József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Helyismereti adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu
         

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Szerző:
Cím (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

94 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1958-07-29Feljegyzés Boross Istvánné ügyébenBoross Istvánné tiltakozó feljegyzést nyújtott be Horváth József újságírónak a Népszebadságban megjelent cikke miatt, amely őt munkájában és pártfunkciójában hátrányosan érintette, mikor karrierista törtetőként állította be. Röviden ismerteti az életrajzát, különös tekintettel a mozgalmi múltjára, megemlíti, hogy még 1956-ban is hű maradt a párthoz, és az októberi események alatt is kitartott mindvégig, a támadások ellenére. 56 utáni tevékenysége a Vöröskeresztnél. Az újonnan indult Ruhagyáron belüli állapotok ismertetése, ellentét a vezetőséggel, Üzemélelmezési vállalathoz hívják és elfogadja. Mozgalmi múlt, pártoktatás, kitűntetések ismertetése, a nézetek felülvizsgálatát kéri.megtekintés
1957-09-2419. sz. Aköv munkájának megjvaítására határozati javaslat.megtekintés
1957-06-28Óvárosi pártszervezet jelntése az IBnekmegtekintés
1957-06-17Rendkivüli Intéző bizottsági ülés jegyzőkönyveKovács Tibornak a volt Államvédelmi Hatóság őrnagyának visszaemlékezése az 1956-os októberi dunapentelei eseménykre. Személyek főként a DISZ akkori vezetőinek Pap Lászlónak, Csoltó Dezsőnek és Fazekas Istvánnak viselkedése az 56-os események alatt és után.Különfélék: Nagy Bélánét javasolják a Nőtanács vezetőjének, racionalizálások a rendőrségnél, tiltakozás az MLSz-nél, augusztus 1-től beindul a Ruhagyár 300 fővel a teljes létszám 800 fő lesz Szalmacelluloizé-gyár, Papírgyár építése.megtekintés
1957-05-04Tanácsülés jegyzőkönyvemegtekintés
1957-02-01Dunapentelei Újállomási pártszervezet jelentése a MÁV igazgamegtekintés
1956-12-2852. tüzérezred. A forradalmi idöszak történeteA Polgárdiban állomásozó 52. tüzérezred beszámolója az 1956-os októberi eseményekről és következményeiről az ezred életében.megtekintés
1956-10-10Jegyzőkönyv az MSZMP óvárosi alapszervének megalakulásárólAz óvárosi MSZMP pártalapszervezet alakuló taggyülésének jegyzőkönyve. Jelen vannak: Varga László, Vadas Mihályné, Vagyóczki Mihály, G. Szabó Ferenc, B. Tóth Mihály, Nógrádi Károlyné, Győr Balázsné, Varga Lászlóné, Arnold Zoltán, Győr Balázs és Katonka Gábor a Városi Intéző Bizottság részéről, Elnökség választása. Tagjai: Vagyóczki Mihály, Varga László, Katonka Gábor. a pártba felvételét kérte: Szabó Mihály.megtekintés
1956-10-09Tanácsülés jegyzőkönyvemegtekintés
1956-07-05Jegyzőkönyv Sztálinvárosi Pártbizottság ülésérőlA PB III. negyedéves tervének megvitatása, kollektív vezetés, dolgozókhoz valü viszony, tömegkapcsolatok, a kollektív szerződés végrehajtása a Vasműnél, fiatalkorúak foglalkoztatása, segítség a munkások problémáinak megoldásához. A felsőbb tájékoztatás hiányosságai, az SzKP XX. kongresszusának hatásai, Sztálin elmarasztalása Rajk rehabilitálása, ki hibázott kérdése.megtekintés
1956-06-06Tanácsülés jegyzőkönyvemegtekintés
1956-03-21Jelentés a Sztv.-i VT újraválasztott tagjainak mandátumvizsgJelentés Sztálinvárosi Tanács újból választott tagjai mandátumának felülvizsgálatáról. 1956. január 22-én megtartott választás után, a Sztálinvárosi Tanács mandátumvizsgáló bizottsága az alábbi tanácstagok mandátumának hitelesítését javasolta: Sófalvi István, Murai Jánosné, Németh Ferenc, Katonka Gábor, Ragacs Géza, Takács Ferenc, Szabó József, Gere Péter.megtekintés
1956-02-22PB rendes és póttagjainak jelőlésemegtekintés
1955-08-05Sztálin Vasmű pártalapszervezeteinek tag és jelöltfelvételimegtekintés
1954-12-09Jegyzőkönyv a Sztálinvárosi városi ügyészség MDP alapszerv amegtekintés
1954-12-06Jegyzőkönyv a Városi Tanács alakuló üllésérőlmegtekintés
1954-03-14Alapszervezetek vezetőségi tagjaimegtekintés
1954-02-04Jelentés a sztálinvárosi Tszcs-k tevékenységének vizsgálatármegtekintés
1953-11-26Jegyzőkönyv Dunamenti Szerelőipari Vállalat MDP taggyülésérőmegtekintés
1953-10-15Előterjesztés MDPPB-hezElőterjesztés a Magyar Dogozók Pártja Politkai Bizottságához. Az Építészeti Tanács jelentése Weiner Tibornak a Sztálinváros főteréről készített terveiről. A jelentés imerteti az alaphelyzetet az elkészített terv előnyeit és hibáit, határozati javaslatban megadja min kell javítani. Szálin szobor elhelyezésének tervei, végül megasdja a határidőt az új terv elkészítésre.megtekintés
