Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Szerző:
Cím (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím Leírás Forrás név Szerző Kezdőoldal Záróoldal Tárgyszavak Könyvtári jelzet Megjegyzés
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

275 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2023-09-00A hónap műtárgya - Császárszobor bázisa Intercisából2023. szeptember - 1967-ben a délkeleti temető feltárása során az 1190. kősírból került elő hat kőtábla, amelyeket Visy Zsolt egy szoborbázissá illesztette össze. A bázison álló szoborról nem tudjuk pontosan, hogy milyen volt, anyaga ismeretlen, de feltételezhetően bronzból készült. A szobrot Marcus Aurelius Severus Antoninus császárnak, azaz Caracallának állították.
2023-05-00A hónap műtárgya - Genius szobor Intercisából2023. május - 1964 májusában a Római városrész területén szórvány leletként került elő egy 93 cm magas genius szobor. A szobor meztelen férfialakot ábrázol. A genius bal oldalánál egy lefelé tartott, az élet elmúlását jelképező fáklyára támaszkodik, bal kezében egy félig kidolgozott koszorút tart. Jobb kezével bal vállát fogja, fejét is bal vállára hajtja. Arca sérült, nem látszik tisztán. Haja hullámos, csípője nőiesre faragott, lábai testéhez képest rövidek, a szobor kiképzése, elnagyolt kidolgozása provinciális mesterre utal. A szobor hátoldala kidolgozatlan, feltehetően egykor nem volt körüljárható, hanem egy síremlék része lehetett.
2023-01-13A pentelei zsidó hitközség történetébőlAz intercisai leletektől a Chevra Kadisáig – természetesen elsősorban a pentelei zsidó közösség újkori történetére fókuszál Kronászt Margit történész-muzeológus írása.
2023-01-00A hónap műtárgya - Római kori graffiti Intercisából2023. január - A hónap műtárgya ezúttal egy, a múzeum állandó kiállításában is látható római kori tetőfedő-tégla, melybe feliratot és rajzot is karcoltak egykor. A szöveg magyarul így szól: „ A mi urainknak Diocletianusnak és Maximianusnak a legnemesebb császároknak.”
2022-10-00A hónap műtárgya - Phallosz alakú amulettek Intercisából2022. október - Az intercisai temető számos érdekes tárgyat rejt és rejtett, a temető két sírjából egy-egy phallosz alakú, kisméretű, nyakba akasztható amulett került elő. Idősebb Plinius a Naturalis Historiában írt arról, hogy csecsemők ilyen amuletteket kaptak védelemként.
2022-06-00A hónap műtárgya - Várandós nők terracotta szobrai Intercisából2022. június - Az Intercisa Múzeum állandó kiállításában két várandós, meztelen, női terracotta szobor töredéke látható. Az egyik, 13,29 cm magas szobortöredék 1969-ben került elő a vicus területéről, azaz Intercisa polgári település részéről. A másik szobortöredék 13,17 cm magas, a katonai tábor területéről származik. A szobrokat valószínűleg Iuno Lucinának ajánlották fel várandós asszonyok, hogy terhességük, majd szülésük könnyű és sikeres legyen.
2022-03-24A keltákkal együtt felbukkant a fazekaskorong is újdonságkéntEurópában a vas legkorábbi használata az ókori Görögország területén kezdődött, a Kr. e. IX-VIII. században már Közép- és Délkelet-Európában is egyre több vastárgy jelent meg.A kultúrához tartozó emlékek több dunántúli településen is ismertek – a közeli Százhalombatta nevét is a vaskori temetkezési halmoknak köszönheti –, azonban Dunaújváros területén sajnos nem került elő nyomuk.
2022-01-00A hónap műtárgya - Római kori cece és szálleverő Intercisából2022. január - 1965 végén B. Vágó Eszter feltárást végzett az intercisai castellum területén. A feltárás során előkerült egy, feltehetően a 4. század végén – 5. század elején leégett épület is. A leletanyag több vastárgyat is tartalmazott, köztük volt egy-egy a szövéshez használt cece és szálleverő is. A két tárgy érdekessége, hogy a régészeti kutatás sokáig nem ismerte fel valódi funkciójukat, azok meghatározása Pásztókai-Szeőke Judit nevéhez fűződik, aki 2010-től publikált cikkeiben mutatott rá arra, hogy valójában mire is használhatták ezeket.
