József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Helyismereti adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu
         

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Szerző:
Cím (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

23 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-11-07Rákóczi adó1956 novemberében szólt, a Dunapentelei Nemzeti Bizottság szabad rádiója a 36 méteres rövid hullámon. A rádió története és az elhangzott adások.megtekintés
1956-11-07Rákóczi AdóA dunapentelei Rákóczi Adó 1956. november 7-i adásából és az utolsó bejelentkezése.megtekintés
1956-11-06Rákóczi AdóA dunapentelei Rákóczi Adó 1956. november 6-i adásából.megtekintés
1956-11-04Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad RádiójaA Dunapentelei Nemzeti Bizottság Szabad Rádiója, a Rákóczi Adó 1956. november 4-i adása reggel 8.30-kor.megtekintés
1956-11-01Megalakult a Dunapentelei Nemzeti BizottságNévsor, közlemény és felhívás. Követelések.megtekintés
1949-01-01Véghatározat a közgyógyszerellátásra jogosultakrólA dunapentelei Nemzeti Bizottság véghatározata azon személyekről, akik jogosultak a közgyógyszerellátás igénybevételére, Név és születési dátum, családtagok száma. A listára felvettek: özv. Tissinger Lajosné, Soti Miháyné, Ágoston Erzsébet, Gyalus György, Kiss Mihályné, özv. Csipán Jánosné, Fülöp Mihály, özv. Czeilinger Mihályné, Tomka Pál, Fülöp Mihály, Szönyi József, özv. Németh Istvánné, özv. Kollai Mihályné, Markovics Teréz, özv. Burner Jánosné, Wágner Károly, Hegedűs János, özv. Fridrich Mihályné, Hajos József, Lubinszki Jánosné, özv. Jandina Józsefné, özv. Rózsa Jánosné, Novák Mária, Rekus György, Kiss Imre, Lábadi Jánosné, özv. Farkas Jánosné, özv. Lak Józsefné, Einespach Ferenc, Lukács József, Bartalos József, özv. Gáspár Imréné, Németh Györgyné, Ujfalusi Mária, Paizs Mihály, Kattag Ferenc, özv. Aradi Andrásné, Reinbach Vera, Istenes Gyula, Fehér József, Nagy László, Krekó József, Krekó Sándor, özv. Tissinger Istvánné, özv. Farkas Mihályné, özv. Kattag Józsefné, özv. Horvárth Mihályné, özv. Grabics Jánosné, özv, Domjkán Istvánné, Hosszú Jánosné, Kovács Mihály, Szabó György, özv. Csavajda Györgyné, Szabó Györgyné, Éliás Júliamegtekintés
1948-01-01Goldenberg Béla képviselő felszólalásaGoldenberg Béla képviselő, az izraelita hitközség nevében kéri a képviselőtestületet, hogy az úgynevezett szigetperből kifolyólag a már megnyert perek alapján, a nem pereskedő hitközség számára is kéri, hogy az izraelita hitközsségi temető elötti szigetet, a használatát, a képviselőtestület belegyezett. Czupity Iván képviselő képviselőtársával Molnár Istvánnal szemben élt panasszal, annak viselkedése miatt.megtekintés
1948-01-01Mindszenty József gyüléstarási jogának megvonásaWesszely Béla képviselő felszólalásában nehezményezi, hogy Mindszenty József primás az egyházi összejöveleket politikai célokra is felhasználja és a vallásos tömegeket itt félrevezeti, a képviselő testület egyetért ezzel és a határozatában arra utasítja az elöljároságot, hogy a demokratikus kormánynak javasolja, hogy vonják meg Mindszentytől a gyüléstartási jogot, hogy ne vezethesse tovább félre a vallásos embereket, az elöljáróság a véghatározatot terjessze fel az illetékes hatóságnak.megtekintés
1948-01-01Temetői rendtartás módosításaA 171.970/947 III. 2. sz. BM rendelet alapján a hadifogságból visszatért és elhalt hadifoglyok státuszával foglalkozik. A miniszteri rendelet alapján azok, a hadifoglyok, akik hazatértük után két éven belül elhaláloztak hősi halottak és az őket megillető temetést kell megkapniuk, a köztemetőben pedig ingyenes sírhelyet kell biztosítani a számukra. A közég ezt annyiban egészíti ki, hogy hatósági orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy a haláleset a hadiszolgálat vagy a hadifogság alatt szerzett egészségromlásnak a következménye.megtekintés
1948-01-01Hősi emlékmű létesítéseA közgyülés a magyar hősök számára felállítandó emlékmű létesítéséről határozott, 3000 Ft-ból megmaradt összegből és gyüjtésből kívánják finansziroznimegtekintés