1953-09-09Sztálinvárosi MDP PB jelentéseA Párt és a Kormány határozatának és a második 5 éves terv elképzeléseinek magyarázata és hatásai a szálinvárosi dolgozókra. Az építkezés eredményei. Utasítások a népnevelő elvtársaknak: miként kell példákkal megtámogatva elmagyarázni a dolgozóknak az új helyzetet, türelmesen meg kell válaszolni a kérdéseket, nem szabad ledorongolni azokat, akik nyíltan vállalják a véleményüket, termelékenység propagálása, versenyszervezés," Akik legjobban szolgálják az éltszínvonal emelését", azt is el kell magyarázni a dolgozóknak, hogy a nehézségek azért még nem szüntek meg, ellenség és éberség kérdése.megtekintés
1953-06-30Jegyzőkönyv kommunista aktíva értekezletrőlmegtekintés
1953-05-21Feljegyzés alapszervi titkárokrólAz alapszervi tikárok neve, rövid életrajza és mi a teendő velük kapcsolatban. Szálin Vasmű Tröszt PB titkárai: Szállítás és Raktározás Vállalat: Véghelyi Andor, Tüzállóanyaggyár: Kovács Venczel, Energiaszolgálttó Vállalat: Tihanyi Béla, Nehézipari Beruházás: Pálya István, Objektumőrség: Sali Istvánmegtekintés
1953-04-1726-os MDP Pártválasztmány megválasztásamegtekintés
1953-03-06A Sztálin Vasmú kommunistáinak levele Rákosi MátyáshozA Sztálin Vasmű Tröszt kommunistáinak levele Rákosi Mátyás elvtárshoz Sztálin elvtárs halálának és az első pártértekezletnek okán. A levél a Rákosi-korzsak szellemiségének, retorikájának egyik jellegzetes példája.megtekintés
1953-03-06Jegyzőkönyv a Sztálin Vasmű Tröszt 1. pártértekezletérőlmegtekintés
1953-02-26Jegyzőkönyv É.M. Dunamenti Szerelőipari Vállalat MDP taggyülmegtekintés
1953-01-26Ugocsai Róbert jelentésemegtekintés
1953-01-01Kimutatás a 26/1 Gyárépítő pártalapszervezet tagságárólmegtekintés
1952-12-07Jelentés a Sztálin Vasműben folyó sztahánov mozgalomrólmegtekintés
1952-10-27Ijjas Lajos párttagságának ügye.megtekintés
1952-10-04Jegyzőkönyv népnevelő értekezletrőlmegtekintés
1952-09-10Jegyzőkönyv összevont titkári értekezletről.Földes László beszámolójában ismerteti az országos sikereket, a helyi sikereket, az építkezésben és a párt, DISZ szervezésben, majd a békekölcsönjegyzés mellett agitál. A lejegyeztetés megszervezése: békekölcsöngyüjtőpárok, felvilágosítás, hangulatkeltés, agit-prop, adminisztráció, taggyülések, tömegszervezetek feladatai,negyedik negyedévestervhez hozzákezdeni, levelet küldeni Rákosi elvtársnak, a túltlejesítésről, ezúttal minden vállalat nevében. A Székesfehérvári Városi Pártbizotság kihívtamegtekintés
1952-05-16Jegyzőkönyv XVI főépítésvezetőség MDP alapszerv. alalpulásamegtekintés
1952-04-18Jegyzőkönyv a sztálinvárosi-külső alapszerv ülésérőlAz alapszerv vezetőségi ülésének jegyzőkönyve. Jelen vannak: Cserép Józsefné titkár, Varga László elnök, Vadas Mihályné, Rozbora István, Weszely Béla vezetőségi tagok és Cserép József a Pártbizottság küldötte. Az ülés föbb témái a május elsejei ünnepség és a nagyszombati körmenet. Az ülés egyfajta a korban szokásos koreográfia szerint zajlik. Szó essik benne a mozgolodó ellenségról. ezúttal a klerikális reakció, az éberségről, sor kerül az önkritika gyakorlására, majd az igéretre a hibák kijavításában. A Párt ekkoriban sok ügybe belefolyttöbbek között, abba is, hogy kit alkalmazhatnak és kit nem a vállalatok, erre is van itt példa.megtekintés
1952-03-14Jegyzék az állami tulajdonba került házingatlanokrólmegtekintés
1952-02-05Feljegyzés Sztálinvárosi PB státuszárólmegtekintés
1952-01-29Jegyzőkönyv tagértekezletről.megtekintés
1952-01-23Jegyzőkönyv Sztálinvárosi PB alapszerv. alapuló ülésérőlmegtekintés
1952-01-04Jegyzőkönyv tagértekezletrőlmegtekintés
1952-01-01Termelőszövetkezetek helyzetemegtekintés
1952-01-01Kimutatás a sztálinvárosi ingatlan lemondásokról, felajánlásmegtekintés
1951-12-18JEgyzőkönyv PB ülésrőlmegtekintés
1951-11-18Javaslat az építkezés Pártbizottságainak tagjairaJavaslat a Gyárépítés, a Városépítkezés és a Mélyépítő Vállalat Pártbizottságainak függetlenített és nem függetlenített tagjaira. Név, foglalkozás, beosztás a pártban, a sztahanovistákat külön is jelezték. Gyáréptkezés P.B.: függetlenített tagok: ifj. Csányi Dezső, Molnár József, Restár Imre, nem függetlenített tagok: Takács István, Pijevera Ferenc, Tóth Sándor, Bogó László, Bajusz József, Szalai József, Teván Zsófia. Lakás (Város)építkezés P.B.: függetlenített tagok: Varga Zoltán, Budai László, nem függetlenített tagok: Hasszán Márton, Varga Ferenc, Farkas Miklós, Deák József. Mélyépítő Vállalat P.V.: függetlenített tagok: Branovics Gyula, Kovács Endre, Fazekas István, nem függetlenített tagok: L. Szász Antal, Budán Zoltán, Kosztor István, Deák János, Soos Sándorné, Szabó István, Király József, Novák Péter.megtekintés
1951-11-14Javaslat a Sztálin Vasmű PB választmány tagjaira és póttagjamegtekintés
