár a heves dunántúli harcok miatt végleg csak 1945. február 2-án szabadult fel a falu - az új élet szervezése már ekkor megkezdődött. (teljes szöveg)Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1966-06-24Képek Dunaújváros múltjából I.A sorozat első tagja.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Képeslapok DunapentelérőlKépeslapok Dunapenteléről, utcarészlet, Szentháromság tér, katolikus templom, Duna, hajóállomás, Pálhalma, Hangya Szövetkezet stb.Képeslapok - Arcanum Postcardsmegtekintés
Képeslapok Sztálinvárosról, Dunapenteléről, DunaújvárosrólA József Attila Könyvtár képgyűjteményéből.Képeslapok Sztálinvárosról, Dunapenteléről, Dunaújvárosrólmegtekintés
2015-01-09Készül a második kötet2014. december 25-én Szabó Zsolt Róbert a Facebook internetes közösségi oldalon létrehozta a nyilvános csoportot, A Dunapenteleiek Klubját. Céljuk kultúra- s hagyományőrzés. Készül Szabó Tamás Pentele 1000 éve című könyvének második résuze.Dunaújvárosmegtekintés
1976-03-23Ketten...Az óváros koszorúzási ünnepségén megjelent Uhrin György és Hollósi Mihály tanácsköztársasági veteránok. Kép: Hollósi Mihály, Uhrin György. Koszorúzási ünnepség.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1957-04-04Kik változtatták meg a város nevét?Az október 25-i nagygyűlésen a felolvasott 12 pont egyikében követelték Sztálinváros nevének megváltoztatását.Dunapentelei Hírlap 1957megtekintés
2007-04-30Kik voltak azok a pentelei Andornokok?Pentele történelméből. Az Andorno család.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1946-11-05Kimutatás a dunapentelei képviselőtestületi jelöltekrőlKimutatás a jelöltekről, nevük, életkoruk, foglalkozásuk, pártállásuk, ha MKP taguk tisztségük. A jelöltek: Hingyi György, Hingyi Sándor, Kéri Mihály, Klág Béla, Pattantyus Sándor, Kovács Ferenc, Beró Mihály, Vadas Mihály, Vadas Mihályné, Bánkuti János, Varga László, Balogh György, Molnár Zoltán, Lizán Béláné, Zombor Pálné, Palotai József, Pintér György, Beró Mihályné, Ludisz András, Fazekas József , Ács ZoltánZecher-anyagmegtekintés
1948-04-06Kimutatás a községben müködő szervezetekrőlKimutatás a községben müködő szervezetekről, a Termelési Bizottság, az UFOSZ, a FÉKOSZ, Községi Előljároság, Községi képviselőtestület, Nemkzeti Bizottság, Nemzeti Segély, tagjai, foglalkozásuk, pártállásuk.Zecher-anyagmegtekintés
1948-01-01Kimutatás azon földbirtokosokról,kiknek a birtokát a földrefZecher-anyagmegtekintés
2012-12-04Kitelepítettek estéje"Az 1950. december elsején Dunapenteléről a Rákosi-diktatúra által kitelepített 45 családról emlékeztek meg hétfőn este a Pentele Klubban a városrész lakói, az érintettek leszármazottai."Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-11-09Kommunikációs terek és változásai Dunaújvárosban...Szakács István főiskolai adjunktus, doktorandusz előadása a kommunikációtudomány elemző eszközeit felhasználva teszi láthatóvá Újváros identitását.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2005-05-03Kommunista honfoglalás: Sztálinváros építőiA rövid ismertető a sztalinvaros.uw.hu weboldal rövid kivonata, az oldal a Dunaújváros helytörténeti kiadványainak felhasználásával készült.múlt-kor (Online)megtekintés
2015-07-03Koszorúk és régi emlékekA várossá nyilvánítás 64. évfordulójára emlékeztek július 2-án a városalapítók, Dunaújváros Alapítóinak Egyesületének tagjai a Görbe utca 2. szám alatt található emléktáblánál.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2011-10-10KötetbemutatóA József Attila Könyvtárban október 7-én bemutatták a Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951 című kötetet. Kötet szerkesztői Gadanecz Júlia, Szántó Béláné, a kiadvány elkészítéséhez segítséget nyújtott Békési György.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Közzéteszik a minisztertanács....Dunapentele község várossá fejlesztéséről.Fénymásolat/356, Magyarország történeti kronológiája. IV. köt.megtekintés
2018-02-23Lajos kövek (kép)Fotó a Lajos kövek dunapentelei avatásáról 1926-ból. Szabó Tamás tulajdonaDunaújvárosmegtekintés
LakáshelyzetLakáshelyzet, lakáspolitika, lakásépítés, lakótelepek a második világháború után. Említések Dunaújvárosról. Kép: Épülnek az új házak Dunapentelén, 1950. október.Magánélet Kádár János korában, Fénymásolat/578megtekintés