2021-09-00A hónap műtárgya - Varázsgemmák az Intercisa Múzeum gyűjteményéből2021. szeptember - Az Intercisa Múzeum római kori gyűjteményében két varázsgemma található, melyek az állandó kiállításban is láthatók. Az egyik egy ezüstgyűrű köve, anyaga zöld és vörös színű jáspis. A gyűrű karikája az alján hiányos, közepe táján kiszélesedik és szögletesen megtörik. A másik varázsgemma nincsen gyűrűbe illesztve.
2020-12-00A hónap műtárgya - Római szarkofág Intercisából2020. december - Az Intercisa Múzeum gyűjteményében megtalálhatók szarkofágok, amelyeket a kőtár területén lehet megtekinteni április 15-től október 15-ig. Közöttük is különleges helyet foglal el a 430. sír kőkoporsója. A 430. sír szarkofágját érintetlenül találták a régészek, ami ritka szerencsének számít. Jellegzetes teteje a római házak cserepekkel fedett tetőszerkezetét idézi. Ez utalás arra, hogy a kőláda a halott végső otthona.
2020-10-02Szőlő és bortermelés DunapentelénSzabó Tamás történeti visszatekintése a dunapentelei szőlőtermesztésre és bortermelésre
2020-05-26Intercisa: egy település a határ mentén a késő római korbanA 259–260-ban bekövetkezett barbár támadásnak nem csak a katonai erőd és a polgári település esett áldozatául, ezek után az eddig itt állomásozó hemesai cohorsot sem említik a források.
2020-05-06Intercisa virágkora a kőházas, polgári település évtizedeibenA markomann-szarmata háború 180-ban történt lezárásával nem csak a katonai tábor életében kezdődött új korszak. Az Intercisa virágkorának tartott 180–260 közötti időszakban a korábban falusias jellegű polgári település is komoly változásokon ment keresztül.
2020-04-15Intercisa virágkora - a hemesai cohors katonái építették újjáA markomann-szarmata háború lezárását követő újjáépítés Intercisában a Hemesából érkezett új csapat nevéhez fűződik.
2020-04-02A birodalom határát, a limes vonalát római erődök védtékTelepülésünkön sokan tudják, hogy a mai Dunaújváros területén egykor virágzó római település állt, amelyet Intercisának neveztek. A név ma is használatban van, hiszen így hívják a múzeumot, sőt az egyik lakásszövetkezetet is. De honnan is tudható, hogy az itt talált romok egykor valóban az Intercisa nevet viselték?
2020-03-00A hónap műtárgya - Venust ábrázoló csont hajtűk Intercisából2020. március - 1972 augusztusában, Dunaújvárosban, az egykori Intercisa polgári településrészén végzett feltáráson két, Venust ábrázoló hajtű került elő. Az egyik, csontból készült hajtű 9,3 cm hosszú. A tűrész kissé tömzsi, teteje szögletes tagban végződik, ezen áll Venus istennő, aki 2,27 cm magas. A másik Venust ábrázoló hajtű szintén csontból készült, ez az istennő-ábrázolás sokkal karcsúbb, mint az előző.
2020-02-00A hónap műtárgya - Ember alakú balsamariumok Dunaújvárosból2020. február - E hónap műtárgyai két kis ember alakú római kori bronzedény. Az ilyen típusú antropomorf edényeknek vannak közös jellemzőik: mindegyik fején zsanérral záródó kerek nyílás, illetve a külön készült fogantyú számára készített akasztók vannak. Az ilyen edények általános, modern kori elnevezése balsamarium.
2019-07-00A hónap műtárgya - Az intercisai Péntek2019. július - Az Intercisa Múzeumban egy arcos edény a Péntek becenévre „hallgat.” A keresztszülőt a Robinson Crusoe című regény motiválta: a fazekat állítólag szintén pénteken találták egy római temetkezésben, B. Vágó Eszter ásatásán 1969-ben.