1951-10-28Jegyzőkönyv tanácsülésről.megtekintés
1951-10-081951-es dokumentumokTöbb dokumentum összetűzve. A névváltoztatással foglalkozik az első, ifjúmunkásoktól kapott leveleket Bánki Tibor és Mereszejev leveleikben kérik, hogy a város és a vasmű vegyék fel a Sztálinváros és Sztálin Művek "a világ béke őre a világ emberiség ügyéért legkövetkezetesebb harcolója nevét" A Pártbizottság és az alapszervek az ügy mögé állnak, a népnevelőket is mozgosítják ezügyben, lelkesedést az építkezés hasznára kell fordítani. Egy másik dokumentumban az Ideiglenes Nemzetgyűlés összeülésének tizedik évfordulójáról emlékeznek meg. A harmadik dokumentumban az alábbiakról van szó megyei másod harmad és dísztitkár kinevezés, Kovács Miklós igazgató áthelyezése a 26-os Tröszttől, Földes László áthelyezése, Lombos Ferenc veszi át a helyét, Földes elbúcsúzik az itteni elvtársaktól. A negyedik idetűzött dokumentum, Sztálin Vasmű Pártbizottságának tagjaira és póttagjaira tett javaslst 1951. november 14-éről.megtekintés
1951-09-28Gerő Ernő levele Rákosi MátyásnakGerő Ernő Rákosi Mátyáshoz írt levele a város és a vasmű nevének megváltoztatásról, időponokat javasol: november 7, december 21 Sztálin születésnapja, legkésőbb 52.04.04., amikor alkamas lenne megejteni a névváltoztatást, ünnepség tartása, megindokolja miért lenne jó a névváltoztatás, hogyan kell megszervezni, hogy a dogozók kérjék a névváltoztatást.megtekintés
1951-09-25Jegyzőkönyv PB ülésrőlFöldes Lászlót megválasztják a Dunai Vasmű Pértbizottsága titkárának, rövid életrajza és mozgalmi múltja, beosztásai.megtekintés
1951-08-23Hornyák Mihály ipari előadó jelentéseJselentés az O Pentelei Magánsütő üzemekben tett látogatásról. Hornyák Mihály ipari előadó és Hoszták Mihály a kenyérgyár igazgatja, tartottáka vizsgálatot. Pesszer Imre és Pintér Imre pékmesterek üzemeinek államosítását javasolják a Városi Tanács felé. Pesszer Imre péksége lehetne a Dunapentelei Kenyérgyár I. számú fióküzeme, házi sütésre kívánják üzemeltetni, Pintér Imre pékségének a leállítását javasolják, a pékmestert a Kenyérgyár továbbra is foglalkoztatni szeretné. A két üzem jelenlegi termelése: 5 q jegyeskenyé és 60-80 db sterkenyér.megtekintés
1951-06-15Jegyzőkönyv a dunapentelei Városi Tanács ülésérőlBerecz Bertalan tanácselnök beszámolója az végrehajtó bizottság eddigi munkájáról, a tanácsi apparátus megszervezéséről, költségvetés megállapításáról, város szolgáltató üzemeiről, Tszcskről, dolgozó paraztságról, mezőgazdaságról, ötéves tervről, adózásról, végül sor került az állandó bizottságok felállítására. Pénzögyi állandó bizottság: elnöke: Tóth István, elnökhelyettese: Szabó László, tagjai: Beszedics Ilona, Bircár István, Kots Péter, Klág Béla, Mészáros Ferencz. Terv és statisztikai valamint munkaerőgazdálkodási állandó bizottság: elnöke: Tevár Zsófia, elnökhelyettese: Lizák Béla, tagjai: Érdi Tamás, Einspacz József, Győr Balázs, Juhász Józsefné, Rosznyák Ferencz. Mezőgazdasági állandó bizottság: elnöke: Csollán István, elnökhelyettese: Szőke János, tagjai: Rácz József, Habóczki József, Vaskó György, Varga Ferenczné, H. Szabó József. Fekete Istvánné, Oláh József. Kereskedelmi állandó bizottság: elnöke: Rév Zoltán, elnökhelyettese: Vagyóczki Mihály, tagjai: Markovics Ferencz, Bertók Imre, Zsákovocs István, Balla István. Ipati bizottság: elnöke: Kovács Antal, elnökhelyettese: Bercsik István, tagjai: Válóczi Sándor, Nagy Jánosné, Kukucska Ferencz, Hermann János, Éliás József. Begyüjtési állandó bizottság: elnöke: Buruncz Lajos, elnökhelyettese: Lengyel Gyula, tagjai: Kapusi Imre, Kéri Mihály, Schmidt Géza, Babanics Ferencz, Sutyera Ferencz, Kádár Istvánné, Szélpál Illésné. Építési és közlekedési állandó bizottság: elnöke: Vörös László, elnökhelyettese: Garancz István, tagjai: Farkas Miklós, Kukucska Ferencz, özv. Jánoki Istvánné, Szloboda György, Rozbora István. Egészségügyi állandó bizottság: elnöke: Kovács Józsefné, elnökhelyettese: Varga László, tagjai: Vörös Sándor, Németh János, Lengyel Teréz, Illés Zoltán, Kornél Valéria, Szociálpoitikai állandó bizottság: elnöke: Hingyi György, elnökhelyettese: Matula József, tagjai: Balogh István, Hingyi Ferenczné, Horváth Imréné, Hurton Erzsébet, Juhász Etel. Oktatási bizottság: elnöke: Pongrácz István, elnökhelyettese: Tóth Józsefné, tagjai: Weszely Béla, Hermann Lajosné, Molnár Bálint, Baka Irén, Szabó János. Népművelési bizottság: elnöke:Neugelbauer Mária elnökhelyettese: Vadas Mihályné tagjai: Mester Sándor, Bogó László, Pazdera Árpádné, Krajcsovics István, Ö. Nagy Istvánné.megtekintés