1979-03-30Lakóhelyünk, DunapenteleSzociográfiai, történelmi visszapillantás az óvárosról. Képek: A ráctemplom. Régi utca, régi ház. I. világháborús szobor. Pentelei házak és az új víztorony. A hajdani községháza falán tanácsköztársasági emléktábla. Az Óváros térképvázlata.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-11-23Leletek ezrei kerültek elő"Aki munka közben letűnt kultúrák tárgyi emlékeire bukkant, azt a propaganda eszközeivel kellett ösztönözni, hogy óvja azokat, és juttassa el őket a megfelelő helyre. Már 1951-ben egy múzeum létrehozásában gondolkodtak, ahol összegyűjtik és bemutatják régi idők nyomait." Régészet és múzeumtörténet Dunaújvárosban.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2015-04-13Levél a főszerkesztőnekA Sztálin Vasmű Tröszt első vezérigazgatója volt, és már 1947-ben, mint a Nehézipari Központ főosztályvezetője hallatott magáról az új vasmű létesítése mellett érvelve. Ő nem más, mint Sebestyén János, akinek emléke előtt tisztelgünk.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
Levél, amelyben javaslat születik, hogy Dunapentele Sztálinváros legyenGerő Ernő levele Rákosi Mátyáshoz.Dunai Vasmű építkezésével kapcsolatos Titkársági..megtekintés
2015-11-12LibavarázsMárton-napi kavalkád a Széchenyi István Gimnáziumban. Hagyományőrzés libatársasággal. A programsorozat első napján kiállítás nyílt az Intercisa Múzeumból kapott tárgyakból.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1995-06-10Ma már csak emlék...Együtt írjuk a város történetétVisszaemlékezés.A Hírlapmegtekintés
2016-01-21Magyar iparvárosok I.: Sztálinváros - Dunaújváros"Bár Magyarországot nem szokás a klasszikus ipari országok közé sorolni, mégis szép számmal akadnak olyan településeink, régióink, amelyek hosszú - több évtizedes, vagy akár évszázados - ipari múltra tekintenek vissza. Első állomásunk Dunaújváros - az egykori Sztálinváros - amely létrejöttét is az 1945 után beindult intenzív iparosításnak köszönheti."Napi Történelmi Forrás blogmegtekintés
MalomKép a pentelei malomról.Dunaújváros története képeslapokonmegtekintés
Malom-sztori (képaláírás)A pentelei malom építését 1910-ben kezdte el Tóth János vállalkozó, aki később a perkátai malmot is megépítette. Az asztalosi munkát az Európát is bejáró mester, Szabó István készítette. Ő Szabó Tamás nagyapja, akitől a kép is származik. A malom működése idővel a vízi malmok fokozatos megszűnését jelentette. Az utolsó Murger Károly-féle vízimalom 1943-ban süllyedt el, ami egyben Pentele legjelentősebb iparágának, a vízi molnárságnak a végét jelentette. (teljes szöveg)megtekintés
Martinkemencék árnyékában"Ezt a falut a városépítéssel teljesen el akarták törölni a föld színéről." Riportok, történetek Dunapenteléről, Sztálinvárosról és Dunaújvárosról.Honfoglalók albérletben, Fénymásolat/549megtekintés
1950-11-15MDPKV határozat a Dunai Vasmű építésével kapcs. felatatokrólA Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a Dunai Vasmű építésével kapcsolatos feladatokról. Általános feladtok: A vállalkozás fontosságának tudatosítása, a befejezés határideje, a termelés előirányzása, munkások létszám, felelős egyszemélyi vezetés, káderképzés, Szervezetekre lebontva a feladatok, agitációs - propaganda munka, pártszervezés, sztahanovista-mozgalom létrehozása, munkaversenyek szervezése, kulturális nevelőmunka,DISZ kiépítése MHK Munkára Harcra kész próbák, stb.Zecher-anyag, Dunai Vasmű építkezésével kapcsolatos Titkársági..megtekintés
2006-11-25Még egyszer a RáctemplomrólDunapentele, Ráctemplom.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1956-11-21Mégis élünk..."Tizedikén már 7000-nél tartott a halottak száma Dunapentelén!"Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
2005-07-12Meglesz-e a Markaf-kazal?A Markaf-kazal története. Dunavecse, Kisapostag és Dunapentele határán álló domb volt.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1996-04-05Megörökíteni magunkat magunknak...Oroszné Babnits Irén újabb 2 dokumentum kötete jelent meg: Béke és háború, Pentelei képeskönyv.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-04-17Mindnyájunk tragédiája"Megrázó kiállításon és múltfeltáráson mutatták be a a vészkorszak és a pentelei zsidóság történetét szerdán délután a Széchenyi István Gimnáziumban."Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1948-01-01Mindszenty József gyüléstarási jogának megvonásaWesszely Béla képviselő felszólalásában nehezményezi, hogy Mindszenty József primás az egyházi összejöveleket politikai célokra is felhasználja és a vallásos tömegeket itt félrevezeti, a képviselő testület egyetért ezzel és a határozatában arra utasítja az elöljároságot, hogy a demokratikus kormánynak javasolja, hogy vonják meg Mindszentytől a gyüléstartási jogot, hogy ne vezethesse tovább félre a vallásos embereket, az elöljáróság a véghatározatot terjessze fel az illetékes hatóságnak.Zecher-anyagmegtekintés