1947-04-17Jegyzőkönyvmegtekintés
1947-03-15Díszközgyülési jegyzőkönyvKöztársasági évforduló és a község is két esztendeje szabadult fel a német megszállás alól. Az orosz hősi emlékmű megkoszoruzása. Ezután ünnepi nagygyűlés volt, ahol az ünnepi szónokok Várnai Lajos, a Nemzeti Bizottság elnöke és a képviselőtestület részéről, Goldenberg Béla.megtekintés
1947-01-04Jegyzőkönyv rendkivüli közgyülésről1947. január 4-én de. 8 órakor a községi képviselőtestület által megtartott rendkivüli közgyülés jegyzőkönyve. Jelen voltak: Pukli József helyettes községi bíró, a közgyülés elnöke, id. Horváth János pénztárnok, Bakos Mihály közgyám, Bogdán Mihály gazdasági elöljáró, Kádár József, Fazeka Józseg, intér Gyögy, Németh István, Vészics Timót, Vaskó Imre, Szabó János, Fekete Pál, Kéri Ferenc elöljárók, Hofgárt Gyula, Béres József, Naszvadi János, Rácz József, Czupity Iván, Monár István, Varga László, Vagyóczki Mihály, Szabó József, Baksa József, Zarándok Bálint, Barát György, Őri József, Pivonka József, Farkas Imre Leo, Balogh Byörgy, Szabó József, Kegyes János, Kiss István, Farkas Pál, Nyuli János, Beró Mihály, B. Tóth Mihály, Farkas Ernő, Pesszer Gyula, Pálmai Ferenc képviselőtestületi tagok, Körösi Mihály helyettes vezetőjegyző, előadó. A január elsején hivatlába lépett Körösi Mihály h. vezetőjegyző bemutatkozik, majd felkéri a képviselőtestület tagjait, és az elöljáróságot, hogy támogassák munkájában, és a háború alatt lerombolt Dunapentele újbóli felvirágoztatásának érdekében fogjanak össze, a képviselői tisztség fontosságára is felhívja a figyelmet és arra kéri a jelenlévőket, hogy példamutató életet éljenek. A közgyülések vasárnaponként lesznek megtartva.megtekintés
1947-01-01Balog Julianna szegényházi felvétele az ápoltak segélyezéseVéghatározat Balog Julianna szegényházi felvételéről és a szegényházi áőoltak segélyezéséről. A szegényházi helyzetet igyekeznek rendezni, a betegek ellátásának megjavítására az ellátmányt havi 5 Ft-ról 25-re emelik, ezt teljes egészében csak a kintlakók kapják meg, a bentlakók 15 Ft-ot kapnak meg és 10 Ft-ot pedig az őket gondozó özv. Sóli Mihályné. Azok, akiknek élnek az eltartásukra képes hozzátartozók, ott a hozzátartozókon fogják behajtani a pénzt.megtekintés
1947-01-01Előljárók tiszteletdíjának megállapításaA vezetőjegyző valamint Várnai Lajos NB elnök és többek hozzászólásaikban megindokolják, hogy miért vált szükségessé az előljárók fizetése. A községi bíró, a törvénybíró, a pénztárnok évi 1800 Ft, a közgyám, a gazdasági előljáró, aki a termelési bizottság elnöke is, évi 960 Ft, az előljárók évi 600 Ft.megtekintés
1947-01-01Orosz hősi emlékmű rendbehozatalaOrosz hősi temető és emlékmű rendbehozatala, a sirhelyek téglarámájáról lehulott a vakolat, így a rendbehozatal tovább már nem halogatható. 4.500 forintba kerülne, 1.500 forint segélyt kapott már aközség, a 3.000 forintot pedig a bevételi többletből fedeznék, Várnai Lajos javasolja, hogy a magyar hősi halottaknak közöttük az elhurcolt zsidóknak is állítsanak emléket. Szabadság zászló építése a Szabadság téren, a 48-as bizottság jóvoltából.megtekintés
1946-05-09Jegyzőkönyv földigényléssel kapcsolatos sérelmek, panaszokmegtekintés
1945-12-09Főispán úrnakmegtekintés
1945-08-31Vármegyei Földbirtokrendező tanácsnakmegtekintés
1945-07-22Jegyzőkönyv Nemzeti Bizottság ülésérőlmegtekintés
A Dunapentelei Nemzeti Bizottság működése 1945-1949Dunapentelei Nemzeti Bizottság.megtekintés
Dunapentelei Nemzeti Bizottság levele a megyei Földbirtokrendező Tanácsnak, amelyben a földreform befejezését sürgeti1945. augusztus 31.megtekintés
Nagyéri Károly; Bodnár Géza - 1956A Kecskeméti Szovjet Parancsnokság felszólítása 1956. november 7-én. Nagyéri Károly százados felülvizsgálati ügyének jegyzőkönyve. Dunapentelei Nemzeti Bizottság - 1956. novemberi meghatalmazások, utasítások, megbízólevelek, parancsok, lőszerigénylés. Mayer Dezső feljegyzése. Nagyéri Károly rehabilitációja, határozat a nyomozás megszüntetéséről. Bodnár Géza csapattiszt visszaemlékezése.megtekintés