1951-06-15Választmányi ülés jegyzőkönyveKádermunka kiértékelése, különféle problémák megbeszélése: önkényesmunkahelyelhagyás, a bérelszámolók rossz munkája, a műszaki értelmiséget ezidáig nem vonták be a párt ügyeibe, aminek most megmutatkoztak a hátrányai, akárcsak a tömegszervezetekkel való foglalkozás hiánya is, gondok adódtak a szállítási vállalatnál is, a Perkátán elszállásolt 500 munkás számára nem biztosítják rendszeresen az élelmezést, így az is előfordult, hogy a munkásoknak a faluban kellett kéregetniük, nem biztosítanak számukra megfelelő közlekedési lehetőséget, így gyakorta elkésnek a munkahelyükról, népnevelők, az éberség és az ellenség munkájának kérdése. Nem megfelelő személyek a konyhán, szabotázs, Rajk és Szönyi banda, bérszámoláshoz beépült ellenséges érzületű személyek, stb.megtekintés
1951-03-12Jelentés a Dunai Vasmű Pártbizottságának. munkájárólLombos Ferenc Pártbizottság titkár jelentése a Dunai Vasmű építkezés Pártbizottságának munkájáról. A jelentésben megadja az építkezésen dolgozók összlétszámát, hogy mennyi belőlük a párttag, a gyáréptkezésen dolgozók összlétszámát és a vasútépításen dolgozók összlétszámát. Beszámol a pártszervezés nehézségeiről, és megnevezi az eddig megszervezett 8 alapszervezetet, párttitkárok beállítását. Magasépítő I. alapszervzet párttitkár: Hidvégi Antal. Magasépítő II. alapszervezet párttitkár: Oláh József. Magasépítő III. alapszervezet párttitkár: Takács Zoltán. Magasépítő IV. alapszervezet párttitkár: Oláh József. Magasépítő V. alapszervezet párttitkár: Nagy József. Konyhai alapszervezet párttitkár: Csabán Anna. Mélyépítő I. alapszervezet /Radar/ párttitkár: Vágó Gyula. Mélyépítő II. alapszervezet párttitkár: Ihász Lajos Mélyépítő III. alapszervezet /Sziget/ párttitkár: Betonút, Tefu, ÉPFU, Belsped párttitkár: Cs. Tóth József. Vasuti alapszervezet párttitkár: Kozma Ferenc A jelentés foglalkozik azzal, hogy kik azok az elvtársak, akik függetlenített pártitkárnak is alkalmasak, kiket lehet pártiskolára küldeni, a tagfelvétellel a tagok leigazolásával. a DISZ bizottság létrehozásával, a kongresszusi versennyel, tömegelőadásokkal, népnevelők számával és helyzetével, az agitációs-propaganda munkával, Szabad Nép előfizetéssel, helyi lappal, hozzáállás a hibákhoz Szöges főmérnök autó ügye, a Közlekedésügyi Minisztériumban, az a nézet alakult ki, hog a Pártbizottságnak el lehet nézni az ilyen pazarlásokat. A minisztérumok sok kétes személyt helyeznek le az építkezésre. Csomai Kálmán főépítésvezető, Szálasit vendégül látta hosszabb ideig annak idején, a testvére nyilas főispán volt Zala megyében. Bán személyzeti osztályvezető, az Á.V.H. jelentéseiből kitűnik, hogy olyan légkört alakított ki, hogy építésvezetők el akarják hagyni az építkezést, egyedül az ivásban értenek egyet. A titkárnőjét egy budapesti eszpresszóból hozta magával, aki teherbe esett tőle, de a gyermeket később elvetették, egyébként is gyakorta szorakozik odafent a különféle budapesti presszókban, általában meglehetősen kétes egyének társaságában. A Vasmű személyzeti osztályának vezetője körül is akadnak gondok, a Filo elvtárs helyett érkezett Beer elvtársnak is még súlyos fegyelmi ügyei vannak, melyek még nem tisztázodtak. Az Építésügyi Minisztériumból kiküldött Szücs elvtárs vezette brigád, mely pénzügyi és egyébb vonlaon végez elleőrző munkát értesítés nélkül elhagyta az építkezés helyszínét.megtekintés
1951-02-10Feljegyzés az Igazgatóságnakmegtekintés
1950-11-15MDPKV határozat a Dunai Vasmű építésével kapcs. felatatokrólA Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a Dunai Vasmű építésével kapcsolatos feladatokról. Általános feladtok: A vállalkozás fontosságának tudatosítása, a befejezés határideje, a termelés előirányzása, munkások létszám, felelős egyszemélyi vezetés, káderképzés, Szervezetekre lebontva a feladatok, agitációs - propaganda munka, pártszervezés, sztahanovista-mozgalom létrehozása, munkaversenyek szervezése, kulturális nevelőmunka,DISZ kiépítése MHK Munkára Harcra kész próbák, stb.megtekintés
1950-10-27Várostörténet IV.Várostörténeti összefoglaló. Az 1950. X. 27-én megalakult VB és a tanács tagjainak névsora. A városban 1951 és 1967 között történtek ismertetése, nagyobb részt az 51-es év történései, városépítés.megtekintés