2007-06-19Miről regélnek a századok?Pentele városrész születéséről szóló cikk folytatása.Hét Napmegtekintés
2007-06-12Mit ünnepel Pentele?Az ezeréves Pentele köszöntése egész éves programsorozatot ad. A városrész születéséről.Hét Napmegtekintés
2013-03-09Múltunkból egy darabkaIsmertetés a Fejér vármegye című, 1937-ben kiadott monográfiáról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Munkaszolgálatra elvitt dunapenteleiekAz eddigi kutatások alapján munkaszolgálatra elhurcolt dunapenteleiek: 11 fő. Szibériában meghalt: Bruck József, Feith Andor, Hermann Árpád, Sziklai György, Sziklai Sándor. Munkaszolgálatot túlélték, hazakerültek: Fankl László, Goldenberg Béla, Goldenberg Lajos, Kis Ernő, Szekulusz (Szekulesz) Adolf, Wohlmann (Vasváris) István.Fénymásolat/556megtekintés
2016-10-00Nagyéri Károly"Sztálinváros furcsa parancsnoka". Nagyéri Károly és az 1956-os események Sztálinvárosban.Rubicon: történelmi magazin + különszámok, Fénymásolat/2016megtekintés
1956-12-19Nagyéri Károly nyilatkozataElhangzott a "Dunapentele hangja" rádió adásában. Az ellenforradalmárok oldalára átálló, volt laktanyaparancsnok önmentegető nyilatkozata. Indokolni igyekszik akkori magatartását.Dunapentelei Hírlap 1956megtekintés
Nagyéri Károly; Bodnár Géza - 1956A Kecskeméti Szovjet Parancsnokság felszólítása 1956. november 7-én. Nagyéri Károly százados felülvizsgálati ügyének jegyzőkönyve. Dunapentelei Nemzeti Bizottság - 1956. novemberi meghatalmazások, utasítások, megbízólevelek, parancsok, lőszerigénylés. Mayer Dezső feljegyzése. Nagyéri Károly rehabilitációja, határozat a nyomozás megszüntetéséről. Bodnár Géza csapattiszt visszaemlékezése.Fénymásolat/598megtekintés
1997-04-19Németek a kálvárián, oroszok a Szalki...Németek a kálvárián, oroszok a Szalki...Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Népi táplálkozás és étkezési szokások DunapentelénA konyha és eszközei. Feldolgozás, tárolás, konzerválás. A táplálkozás rendje. Különleges alkalmak táplálkozási rendje. Alba Regia XIII., Fénymásolat/152, Hungaricanamegtekintés
2015-09-11Népvándorlás PenteléreIdősebb Farkas János visszaemlékezései arról, hogyan fogadták Dunapentele lakói a város építésekor ideérkező idegeneket, s miként szembesítették a gazdákat azzal, hogy elveszik a földjüket.Dunaújvárosmegtekintés
2014-06-14Névről, tervről, igényekrőlHingyi László önkormányzati képviselő fórumot tartott a Rudnyánszky-Mondbach-Frankl kúria épületének, a régi faluközpont megújításának terveiről. Őri Zoltán néhány észrevétele, kiegészítése az elhangzottakhoz, a kúria történetéhez.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-10-28November 7-től nevezzék Dunapentelét Sztálinvárosnak14.800 aláirás a kérvényen: Dunapentele legyen SztálinvárosNépszava: szociáldemokrata napilapmegtekintés
Októberi sortüzek DunapentelénAz 1956-os októberi események Dunapentelén.Berki Mihály, Magyarságtudományi Intézet, Fénymásolat/569megtekintés
1947-01-01Orosz hősi emlékmű rendbehozatalaOrosz hősi temető és emlékmű rendbehozatala, a sirhelyek téglarámájáról lehulott a vakolat, így a rendbehozatal tovább már nem halogatható. 4.500 forintba kerülne, 1.500 forint segélyt kapott már aközség, a 3.000 forintot pedig a bevételi többletből fedeznék, Várnai Lajos javasolja, hogy a magyar hősi halottaknak közöttük az elhurcolt zsidóknak is állítsanak emléket. Szabadság zászló építése a Szabadság téren, a 48-as bizottság jóvoltából.Zecher-anyagmegtekintés
Őskeresztény emlékek DunapentelérőlŐskeresztény emlékek Dunapenteléről.Székesfehérvári Szemle, Fénymásolat/1932megtekintés
2016-03-01Őt is kényszermunkára ítéltékAz emlékek szerint helyben Nagy Antal volt az egyetlen táborba elhurcolt. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévét a Megyei Jogú Városok Szövetsége 2017.február 25-ig meghosszabbította.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2014-09-10Parádiak ötven éveÖtven évvel ezelőtt egy pentelei ikerpár, a nevezetes Parádi-ikrek, György és László, zenélni kezdtek. A fél évszázados zenei pályafutásukat a Pentele Klubházban ünnepelték.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-12-16Paraszt gyerek pesti szolgálatbaPentelei történetek.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-01-28Peneteléről az ŐrvidékreMagyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki a közelmúltban Bécsben a Penteléről elszármazott dr. Radics Jenőné Kovács Évát.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
PenteleVasvári István verse.Fedezék nélkül, Fénymásolat/83megtekintés