2019-01-00A hónap műtárgya - Római kori ezüst övcsat Dunaújvárosból2019. január - A közel 8 cm hosszú, áttört mintájú ezüst övcsat 2017 júliusában került elő Dunaújvárosban, megelőző feltáráson. Az egykori Intercisa szélén feltárt szeméttároló gödörből előkerült tárgy szinte teljesen ép, csak a vasból készült csattüske egy része hiányzik. A 2 cm széles bőrövhöz tartozó csatot férfi viselte egykor, késő római férfi sírokból rendszeresen kerülnek elő övre utaló leletek: csat, övveretek, szíjvégek.
2018-02-09Világörökségi címre pályázunkA Római Birodalom egykori határainak, a dunai limes világörökségi helyszínné nyilvánítására Magyarország benyújtotta a nevezését az UNESCO-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetéhez. A Dunának mintegy 1500 kilométeres szakaszán fekvő helyszíneket érint, köztük Dunaújvárost is.
2017-09-22Felújítják a színház tetőszerkezetétKözgyűlés: elektromos töltőállomások építéséről, régészeti feltárásról is határoztak a képviselők a közgyűlésen.
2017-09-00A hónap műtárgya - Római kori mécses Dunaújvárosból2017. szeptember - 2017 júliusában, megelőző feltárás során került elő egy kétlángú mécses az egykori Intercisa vicusából, azaz polgári településéről. A mécses majdnem ép, csak egyik égőnyílásnál törött, discusán elnagyolt, felületesen kidolgozott virágszirmokat idéző motívum látható. Fogója háromszög alakú, levélmintával díszített. Az égőnyílásoknál jól látható az egykori égetés során lerakódott korom.
2017-08-00Világörökséggé lehetünk...Magyarország is nevez annak érdekében, hogy a római kori erődítményrendszer, a limes - amelynek Intercisa is tagja volt -, az UNESCO által a világörökség részévé váljon. Nyilatkozik Visy Zsolt, a világörökségi nevezés előkészítéséért felelős miniszteri biztos; Cserna Gábor polgármester; Menyhártné Dr. Zsiros Mária, a Limes Szövetség tagja és Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója.
2017-07-10Ásatások a kőtár mellett. Egy régészeti feltárás izgalmaiAz egykori ókori római Intercisa település polgári városrészének területén kezdődött régészeti kutatás a napokban a Rómain, az ókori kőtár szomszédságában.
2017-06-23Világöröksági nevezés. Intercisát is fejlesztenékMagyarország 2018 elején nyújtja be a dunai limes világörökségi nevezését három másik országgal együtt – hangzott el a Magyar Limes Szövetség (MaLimSz) által szervezett budapesti Duna-Limes konferencián.
2017-06-00A hónap műtárgya - Gemmacsüngős, aranymedállal díszített gagátgyöngysor Dunaújvárosból2016. szeptember - Gemmacsüngős, aranymedállal díszített gagátgyöngysor Dunaújvárosból. A hónap műtárgyául választott gyöngysort Intercisa délkeleti temetőjének 57. sírjában találták, egy gazdag női halott nyakában. A gyöngysor elemei gagátból készültek, a rajta lévő aranymedál kör alakú.
2017-05-19A világörökség küszöbén a limes. A szocialista építészetről is tanácskozott a műemlékvédelmi szervezetVárosunkban ülésezett a műemlékvédelmi civil szervezet, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága. Egyik fontos téma Intercisa volt, a világörökségi felterjesztés.
2017-03-04A Penteléhez kötődő monostorMiért is fontosak a szakrális emlékek? Mert a vallás az emberiséggel együtt fejlődött, illetve alakult ki (napkultusz, monoteista vallások).
2016-11-00Rejtélyes építmény a DunábanBeszélgetés dr. Tóth János Attila búvárrégésszel, a közelmúltban a Dunából felhozott római kori feliratos és domborműves kőemlékekről. A kutatás az Intercisa Múzeum és a ráckevei Árpád Múzeum együttműködésével jött létre, a dunaújvárosi önkormányzat pedig másfél millió forinttal támogatta. Nyilatkozik Cserna Gábor polgármester.