1950-10-18Dunai Vasmű a Titkársági határozat végrehajtása, intézkedéseJelentés a Dunai Vasmű építkezésével kapcsolatos Titkársági határozat végrehajtásáról, a Párt és állami vonalon megtett intézkedésekről. Felsorolja, hogy milyen intézkedéseket tettek meg a teljes ellátás: lakóhely, beteg, élelmiszer, kultúra, kocsma megszervezése terén, az építésvezetés ügyrendjének kidogozása érdekében, munkástoborzás ekkor 4.300. volt az összdolgozók száma. Nagygyülsek, pártszervezés, pártmunkások beállítása. Kinevezték az illetésen szerveken belül a személyileg felelős elvtársakat: Párt és Tömegszervezetek Osztálya: Sándor József, Agitáció Propaganda Osztály: Komócsin Mihály, Káder Osztály: Daczó József, MÉMOSZ: Brutttyó János, DISZ: Kádas István, Nehézipari Minsztérium: Czottner János, Tervhivatal: Osztrovszki György, ÉM: Szijjártó Lajos, Közlekedési Minisztérium: Bartos István, Belkereskedelmi Minisztérium: Tausz István, Népmüvelési Minisztérium: Szántó Miklós, Népjóléti Minisztérium: Simon Lajos, MTH: Sásdi Nándor, Államgazdálkodási osztály - Nehézipari beruházó nagyvállalat: Sebestyén János.megtekintés
1949-01-01Véghatározat a közgyógyszerellátásra jogosultakrólA dunapentelei Nemzeti Bizottság véghatározata azon személyekről, akik jogosultak a közgyógyszerellátás igénybevételére, Név és születési dátum, családtagok száma. A listára felvettek: özv. Tissinger Lajosné, Soti Miháyné, Ágoston Erzsébet, Gyalus György, Kiss Mihályné, özv. Csipán Jánosné, Fülöp Mihály, özv. Czeilinger Mihályné, Tomka Pál, Fülöp Mihály, Szönyi József, özv. Németh Istvánné, özv. Kollai Mihályné, Markovics Teréz, özv. Burner Jánosné, Wágner Károly, Hegedűs János, özv. Fridrich Mihályné, Hajos József, Lubinszki Jánosné, özv. Jandina Józsefné, özv. Rózsa Jánosné, Novák Mária, Rekus György, Kiss Imre, Lábadi Jánosné, özv. Farkas Jánosné, özv. Lak Józsefné, Einespach Ferenc, Lukács József, Bartalos József, özv. Gáspár Imréné, Németh Györgyné, Ujfalusi Mária, Paizs Mihály, Kattag Ferenc, özv. Aradi Andrásné, Reinbach Vera, Istenes Gyula, Fehér József, Nagy László, Krekó József, Krekó Sándor, özv. Tissinger Istvánné, özv. Farkas Mihályné, özv. Kattag Józsefné, özv. Horvárth Mihályné, özv. Grabics Jánosné, özv, Domjkán Istvánné, Hosszú Jánosné, Kovács Mihály, Szabó György, özv. Csavajda Györgyné, Szabó Györgyné, Éliás Júliamegtekintés
1948-07-26Dunapentele község földigénylők névjegyzékemegtekintés
1948-05-15Várostörténet III.Várostörténeti összefoglalás. A háború utáni kárrendezésről ír bővebben. Ezen kivül még számos más apróbb témáról, amelyek közül többet is említett az előzöekben is.megtekintés
1948-05-09Jegyzőkönyv a helyi MKP és SZDP egyesülésérőlJegyzőkönyv a dunaplentelei Magyar Kommunista Pártnak és a Szociál Demokrata Pártnak az MKP helyiségében lezajlott egyesítő taggyüléséről. Elnöki megnyító után, ifj. Hegedüs Péter MKP járási titkár és Podrácki Imre SZDP járási titkár méltatják az egyesülést, Hegedüs beszél az ellenség elleni harcról, a munkásosztály harcáról, az összefogásról, az elöttük álló feledatokról, az MDP országépítő programmjáról. Podrácki a munkásmozgalom történetéről beszél és állandó harcáról a világreakció ellen. Ezután történt meg a két párt egyesülésének ünnepélyes aktusa, közfelkiáltással, és az új vezetőség megválasztása. Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Káder: Cs. Tóth Mihály, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér, Tömegszervező: Hingyi györgy, Gazdasági vezető: Körösi Mihály, Ifjúsági vezető: Kovács Antal. A megyei konferencia küldötteinek: Hegedüs Péter, Rózsa György, Kovács Ferenc, megválasztása után. Kovács Ferenc titkár tartott beszédet, melyben a párt munkájának segítésére és a pártgyüléseken való részvételre kéri fel az elvtársakat. Javasolja, hogy távíratban köszöntsék, az egyesülés alkalmából Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád elvtársakat, az Internacionálé eléneklésével ért véget az ünnepélyes egyesítő taggyülés.megtekintés
1948-05-04Jegyzőkönyvmegtekintés
1948-04-23A helyi MKP és SZDP egyesülése után az új vezetőség jelöltjeAz MKP és SZDP központi szervező bizottságának körlevele értelmében az új vezetőség tagjaira tett javaslatok. Név, korábbi pártja, ha volt korábbi tisztsége akkor, azt is megjelölték. Új Vezetőség Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Szervező titkár: Körösi Mihály, Káderfelelős: Cs. Tóth Mihály, Tömegszervező: Hingyi György, Gazdasági vezető: H. Szabó József, Paraszt felelős: Vagyócki Mihály, Oktatási felelős: Dr. Simay Arthur, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér. A Pártbizottság tagjai:megtekintés
1948-04-06Kimutatás a községben müködő szervezetekrőlKimutatás a községben müködő szervezetekről, a Termelési Bizottság, az UFOSZ, a FÉKOSZ, Községi Előljároság, Községi képviselőtestület, Nemkzeti Bizottság, Nemzeti Segély, tagjai, foglalkozásuk, pártállásuk.megtekintés