Pentele az újkorbanPentele, Dunapentele története a 18-20. század első feléig. Története, oktatás, közigazgatás, a társadalmi változásokIntercisa Múzeummegtekintés
2011-02-23Pentele ezer éveA Magyarok Szövetsége által szervezett Tudástár című sorozat keretében a Pro Cultura Intercisae-díjban részesült Szabó Tamás és fia, Szabó Zsolt Róbert tartott előadást Pentele ezer éve címmel február 17-én az Evangélikus templomban.Helyi Téma, Dunaújváros: hetilapmegtekintés
2006-11-25Pentele ezer évesPentele történetéből. Kis Pentelei iparos történelem (I.).Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-12-16Pentele ezer évesPentelei iparostörténelem (II).Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2007-04-14Pentele ezer évesPenetele története. A festőművész Pentelei Molnár János.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-07-01Pentele ezeréves2007-ben ünnepli ezeréves évfordulóját Pentele. Pentele története.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-07-08Pentele ezerévesSorozat. Pentele történetéből: zenészek, cigánybál, nagybőgőtemetés.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-07-22Pentele ezerévesDunaőentele történetéből. A kezdetek, Szent Pantaleon monostor építésének idejéről, építésének körülményeeiről.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1991-08-01Pentele ezeréves; A Dóra családA Dóra földbirtokos család az 1800-as évek első évtizedében telepedett le Dunapentelén. Dóra Pál 1950-ig vezette a pentelei gazdaságot.Dunaferrmegtekintés
1991-06-27Pentele ezeréves; A mezőváros (1864-es helységleírás alapjánDunaferrmegtekintés
1991-11-07Pentele ezeréves; A nyolcosztályos népiskola megszervezéseDunaferrmegtekintés
1991-09-26Pentele ezeréves; A századforduló után...Dunaferrmegtekintés
1991-09-05Pentele ezeréves: A századforduló agrármozgalmai és kultúregDunaferrmegtekintés
1991-10-31Pentele ezeréves: Az egykori iskolagondnokságDunaferrmegtekintés
1996-12-09Pentele iskolatörténete: a tények...Megjelent Matussné Lendvai Márta: Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből c. kötet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-02-22Pentele iskolatörténetébőlMegjelent Matussné dr. Lendvai Márta tanulmánya:Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből. Ebből közli a hírlap a főbb fejezeteket sorozatban.(1-2. rész.)Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-03-08Pentele iskolatörténetébőlRészlet Matussné Dr. Lendvai Márta könyvéből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-05-03Pentele iskolatörténetéből (11.)Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-05-10Pentele iskolatörténetéből (12.-13.)Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-04-19Pentele iskolatörténetéből (9.)A nyolcosztályos népiskolai tankötelezettség megvalósítása hosszú időn keresztül problémája volt a magyar kultúrpolitikának a Horthy-korszakban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-04-26Pentele iskolatörténetéből 10.Iskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-03-14Pentele iskolatörténetéből 4-5.Matussné Lendvai Márta Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből c. könyvéből, folytatásokban. Községi közös iskola és katolikus egyház.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1997-04-05Pentele iskolatörténetéből 7. részIskolatörténet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2014-02-01Pentele leendő címereEgy logóra gondolt a Pentelei Kézműves Egyesület,– de végül a dunapentelei címer ötleténél kötöttek ki!Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2017-02-00Pentele monostora - Veszprém és a Szerémség görög összefüggéseinek fényébenDr. Diószegi György Antal művelődéskutató írása a dunapentelei monostorral kapcsolatos kutatásairólDunai Limes-Irodalmi kulturális folyóiratmegtekintés
Pentele temetőiA köztemetők, felekezeti temetők, a katonatemetők és emlékhelyek története, bemutatása.Pentele ezer évemegtekintés
1998-02-24Pentele története - ismétBővített kiadásban megjelent újra Bóna István Dunapentele története ... c. könyve.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1980-04-29Pentele utolsó századaDunaújváros területének rövid története (X.)Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1973-07-01Pentele vendéglátása.Dunapentele története a vendéglátás tükrében.Salátamegtekintés
