József Attila Könyvtár - Helytörténeti Adatbázis | Keresés | Ma és Holnap

39 db találat
Dátum downCímLeírás
1994-01-01Az összetartozás örömePásztor Bertalan cikke a Dújv-ban rendezett magyar gyerekek atlétikai világtalálkozójáról, melyet évről évre újabb ötletekkel gazdagítanak.Először 11 éve rendezték meg a árosban.
1994-01-01Iskolaszínház - felnőtteknek is6 évvel ezelőtt alakult a dújv-i Iskolaszínház. Szerepéről, tevékenségéről.
1994-01-01Az esetmegbeszélés mint személyiségformáló módszerA dúj-i műszaki főiskola pedagógia intézete már a 3. tanéve indítja a Fejlesztő pedagógia c. intenzív továbbképző tanfolyamát óvodapedagógusoknak és tanítóknak. (lásd Ma és Holnap 1992.1-2.sz.)
1993-01-01Néhány mondat egy pedagógiai önsegítő...A dújv-i óvodaközi munkaközösségről - mely a dújv-i 8-as, 9-es és a 22-es sz. óvodák pedagógusaiból alakult - az 1988/89-es tanévtől működik.
1993-01-01Egy helyi program ismertetéseA 22.sz. óvoda helyi nevelési programjáról ír Szegedi Gyögyné óvónő.
1992-01-01Harmincéves a dunaújvárosi felsőoktatásÁttekintés.
1992-01-01Közoktatási koncepció egy változata Dunaújváros számára
1992-01-01Irodalom és politika Barsi Dénes publicisztikai írásaibanBarsi Dénes publicisztikai írásairól .
1991-01-01A dunapentelei iskola az l950-1960-as...I. Az 1948-1951 közötti időszak fontosabb kérdései.A nevelőmunka főbb célkitűzései. II.1951 őszétől az 1961. évi III. törvényig. Az oktatás-nevelés tartalmi változásai. III. Az 1961 évi III. törvény gyakorlati megvalósítása. Az oktató-nevelőmunka tartalmi elmélyítése.
1989-00-00Nem gondok nélkül az intézet kollégiumábanPolinger Éva, a Könnyűipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet tanára az iskola kollégiumában eltöltött 5 év alapján írta tanulmányát a hátrányos helyzetű tanulók, az állami gondozott tanulók problémáiról.
1988-01-01Az egész napos pedagógiai program tapasztalataiA cikk írója, Takács Istvánné a József Attila Általános Iskola igazgatóhelyettese. A dolgozat a Fejér Megyei Pedagógiai Intézet pályázatán díjat nyert.
1988-01-01Kölcsönös törődés a gyermekértA cikk írója Ujvári Lászlóné a 8. sz. Óvoda vezetője. A család-óvoda együttműködéséről.
1987-01-01Kiváló íróra is emlékezveA cikk írója Dr. Molnár Gergely , osztályvezető főorvos, a Barsi Dénes Bizottság elnöke.
1987-01-01Az óvoda és kapcsolatrendszereAz óvodai hálózat kiépülése Dunaújvárosban.
1986-01-01A műszaki felsőoktatás 250. évfordulójánA tanulmány irója a helyi főiskola igazgatója. Az ősi alma mater történetéről. Dújv. műszaki felsőoktatásának kialakulása.
1986-01-01A műszakipedagógus-képzés fejlődése főiskolánkonA cikk írója, Kőszegi Jenő tanszékvezető főiskolai docens a Dunaújvárosi NME Kohó- és Fémipari Főiskolai Karán.
1985-01-01Negyven évből közel negyed századA művelődési intézmények és a dolgozók iskolája együttműködésének eddigi tapasztalatai. Kialakult együttműködési formák. Művelődéspszichológiai felmérések tapasztalatai.
1985-01-01Dunaújváros oktatási vonzáskörzeteA város vonzáskörének vizsgálata.
1985-01-01Kis matematikusok baráti körébenA cikk írója Dr. Schábel Ferencné vezető szakfelügyelő Dújv-ban.
1985-01-01A szocialista iskola kialakítása érdekében végzett küzdelmesTakács Julianna nyugalamzott tanár visszaemlékezése a Radnóti ált. iskolában végzett munkáról.
1984-01-01A kollégiumi nevelőmunka néhány feltételeA Rudas László Kollégium kollégiumvezetőjének cikke.
1984-01-01A közösségteremtés pedagógiai eszközeiA cikkíró Pálmai Györgyné kollégiumvezető a Makarenko szakmunkásképző intézetben.
1984-01-01Szabad idős program a kollégiumbanA cikk írója Bene Károlyné a Makarenko szakmunkásképző intézet kulturális nevelő tanára.
1984-01-01Kisvárosban az iskolai könyvtári gondokrólAz MMK gyermekkönyvtárának munkatársa a cikk írója.
1984-00-00Még megvagyok, elvtárs!Kedélyes beszélgetés Mészáros Imre perkátai, rubinokleveles tanítóval.
1983-01-01Kodály Zoltán Fejér megyébenTöbbek között a sztálinvárosi látogatásról. 1954. márc. 28-án Sztálinvárosba látogatott Kodály Zoltán, a vasmű énekkarának bemutatkozó hangversenyére, mely a Bartókban volt.
1983-01-0175 éves a Szórád Márton Általános IskolaA cikk írója Bognár Ferenc, a Városi Tanács elnökhelyettese.
1983-01-01A diákélet néhány jellemzője Dunaújvárosban-
1982-01-01Képességfejlesztés, tehetséggondozás nehéz körülmények közötA cikk írója Bene Károly, a Makarenko Szakmunkásképző Intézet igazgatója.
1982-01-01A műszaki pedagógusképzés történeti áttekintése Fejér megyébKőszegi Jenő, a tanulmány írója a dunaújvárosi műszaki főiskola tanszékvezető főiskolai docense.
1980-01-01Tízéves a műszaki pedagógusok képzése DunaújvárosbanA cikk írója tanszkvezető főiskolai docens a dújv-i műszaki főiskolán.
1980-01-01Huszonöt éves a Makarenko Szakmunkásképző IntézetTörténet.
1978-01-01ÉnekoktatásA gimnázium kórusáról. 1974-ben elnyerték a Magyar Rádió nagydíját. A Mozart Műveltségi Versenyen Boda Péter, Gerencsér Tamás és Szabó Tibor - Kóré Róbert póttag - részvételével az iskola 3. lett.
1978-01-01A hajtóerő a holnap öröme...Beszélgetés a Makarenko Szakmunkásképző Intézet igazgatójával Bene Károllyal, az intézet pedagógiai tevékenységéről.
1978-01-01Utunk a nevelőiskola feléA tanulmány írója Oláh Jánosné, a Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója.
1977-01-01Két kísérlet a munkásképzés és továbbképzés szolgálatábanA cikkíró Sobor István a dújv-i Dolgozók Iskolájának igazgatója.
1977-01-01Az Intercisa Múzeum köznevelési tevékenységéről-
1977-01-01Negyvenkét év után...Bácsváry István, a Ságvári ált. iskola igazgatója 42 éves pedagógiai szolgálat után nyugdíjba vonult.
1977-01-01Tizenöt év a Ságvári iskola szolgálatábanA Ságvár általános iskola nyugalmazott igazgatója visszaemlékezése.