1948-04-05A helyi MKP SZDP egységbizottság ülésének jegyzőkönyveAz egységbizottság ülésének jegyzőkönyve a helyi Szociáldemokrata párt jobboldali elemeinek eltávolításáról. Az egységbizottság tagjai: Hingyi György, Molnár István, Főnyedi Elemér, Varga László, Horváth József, Cs. Tóth Mihály egyhangú kizárási javaslatot terjeszt elő az alábbi tagokkal kapcsolatban: Bakos Mihályné, Bartalos Gáspárné, id. Botos István, Bakos Károly dr. , Fekete Istvánné, Fekete Rózsi, Félix Ferenc, Főnyedi Károly dr. , Főnyedi Károlyné, Farkas Imre, Deák István, Deák Istvánné, Hoffgárt Gyula, Hoffgárt Gyuláné, Jakó Pál, özv. Kovács Ferencné, Loch Frigyesné, Meggyes Lászlóné, Peretsényi György, Simai Artur dr. , Szappanos Józsefné, Tremmel István, Vasvári Béla, Tremmer Istvánné, Vasvári Béláné, Zimányi Lajos, Zsebeházi László, akik az 1947. évi országgyülési képviselő választáskor demokráciaellenes agitációt folytattak. ifj. Bogdán József, Czigler Károly, Cincok György, Csernyecki Lajos, Várnai Lajosné, ifj. Várnai László, Vindicsh József, id. Horváth Ferenc, Kálmán László, Kollár Katalin, Pivonka József, Pesszer Gyula, Windisch Józsefné, Molnár Mihály, Petrovics Sándor, Pesszer József, Petrovics Sándorné, Somorác Imre, Szentesi Ferenc, Szentesi Ferencné, Tiringer Mihály, Tóth Julianna, Tóth László, Tóth István, Kelemen Gyula, Kelenem Gyuláné, Hosszu János, ifj. Horváth Mihály, ifj. Farkas János, özv. Gucsi Istvánné, Holvajt György, Kovács György, Tiringer Imre, Windisch Edit, akik, demoráciaellenesek, munkásellenesek, kommunistaellenesek. Szántó Iatván, Gridik Lászlóné, Kovács Sándor, Szépes Imre, akik a munlás osztály közös nagy érdekeiért osztályhűséggel és tántoríthatatlanul küzdeni nem tudnak, egyéni céljaikért küzdenek. Földvári Vera, Jerkó Sándor, Töeök Jánosné, akik táesadalni állászk miattt osztályellenségnek tekintendőek. Hermán Jásos, Hermán Jánosné, akik munksáodk, de demokráciaeeles és jobboldali magatartásukkal megtagadták az osztályhűséget. Nyári Dezső és Nyári Dezsőné, akik új lakosok a községben és demokráciaellenes rémhíreket terjesztenek. Gridik László, aki lengyel állampogár, és róla közelebbit nem tudnak.megtekintés
1948-01-01Goldenberg Béla képviselő felszólalásaGoldenberg Béla képviselő, az izraelita hitközség nevében kéri a képviselőtestületet, hogy az úgynevezett szigetperből kifolyólag a már megnyert perek alapján, a nem pereskedő hitközség számára is kéri, hogy az izraelita hitközsségi temető elötti szigetet, a használatát, a képviselőtestület belegyezett. Czupity Iván képviselő képviselőtársával Molnár Istvánnal szemben élt panasszal, annak viselkedése miatt.megtekintés
1948-01-01Mindszenty József gyüléstarási jogának megvonásaWesszely Béla képviselő felszólalásában nehezményezi, hogy Mindszenty József primás az egyházi összejöveleket politikai célokra is felhasználja és a vallásos tömegeket itt félrevezeti, a képviselő testület egyetért ezzel és a határozatában arra utasítja az elöljároságot, hogy a demokratikus kormánynak javasolja, hogy vonják meg Mindszentytől a gyüléstartási jogot, hogy ne vezethesse tovább félre a vallásos embereket, az elöljáróság a véghatározatot terjessze fel az illetékes hatóságnak.megtekintés
1948-01-01Temetői rendtartás módosításaA 171.970/947 III. 2. sz. BM rendelet alapján a hadifogságból visszatért és elhalt hadifoglyok státuszával foglalkozik. A miniszteri rendelet alapján azok, a hadifoglyok, akik hazatértük után két éven belül elhaláloztak hősi halottak és az őket megillető temetést kell megkapniuk, a köztemetőben pedig ingyenes sírhelyet kell biztosítani a számukra. A közég ezt annyiban egészíti ki, hogy hatósági orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy a haláleset a hadiszolgálat vagy a hadifogság alatt szerzett egészségromlásnak a következménye.megtekintés
1948-01-01Hősi emlékmű létesítéseA közgyülés a magyar hősök számára felállítandó emlékmű létesítéséről határozott, 3000 Ft-ból megmaradt összegből és gyüjtésből kívánják finansziroznimegtekintés
1948-01-01Kimutatás azon földbirtokosokról,kiknek a birtokát a földrefmegtekintés
1947-11-07Jegyzőkönyv a Földvári család elleni panaszrólAz MKP káricspusztai helyiszervezet helyiségében felvett jegyzőkönyvben Deres József és Cibla Sándorné feljelentést tesznek dr. Földvári László, dr. Földvári Lászlóné és Földvári Vera (SZDP képviselő) ellen. Cibla Sándor és felesége a hatérban vetettek, otthon hagyták nagyobb 11 éves gyermeküket, hogy a két kisebbre 3 és 2 évesek vigyázzon. A szülők távolléte alatt rendőrök érkeztek a portára és elvitték onnan a 11 éves fiúgyermeket. akit elküldtek a szintén kiskorú Deres Istvánért, aki a határban dolgozott, majd a két fiút fölkísérték dr. Földvári Lászlóné kastélyába. Ezalatt a két kisgyermek felügyelet nélkül maradt a házban, ahol égett a sparheltben a tűz. Ha a szomszédasszony, Úrfi Istvánné, nem intézkedik, akkor a kisgyerekek megégtek volna. dr. Földváriné azzal vádolta a két fiút, hogy lopják a zöldségét, valamint a péri házából a dohányt, a zöldséget a panaszosok tudomása szerint a konvenciós kertészének a felesége hordja eladni, dohánytermesztésre, pedig nincs engedélye.megtekintés