1997-02-06Pentele zsidó közösségéről4. helytörténeti összefoglalóját fejezte be O.Babanits Irén: "Szubjektív helytörténeti dokumentum címmel. A gyűjteményben Hajdú György munkái is helyet kapnak.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2006-06-30Pentele-emlékbizottság: start!Megalakult a jubileumi ünnepségeket - Pentele ezeréves, a Szórád Márton Általános Iskola százéves lesz - szervező bizottság a Pentele Klubban. A bizottság társelnökei: Szabó Tamás és Juhász József. Az ünnepségekre 2007. május 28. és június 3. között kerül sor.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2007-05-04Pentele: ezeréves ünnepségDunapentele idén ünnepli az alapításának 1000. évfordulóját. A rendezvény szervezői megbeszélést tartottak az óvárosi klubházban. Beszámoló.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2013-04-10Pentele: utcák, emberekŐri Zoltán tartott előadást a Pentele Baráti Kör helytörténeti előadássorozatában, április 9-én a Pentele Klubházban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Pentelei betlehemes játékNémethné Naszvadi Julianna nyomán.Fénymásolat/587megtekintés
2014-11-19Pentelei disznótoros emlékekVisszaemlékezés, történetek Dunapenteléről. Még ma is sokan emlegetik többek között Nyuli Náci bácsi kukoricás és véres hurkáját.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
Pentelei gyöngyös fityulaTóth Ildikónak, a Rácalmási Ágasfa Hagyományélesztő Kör vezetőjének rekonstrukciós, zsűrizett munkája.Fénymásolat/151, Alba Regia XV.megtekintés
2014-05-13Pentelei honfoglalókMájus 12-én mutatta be Csúri Ákos a Honfoglalók albérletben című kötetét.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Pentelei képekFényképgyűjtemény, Szabó Tamás gyűjteménye. A hozzá fűzött szöveget lásd az Fénymásolat/301 sz. alatt.CD/Pentelei képek, Fénymásolat/301megtekintés
2002-04-23Pentelei magántörténelemEgy új könyv: Szabó György 1940-től kétezerig foglalta össze Dunapentele történetét.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2001-12-17Pentelei pillanatok - annoSzabó Tamás fotógyűjteményéből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-12-02Pentelei polgárokAz 1950-es években Penteléről kitelepített emberekre, családokra, áldozatokra emlékeztek december elsején a Pentele Baráti Kör szervezésében.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2007-07-06Pentelei szép időkBeszámoló a Dunaújvárosi Főiskola által megrendezett I. DunaTérségi Kohézió EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferenciáról. Dunapentele szerepe a dunai hajózásban.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-05-07Pentelei titkok és gyökerekBerczeli Magdolna a Dunaújvárosi Hírlapban bukkant rá gyermekkorában elveszített édesanyja fotójára, amelyen a későbbi világbajnoki birkózó Gurics György is szerepel.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2007-06-15Penteleiből újvárosi lettBakos Józsefné Lak Mária.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1985-06-14Pentelén 1913 óta volt villanyDunapentelén 1913 óta volt villany, az áramot a malom szolgáltatta.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1991-08-29Pentelétől Dunaújvárosig; Rövid postatörténetA XIX. század első felétől a Pentele helységnév elé D. betű került. 1836-ban egy II. osztályú postahivatalt alapítottak D.Pentelén, a mai Óvárosban.A városépítés első szakaszában az építkezés területén egy kis barakképületben átmenetileg postát létesítettek. Az első, végleges postaépület 1952. jún. 12-én kezdte meg működését. A következő posta a Barátság városrészben létesült. Ezt egy kis játékos postahivatal követte a Vidám Parkban, ahol az úttörővasút induló állomásának épületében úttörők dolgoztak. A Magyar Posta alkalmi bélyegekkel emlékezett meg a városalapítás 10-15-20 éves és negyedszázados évfordulójáról.Dunaferrmegtekintés
2006-06-23Penteli kettős ünnep - jövőre2007. május 28. és június 23. között rendezik meg Dunapentelén a település létrejötte ezredik, a Szórád Márton iskola avatása századik évfordulójának ünnepség-sorozatát.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-04-00Pont, pont, vesszőcske – hová lett a fejecske?A kerámiaedények díszítésének legegyszerűbb módja a felület bekarcolása. Pontokból és vonalakból a legváltozatosabb mintákat lehet előállítani. Ezek olykor csak egyszerű dekorációnak látszanak, máskor emberi, állati figurákat vélünk felismerni a rajzolatok között. Kora bronzkori edényeken többször tűnnek fel rejtélyes, fej nélküli alakok. De két újabb, kisapostagi lelet módosíthatja az eddigi értelmezéseket.Magyar Régészet Online Magazin, Fénymásolat/2015megtekintés
Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Paks-vasútvonalA vasútvonal története, adatai... A Wikipédiából, a szabad lexikonból.Wikipédiamegtekintés
