József Attila Könyvtár - Helytörténeti Adatbázis | Keresés | Matussné Lendvai Márta

33 db találat
Dátum downCímLeírás
2006-00-00Sztálinvárosi mi8ndennapokRecenzió. Horváth Sándor: A kapu és a határ: mindennapi Sztálinváros c. könyvéről.
2003-10-01Sztálin, a város - Lenin, a szoborA város építésekor a főtérre Sztálin szobrot terveztek.
1997-06-14Fejezetek Dunapentele iskolatört. 16.Iskolatörténet.
1997-05-31Fejezetek...Pentele iskolatörténetéből 15.Szerző: Matussné Dr. Lendvai Márta.
1997-05-24Fejezetek Dunapentele iskolatört. 14.Iskolatörténet.
1997-05-10Pentele iskolatörténetéből (12.-13.)Iskolatörténet.
1997-05-03Pentele iskolatörténetéből (11.)Iskolatörténet.
1997-04-26Pentele iskolatörténetéből 10.Iskolatörténet.
1997-04-19Pentele iskolatörténetéből (9.)A nyolcosztályos népiskolai tankötelezettség megvalósítása hosszú időn keresztül problémája volt a magyar kultúrpolitikának a Horthy-korszakban.
1997-04-12Fejezetek Dunapentele iskolatört.8-9Matussné Lendvai Márta.
1997-04-05Pentele iskolatörténetéből 7. részIskolatörténet.
1997-03-29Fejezetek Dunapentele iskolatört.6.Iskolatörténet.
1997-03-14Pentele iskolatörténetéből 4-5.Matussné Lendvai Márta Fejezetek Dunapentele iskolatörténetéből c. könyvéből, folytatásokban. Községi közös iskola és katolikus egyház.
1997-03-08Pentele iskolatörténetébőlRészlet Matussné Dr. Lendvai Márta könyvéből.
1995-01-01"..a nagy Sztálinról...
1991-11-07Pentele ezeréves; A nyolcosztályos népiskola megszervezése
1991-10-31Pentele ezeréves: Az egykori iskolagondnokság
1991-02-01Az egykori iskolagondnokság...A dunapentelei iskola iskolagondnokságának műkődéséről 1907 és 1946 között.
1991-01-01A dunapentelei iskola az l950-1960-as...I. Az 1948-1951 közötti időszak fontosabb kérdései.A nevelőmunka főbb célkitűzései. II.1951 őszétől az 1961. évi III. törvényig. Az oktatás-nevelés tartalmi változásai. III. Az 1961 évi III. törvény gyakorlati megvalósítása. Az oktató-nevelőmunka tartalmi elmélyítése.
1990-12-28Pantaleontól - Penteléig"Mese" az Aranyszarvas fogadóról. Egy iskola története. Egy családi album képeihez.
1989-10-27Pentelei múltunk. Egy kiállítás megnyitója előtt.1919. aug. 6-án került sor a forradalmak előtti állapotok restaurálására. Népszámlálás: 1920-1930-1940-ben. Vallási megoszlás. Dunapentele gazdasági élete, Dunavidéki Ipari Kereskedelmi Rt., gőzmalom /Bruck Ernő/ stb, két pénzintézet, szövetkezetek, vízimalmok, a lakosság társadalmi megoszlása, a tanítók szerepe, a népiskola, egyletek.
1986-01-01Az alsó fokú iskoláztatás néhány kérdése Dunapentelén 1907-1
1985-02-05Egy régi pentelei kommunista 2.Varga László munkásmozgalmi veterán életrajzának 2. része.
1985-02-01Egy régi pentelei kommunista 1.Varga László 1907-óta él Dunapentelén. Kép: A kommunista párt pentelei szervezetének alapító tagjai 1945. máj. 1-én.
1983-10-18XIX. századi agrárszocialista mozgalom Dunapentelén. Nyisztor /György/ sztrájkra buzdítAdatok, nevek
1980-01-01A sztálinvárosi DISZ-táborok története-
Dunapentele a két világháború között 1920-1945Matuss Lászlóné újkori történész előadásának gépelt vázlata.
Dunapentele 1848-1849-benAz előadás anyagához kapcsolódnak mellékletek az Országos Levéltár anyagából: 1. Penteleiek levele Táncsics Mihályhoz. 2. Podhorszky Napoleon szolgabíró jelentése az alispánhoz. 3.Podhorszky Napoleon szolgabíró jelentése az alispánnak. 4. Sebestyén Tivadar levele a Március Tizenötödike c. újsághoz. 5. Dunapentele mezőváros előljárósága a királyi biztosnak. 6. Montbach Károly cs. és kir. kamarás jelentése a cs. és kir. biztoshoz. 7. Fejérvári polgári kerület cs. kir. főispánja a megyei alispánnak.
Dunaújváros oktatásügye1951 őszén nyitotta meg kapuit az első óvoda. 1951. szeptember közepén nyílt meg a 20 tantermes általános iskola (ma Vasvári Pál Általános iskola)... A városi oktatás története.
A múzeum első tíz esztendejeA 2001-es múzeumi tanácskozás egyik előadása.
In memoriam. Sergő Erzsébet2000. április 20-án halt meg Budapesten. 1954-1967 között Sztálinvárosban ill. Dunaújvárosban az Állami Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott.
Kiegészítések Berán Lajos szobrászművész életrajzához...... az Intercisa Múzeum történeti gyűjteményének dokumentumai alapján.
Kiegészítések Dunapentele 20. század eleji történetéhez. A Babanics családAz anyag nagy része képeslapokból áll, amelyek az 1900-1943 közötti évekből származnak, amely a dunapentelei Babanics Mihály gazdasági ellenőr, birtokos gazda családjával kapcsolatos. A család valószínüen 1906-ban költözött Dunapentelére