1947-10-05Jegyzőkönyv a helyi MKP tisztújító taggyülésérőlTisztújító taggyülés jegyzőkönyve. A tisztújítás eredménye: Elnök: Hingyi György, Titkár: Kovács Ferenc, Propaganda vezető és kultur vezető: cs. Tóth Mihály, Gazdaság vezető: H. Szabó József, Tömegszervező: Bartalos István, Ifjúsági vezető: ifj. Pósch Ferencmegtekintés
1947-04-17Jegyzőkönyvmegtekintés
1947-03-15Díszközgyülési jegyzőkönyvKöztársasági évforduló és a község is két esztendeje szabadult fel a német megszállás alól. Az orosz hősi emlékmű megkoszoruzása. Ezután ünnepi nagygyűlés volt, ahol az ünnepi szónokok Várnai Lajos, a Nemzeti Bizottság elnöke és a képviselőtestület részéről, Goldenberg Béla.megtekintés
1947-02-11Jegyzőkönyv Urbán központi falujáró elvtárs beszámolójárólJegyzőkönyv rendkivüli taggyülésről és pártnapról. Urbán elvtárs beszámolója arról, mit tapasztalt falun.Szót ejt a belpolitikai helyzetről "úri brigantik összeesküvése", és arról, hogy a falusi, dolgozó munkásság támogatja a magyar demokratikus köztársaság ügyét. Kéri Rákosi és Rajk elvtársakat, hogy sújtsák a törvény teljes szigorával, halállal az összeesküvés részeseit, Ugyancsak Rákosi Mátyáshoz fordulnak, azzal a kéréssel, hogy a helyi gözmalmot kivegyék a feketézők kezéből és a község tulajdonába kerüljön. Urbán elvtárssal a tanyai szervezeteket is végiglátogatták, hasonló gyülések keretébenmegtekintés
1947-01-15Várostörténet II.Várostörténeti összefoglalás. A 47-48-49-es évek történéseinek részletesebb ismertetése. Bíróválasztás. Utcanévváltozások. 1963-as VB tagjai.megtekintés
1947-01-04Jegyzőkönyv rendkivüli közgyülésről1947. január 4-én de. 8 órakor a községi képviselőtestület által megtartott rendkivüli közgyülés jegyzőkönyve. Jelen voltak: Pukli József helyettes községi bíró, a közgyülés elnöke, id. Horváth János pénztárnok, Bakos Mihály közgyám, Bogdán Mihály gazdasági elöljáró, Kádár József, Fazeka Józseg, intér Gyögy, Németh István, Vészics Timót, Vaskó Imre, Szabó János, Fekete Pál, Kéri Ferenc elöljárók, Hofgárt Gyula, Béres József, Naszvadi János, Rácz József, Czupity Iván, Monár István, Varga László, Vagyóczki Mihály, Szabó József, Baksa József, Zarándok Bálint, Barát György, Őri József, Pivonka József, Farkas Imre Leo, Balogh Byörgy, Szabó József, Kegyes János, Kiss István, Farkas Pál, Nyuli János, Beró Mihály, B. Tóth Mihály, Farkas Ernő, Pesszer Gyula, Pálmai Ferenc képviselőtestületi tagok, Körösi Mihály helyettes vezetőjegyző, előadó. A január elsején hivatlába lépett Körösi Mihály h. vezetőjegyző bemutatkozik, majd felkéri a képviselőtestület tagjait, és az elöljáróságot, hogy támogassák munkájában, és a háború alatt lerombolt Dunapentele újbóli felvirágoztatásának érdekében fogjanak össze, a képviselői tisztség fontosságára is felhívja a figyelmet és arra kéri a jelenlévőket, hogy példamutató életet éljenek. A közgyülések vasárnaponként lesznek megtartva.megtekintés
1947-01-01Balog Julianna szegényházi felvétele az ápoltak segélyezéseVéghatározat Balog Julianna szegényházi felvételéről és a szegényházi áőoltak segélyezéséről. A szegényházi helyzetet igyekeznek rendezni, a betegek ellátásának megjavítására az ellátmányt havi 5 Ft-ról 25-re emelik, ezt teljes egészében csak a kintlakók kapják meg, a bentlakók 15 Ft-ot kapnak meg és 10 Ft-ot pedig az őket gondozó özv. Sóli Mihályné. Azok, akiknek élnek az eltartásukra képes hozzátartozók, ott a hozzátartozókon fogják behajtani a pénzt.megtekintés
1947-01-01Előljárók tiszteletdíjának megállapításaA vezetőjegyző valamint Várnai Lajos NB elnök és többek hozzászólásaikban megindokolják, hogy miért vált szükségessé az előljárók fizetése. A községi bíró, a törvénybíró, a pénztárnok évi 1800 Ft, a közgyám, a gazdasági előljáró, aki a termelési bizottság elnöke is, évi 960 Ft, az előljárók évi 600 Ft.megtekintés
1947-01-01Orosz hősi emlékmű rendbehozatalaOrosz hősi temető és emlékmű rendbehozatala, a sirhelyek téglarámájáról lehulott a vakolat, így a rendbehozatal tovább már nem halogatható. 4.500 forintba kerülne, 1.500 forint segélyt kapott már aközség, a 3.000 forintot pedig a bevételi többletből fedeznék, Várnai Lajos javasolja, hogy a magyar hősi halottaknak közöttük az elhurcolt zsidóknak is állítsanak emléket. Szabadság zászló építése a Szabadság téren, a 48-as bizottság jóvoltából.megtekintés