1994-12-02Rácalmási városépítők.Dunaújváros építésében résztvevő rácalmásiak bemutatása.Rácalmásmegtekintés
2007-02-10Rangkórságos úriemberKis történet.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1987-08-18Régi aratások DunapentelénSchlitterné Nyuli Anna elbeszéléseDunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Régi igazi történetek a régi DunapentelénSchlitterné Nyuli Anna visszaemlékezései. (kézirat)Fénymásolat/489megtekintés
1975-12-23Régi karácsony PentelénSchlitterné Nyuli Anna visszaemlékezése.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Részlet Lukácsy András: Felismerem-e Angyal Istvánt? című könyvből1951-ben került Dunapentelére az építkezésre vasbetonszerelőnek, fél éven belül brigádvezető lett. Másik könyv Angyal Istvánról: 943.9 A 63 Angyal István: Angyal István saját kezű vallomása. Bp. Pesti Szalon Könyvkiadó, 1991Felismerem-e Angyal Istvánt?, Fénymásolat/481megtekintés
1994-06-00Rosti Pál (1830-1874)A magyar fényképezés egyik legnagyobb alakja Barkóczi Rosti Pál. Rosti Pál életrajza, élete, munkája.Fotó, Fénymásolat/1994megtekintés
2018-10-00Schlitterné Nyuli Anna: Régi pentelei történetek. KönyvismertetőRövid ismertető Schlitterné Nyuli Anna 2018 decemberében megjelenő könyvéről, a Régi pentelei történetekről, amelyet Kemény Lajosné állított össze. Részlet a műből.Újtelepi Hírlap, Újtelepi Hírlap Onlinemegtekintés
2011-09-01Sebestyén János, a dunapentelei vasmû létesítésének elõkészítõje, a Dunai Vasmû beruházásának kormánybiztosa"2010-ben volt az ISD Dunaferr Társaságcsoport 60 éves évfordulója. Az építés elsõ idõszakának megha- tározó személyiségei közé tartozott Sebestyén János is, a beruházás kormánybiztosaként. Sebestyén János tartalmas szakmai életútjának rövid összefoglalását mutatja be a cikk — annak apropóján, hogy 2011-ben volt születésének 100. évfordulója. " Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei, Dunai Vasmű Műszaki-Gazdasági Közleményei Onlinemegtekintés
1997-02-22Séta a pentelei pinceszernélSéta a pentelei pinceszernél.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2007-02-27Sorsok, ha találkoznakPentelei igaz családmesék. A Bukovics családról...a Parádi ikrekről.Hét Napmegtekintés
2007-01-06Stabil város, ingatag löszfalonDunaújváros történetéből, építészeti értékeiről.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1970-11-13Szakkönyv készül a pentelei ételekrőlDr Sergő Erzsébet kutató munkájának eredménye.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1956-10-26Szavunk: péntek délelötti különkiadásaAz MDP Dunapenteli Pártbizottságának lapja. Egy oldal. Ma délelött megalakult az új kormány. Magyar Szakszervezetek programja, politikai-gazdasági téren. Ellenforradalmi felhívás. Városunk munkásküldöttségét ma fogadja miniszterelnök.Szavunk, Fénymásolat/1956megtekintés
2005-10-25Százhúsz esztendő fotókban elmesélveA Dunapentele, Sztálinváros, Dunaújváros fényképeken c. könyvről. A készítők a továbbiakban terveznek egy javított, bővített 2. kiadást.Hét Napmegtekintés
2011-10-12Százlábú hídból négylábú"Dunapentele, Sztálinváros a korabeli sajtó tükrében 1951 címmel jelent meg a József Attila Könyvtár hiánypótló forrásfeldolgozása. Több pentelei kuriózum is van benne." Kis történet a Százlábú-hídról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-12-21Széchenyisek karácsonyaMűsoros bemutatkozással és a pentelei néphagyományok felelevenítésével köszöntötték a közelgő karácsonyt a Széchenyi István Gimnáziumban.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2006-06-24Szép könyv megyén hídjairól\"Hidak Fejér megyében\" új könyv jelent meg. Képek dunaújvárosi hdíakról.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1952-05-01Szórád Márton mozgalma Dunapentelén1836. december 4-én délután 300 pentelei jobbágy...Sztálin Vasmű Építőjemegtekintés
1974-02-01Szövetkezés Dunapentelén.Rövid történeti áttekintés a szövetkezetekről. Az első szövetkezet a "Hangya" 1922-óta működött.Dunaújvárosi Munkásszövetkezeti Híradómegtekintés
Sztálinváros - Dunapentele nemzetőrei 1956-banA nemzetőrségről rendezett tudományos konferencián elhangzott anyag a város nemzetőreiről, az 1956-os eseményekről."A néppel tűzön-vízen át!" Nemzetőrjelvény-Tudományos konferencia 2009 a nemzetőrségről, Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK, Fénymásolat/568megtekintés
2008-11-06Sztálinvárosba száműzött apácákTörténet Sztálinvárosról (1950-es évek). 1950-ben kétezerháromszáz szerzetes és közel kilencezer apáca került azutcára. Sokan kerültek a dunapentelei-sztálinvárosi építkezésekre, ahová Örkény István is lejárt. Glória (1957) c. kisregényében ezt be i smutatja. A műből film is készült 1982-ben.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1965-03-12Szurok és szalonna (elbeszélés)Egy fiatal építésztechnikus lány első, riasztó benyomásai, majd megnyugvása a pentelei építkezések kezdetén.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2015-10-14Szüreti fergetegSzüreti felvonulás és hagyományteremtő szándékkal megrendezik az első Szüreti Néptánctalálkozót.Dunaújvárosi Hírlap, Dunaújvárosi Hírlap Onlinemegtekintés
2014-10-22Technikumi diákok pentelei visszaemlékezéseiA Dunaújvárosi Főiskolán 57 éve végzett diákok Major Sándor és dr. Hanák János visszaemlékezései a dunapentelei 1956-os eseményekre.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2000-04-00Technológiapolitika - 50 éves a DUNAFERR Dunai VasműSzéchenyi vasműtervétől a Dunai Vasműig; Az építkezés évei (1950-1965); A K+F szerepe a Dunaferr innovációjában; A Dunaferr a XXI. században;Magyar Tudomány, EPA - Elektronikus PeriodikaAdatbázis Archívum, Fénymásolat/2000megtekintés
1948-01-01Temetői rendtartás módosításaA 171.970/947 III. 2. sz. BM rendelet alapján a hadifogságból visszatért és elhalt hadifoglyok státuszával foglalkozik. A miniszteri rendelet alapján azok, a hadifoglyok, akik hazatértük után két éven belül elhaláloztak hősi halottak és az őket megillető temetést kell megkapniuk, a köztemetőben pedig ingyenes sírhelyet kell biztosítani a számukra. A közég ezt annyiban egészíti ki, hogy hatósági orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy a haláleset a hadiszolgálat vagy a hadifogság alatt szerzett egészségromlásnak a következménye.Zecher-anyagmegtekintés
1951-09-18Tervünk elsőszülötteje, a mi PentelénkMilyen is a mi Dunapentelénk? Visszaemlékezés 1951-ből.Dunai Vasmű Építőjemegtekintés
2004-11-00Tevan ZsófiaInterjú Tevan Zsófiával, aki a vasmű építkezésén dolgozott, ő volt az építkezés első női építésvezetője. A Sztálinvárosban eltöltött életére, a vasmű építésére vonatkozó részlet. Centropa, Fénymásolat/524megtekintés
1945-05-30Titkári jelentés a dunapentelei MKP-tőlTitkári jelentés a helyi MKP szervezet életéről, munkájáról. Főispáni leírat Pattantyus elvtárs diktatorikus viselkedése miatt. Nemzeti Bizottság átalakítása az elnüki tisztség átengedése a Nemzeti Parasztpártnak. Párttagdíjak, a párt pénzügyei. Grydyk máshol Gridik László lesz a párt péntztárnoka.Zecher-anyagmegtekintés
1945-07-06Titkári jelentés a dunapentelei MKP-tőlJelentés a pártvezetőség átalakításáról, a pártszervezet kiépítéséről. Titkár: Morvai József, Propaganda: Steiner György, Közigazgatás: Bodnár András, Szakszervezeti ügyek: Kovács Ferenc, Pénztáros Grydyk László, Káder megbizott: Veiczi Zoltán, Tömegszervező: Németh Sándor. A párt célkitúzései, beszámoló a pártnapról, gazdasági ügyek.Zecher-anyagmegtekintés
1945-04-13Titkári jelentés az MKP dunapentelei szervezetétőlTitkári jelentés. A kormány által előírt földreform végrehajtásának fokáról. Beszámoló a pártéletről, a pártszervezet munkájáról, Nagy Ferenc látogatásáról, aki a földreformról tartott eligazítást a földigénylő bizottság tagjainak számára.Beszámoló Pattantyus Sándor elvtárs, elnök látogatásáról Adonyban, az ottani pártszervezettel való kapcsolatfelvételről. Nemzeti Bizottság üléséről, ahol a rendőrség helyettes parancsnokát és csoportvezetőt leváltottak, helyükre Varga László és Kovács Ferenc elvtásak kerültek. Jelentés a május elsejei ünnepségről, ahol mind a négy párt részt vett, de a kisgazdák elálltak a szónoklástól. Az ünnepségen részt vett az itt lévő román katonaság három szakasza és orosz katonák.Mintegy háromszáz résztvevő.Zecher-anyagmegtekintés
1997-02-08Tovább sétálunk PentelénA régi utcákról, épületekről.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
Tősgyökeres családokPentelei családok.Pentele ezer évemegtekintés
1989-10-31Új kiállítás...A fotón: kiállítás az Intercisa Múzeumban - Dunapentele 1919-1944-ig.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-11-04Uj munkagyőzelmekkel köszöntötték Dunapentele építői...Népszava: szociáldemokrata napilapmegtekintés
Új város - blog"Az “Új város” blog célja a hajdani Dunapentele, a korai Sztálinváros, a jelenlegi Dunaújváros életének és fejlődésének bemutatása az 1950-től 2000-ig terjedő időszakból – jellemzően fotók, esetenként videók és a városról készült tanulmányok segítségével."Új város blogmegtekintés