1946-11-05Kimutatás a dunapentelei képviselőtestületi jelöltekrőlKimutatás a jelöltekről, nevük, életkoruk, foglalkozásuk, pártállásuk, ha MKP taguk tisztségük. A jelöltek: Hingyi György, Hingyi Sándor, Kéri Mihály, Klág Béla, Pattantyus Sándor, Kovács Ferenc, Beró Mihály, Vadas Mihály, Vadas Mihályné, Bánkuti János, Varga László, Balogh György, Molnár Zoltán, Lizán Béláné, Zombor Pálné, Palotai József, Pintér György, Beró Mihályné, Ludisz András, Fazekas József , Ács Zoltánmegtekintés
1946-09-07Jegyzőkönyv a helyi SZDP tisztújító-közgyülésérőlJegyzőkönyv a tisztújító ülésről. A tagság nem fogadja el az elnöknek tisztségéről való lemondását, így elnök továbbra is Farkas Pál. A következő tisztségek lettek megújítva. Alelnök: Bakos Mihály, Titkár: Goldenberg Béla, Pénztáros: Czigler Károly, Jegyző Bánhegyi Zoltán. A nemzeti bizottságba delegált tagok között nincs változás. Végrehajtó bizottság taglétszámát 10-ről 15-re emelték. Új tagok: Somorác Imre, Özv. Hajas Györgyné, Palágyiné, Fönyedi Károly, Kovács Gyula, Ellenörző bizottságnak szintén 5 új tgja lett: Béres István, Fekete Rózsi, Meggyes Lászlóné, Fekete Istvánné, Petrovics Sándor. A Bíráló bizottság új tagjai: Varga Ilona, Bagonyi Ilonamegtekintés
1946-05-09Jegyzőkönyv földigényléssel kapcsolatos sérelmek, panaszokmegtekintés
1945-12-09Főispán úrnakmegtekintés
1945-11-01Várostörténet I.Várostörténeti összefoglalás. 1945-1952 közötti események. Részletesebben az 51-52-es évek történései. A városkörnyéki termelőszövetkezetekkel, mezőgazdasági termeléssel foglalkozik még ezenkivűl kimerítőbben. 1950. október27-i városi tanács tagjai.megtekintés
1945-08-31Vármegyei Földbirtokrendező tanácsnakmegtekintés
1945-07-22Jegyzőkönyv Nemzeti Bizottság ülésérőlmegtekintés
1945-07-06Titkári jelentés a dunapentelei MKP-tőlJelentés a pártvezetőség átalakításáról, a pártszervezet kiépítéséről. Titkár: Morvai József, Propaganda: Steiner György, Közigazgatás: Bodnár András, Szakszervezeti ügyek: Kovács Ferenc, Pénztáros Grydyk László, Káder megbizott: Veiczi Zoltán, Tömegszervező: Németh Sándor. A párt célkitúzései, beszámoló a pártnapról, gazdasági ügyek.megtekintés
1945-06-27Jegyzőkönyv a KALOT MADISZ ellenes magatartásárólPanasztétel Markovics Imre a KALOT helyi vezetője és KALOT ellen. A helyi kulturházban rendszerint megakadályozzák, iolykor tetlegesen is, hogy a MADISZ dolgozhasson, ülésezhessen, pedig a MADISZnak is vannak érdemei a község újjáépítésében, ezért a MADISZ vezetői szeretnének egy helyiséget bérbevenni.megtekintés
1945-05-30Titkári jelentés a dunapentelei MKP-tőlTitkári jelentés a helyi MKP szervezet életéről, munkájáról. Főispáni leírat Pattantyus elvtárs diktatorikus viselkedése miatt. Nemzeti Bizottság átalakítása az elnüki tisztség átengedése a Nemzeti Parasztpártnak. Párttagdíjak, a párt pénzügyei. Grydyk máshol Gridik László lesz a párt péntztárnoka.megtekintés
1945-05-23Jelentés a környékbeli MKP szervezetekrőlJelentés Dunapentele, Baracs, Nagyvenyim, Adony és Ercsi pártszervezeteiről, pártvezetőségeiről és ezek próblémáiról. Dunapentelén Pattantyus leváltatása.megtekintés
1945-05-19Földosztásra vonatkozó adatkérésmegtekintés
1945-04-13Titkári jelentés az MKP dunapentelei szervezetétőlTitkári jelentés. A kormány által előírt földreform végrehajtásának fokáról. Beszámoló a pártéletről, a pártszervezet munkájáról, Nagy Ferenc látogatásáról, aki a földreformról tartott eligazítást a földigénylő bizottság tagjainak számára.Beszámoló Pattantyus Sándor elvtárs, elnök látogatásáról Adonyban, az ottani pártszervezettel való kapcsolatfelvételről. Nemzeti Bizottság üléséről, ahol a rendőrség helyettes parancsnokát és csoportvezetőt leváltottak, helyükre Varga László és Kovács Ferenc elvtásak kerültek. Jelentés a május elsejei ünnepségről, ahol mind a négy párt részt vett, de a kisgazdák elálltak a szónoklástól. Az ünnepségen részt vett az itt lévő román katonaság három szakasza és orosz katonák.Mintegy háromszáz résztvevő.megtekintés
1945-03-10Jegyzőkönyv az MKP alakuló ülésérőlJegyzőkönyv az MKP helyi alapszervezetének megalakításáról. Az alapítók névsora: Pattantyus Sándor, Bánkuti János, Varga László, Garbacz János, Gerendai Gyula, Gridik László, Hingyi György, Herman János, Morvai József, Molnár József, Molnár István, Németh István.Horváth József, Vajgert Mihály. A tisztégviselők, a helyi pártvezetés megválasztása. Elnök: Pattantyus Sándor. Alelnökök: Varga László, Bánkuti János. Titkár: Vajgert Mihály.megtekintés