Új városközpontok kialakítása és a meglévők rekonstrukciójaAz ország iparosodásának következményeképpen létrejött új ipari jellegű települések, városok építése. Dunaújváros és városközpontjának tervezése, építése, építészete.A város központja, Fénymásolat/543megtekintés
1997-02-15Utak, hidak, őrhelyek PentelénŐri Zoltán cikke.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1951-11-09Ünnep SztálinvárosbanNov. 7-én ünnepelte új nevét a város és a vasmű. E naptól Dunapentele neve Sztálinváros, a Dunai Vasmű neve Sztálin Vasmű lett.Népszava: szociáldemokrata napilapmegtekintés
1951-06-15Választmányi ülés jegyzőkönyveKádermunka kiértékelése, különféle problémák megbeszélése: önkényesmunkahelyelhagyás, a bérelszámolók rossz munkája, a műszaki értelmiséget ezidáig nem vonták be a párt ügyeibe, aminek most megmutatkoztak a hátrányai, akárcsak a tömegszervezetekkel való foglalkozás hiánya is, gondok adódtak a szállítási vállalatnál is, a Perkátán elszállásolt 500 munkás számára nem biztosítják rendszeresen az élelmezést, így az is előfordult, hogy a munkásoknak a faluban kellett kéregetniük, nem biztosítanak számukra megfelelő közlekedési lehetőséget, így gyakorta elkésnek a munkahelyükról, népnevelők, az éberség és az ellenség munkájának kérdése. Nem megfelelő személyek a konyhán, szabotázs, Rajk és Szönyi banda, bérszámoláshoz beépült ellenséges érzületű személyek, stb.Zecher-anyagmegtekintés
1945-08-31Vármegyei Földbirtokrendező tanácsnakZecher-anyagmegtekintés
2009-05-20Várossá lett telep1951. május 19-én nyilvánították várossá Dunapentelét. Nyolcadszor koszorúzták meg a Városalapítók Egyesületének tagjai a várossá válás emléktábláját a Görbe utca 2. számú ház oldalán.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
1955-02-18VárostörténetTörök író Pentele PalánkjárólSztálinvárosmegtekintés
1945-11-01Várostörténet I.Várostörténeti összefoglalás. 1945-1952 közötti események. Részletesebben az 51-52-es évek történései. A városkörnyéki termelőszövetkezetekkel, mezőgazdasági termeléssel foglalkozik még ezenkivűl kimerítőbben. 1950. október27-i városi tanács tagjai.Zecher-anyagmegtekintés
1947-01-15Várostörténet II.Várostörténeti összefoglalás. A 47-48-49-es évek történéseinek részletesebb ismertetése. Bíróválasztás. Utcanévváltozások. 1963-as VB tagjai.Zecher-anyagmegtekintés
1948-05-15Várostörténet III.Várostörténeti összefoglalás. A háború utáni kárrendezésről ír bővebben. Ezen kivül még számos más apróbb témáról, amelyek közül többet is említett az előzöekben is.Zecher-anyagmegtekintés
1950-10-27Várostörténet IV.Várostörténeti összefoglaló. Az 1950. X. 27-én megalakult VB és a tanács tagjainak névsora. A városban 1951 és 1967 között történtek ismertetése, nagyobb részt az 51-es év történései, városépítés.Zecher-anyagmegtekintés
1949-01-01Véghatározat a közgyógyszerellátásra jogosultakrólA dunapentelei Nemzeti Bizottság véghatározata azon személyekről, akik jogosultak a közgyógyszerellátás igénybevételére, Név és születési dátum, családtagok száma. A listára felvettek: özv. Tissinger Lajosné, Soti Miháyné, Ágoston Erzsébet, Gyalus György, Kiss Mihályné, özv. Csipán Jánosné, Fülöp Mihály, özv. Czeilinger Mihályné, Tomka Pál, Fülöp Mihály, Szönyi József, özv. Németh Istvánné, özv. Kollai Mihályné, Markovics Teréz, özv. Burner Jánosné, Wágner Károly, Hegedűs János, özv. Fridrich Mihályné, Hajos József, Lubinszki Jánosné, özv. Jandina Józsefné, özv. Rózsa Jánosné, Novák Mária, Rekus György, Kiss Imre, Lábadi Jánosné, özv. Farkas Jánosné, özv. Lak Józsefné, Einespach Ferenc, Lukács József, Bartalos József, özv. Gáspár Imréné, Németh Györgyné, Ujfalusi Mária, Paizs Mihály, Kattag Ferenc, özv. Aradi Andrásné, Reinbach Vera, Istenes Gyula, Fehér József, Nagy László, Krekó József, Krekó Sándor, özv. Tissinger Istvánné, özv. Farkas Mihályné, özv. Kattag Józsefné, özv. Horvárth Mihályné, özv. Grabics Jánosné, özv, Domjkán Istvánné, Hosszú Jánosné, Kovács Mihály, Szabó György, özv. Csavajda Györgyné, Szabó Györgyné, Éliás JúliaZecher-anyagmegtekintés
2014-08-16Velünk élő történelemFotók Dunaújváros múltjából és jelenéből egy képen. Bali Attila fotógyűjteményének felhasználásával Holczer Tibor készítette a montírozott anyagot.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2012-02-16Volt ennél keményebb telünk is!1956 januárjában repülőgépek bombázták a pentelei Duna-szakaszt, hogy ne álljon be a folyó. Kép a jeges Duna-partról, az 1930-as évekből.Dunaújvárosi Hírlapmegtekintés
2013-04-01XX. századi fodrász szék az Intercisa Múzeum helytörténeti gyűjteményéből"AZ 1930-as évek dunapentelei fodrászatából származó szék 1985-ben került a múzeum gyűjteményébe."Dunaújváros Infomegtekintés