2016-10-28Víz alatti régészek. Értékes leletekre bukkantak a Duna medrébenA Szalki-sziget fölött, a Dunában elhelyezkedő egy hektáros területen értékes leletekre bukkantak. Lehetséges, hogy az intercisai katonai kikötő egyes elemei állhatnak a part közelében.
2016-10-27Római kori leletre bukkantak! Szenzációs felfedezés!Római kori feliratos és domborműves kőemlékek kerültek felszínre a Duna medréből Dunaújvárosnál. Nagy kiterjedésű kő-fa szerkezet víz alatti maradványainál búvárok végeztek felderítő merüléseket dr. Tóth J. Attila búvárrégész vezetésével.
2016-04-29Világörökség lehetne. A limes magyarorstági szakaszát kutatjákA római kori limes világörökségi pályázatának ügyében járt városunkban dr. Visy Zsolt professzor, miniszteri biztos.
2016-04-28Intercisa a világörökség részeDr. habil. Visy Zsolt nem csak régészként járt a közelmúltban Dunaújvárosban. Az "A római birodalom határai - A dunai limes magyarországi szakasza" miniszteri biztosaként is, aki a világörökségi várományos helyszín Világörökség Jegyzékébe történő jelölésével összefüggő feladatok koordinációjáért felelős. Interjú.
2016-04-22Százmilliók pályázatonA római birodalom limese világörökségi helyszín. Dunaújváros, Intercisa is része ennek. Európai Uniós pályázat biztosít forrást a világörökségi helyszíneknek.
2016-02-29Kisvizek ősszel, árvizek nyár elejénIntercisa és Pentele létrejöttében és életében a Duna alapvető fontossággal bírt, miként a Duna menti vasmű telephelyének kiválasztásánál a folyóból nyerhető ipari víz, valamint a nagy mennyiségű nyersanyag szállítására alkalmas olcsó vízi út meghatározó volt.
2016-02-01A ma is velünk élő IntercisaSzír íjászok állomáshelye is volt egykor Dunaújváros. A városi múzeum és kulturális díj viseli a római kori település emlékét. Ahhoz, hogy többet megtudjunk róla, menjünk vissza majd kétezer évet a történelembe.
2016-01-21Magyar iparvárosok I.: Sztálinváros - Dunaújváros"Bár Magyarországot nem szokás a klasszikus ipari országok közé sorolni, mégis szép számmal akadnak olyan településeink, régióink, amelyek hosszú - több évtizedes, vagy akár évszázados - ipari múltra tekintenek vissza. Első állomásunk Dunaújváros - az egykori Sztálinváros - amely létrejöttét is az 1945 után beindult intenzív iparosításnak köszönheti."
2015-05-00A hónap műtárgya - Római strigilis Intercisából2015. május - Római strigilis Intercisából. A strigilis a mediterrán eredetű test- és fürdőkultúra elmaradhatatlan eleme.
2014-07-00A hónap műtárgya - Mithras-dombormű Intercisából"A múzeum egyik büszkesége Visy Zsolt ásatásán került elő a 2000. sír fedőlapjaként. A temetkezés egy idős házaspár maradványait rejtette. Az ókori sírrablók minden olyan leletet magukkal vittek, amely alkalmas lenne a kormeghatározásra, így csak nagyjából, a 4. század második felére lehet keltezni a sírt."
2014-05-23Feltárult az ókori RómaAz antik Róma életéből, kultúrájából, szokásaiból kaphatott ízelítőt az, aki május 16-án ellátogatott a Petőfi ligetbe a Dunaújvárosi Múltidéző - Forum Iterciseum című programra
2014-05-17Kalandozások (képaláírás)Dunaújvárosi Múltidéző - Forum Interciseum címmel rendezek történelmi játszóházat pénteken a Bartók Kamaraszínházban. A program keretében kézműves foglalkozások, előadások és történelmi bemutatók várták az érdeklődőket (teljes szöveg)
2014-03-03Az ókori limesA római kortól napjainkig szinte minden korszakból van bemutatható értéke városunknak. Akár már jövőre a Világörökség rész lehet az ókori római határvonal, a limes maradványa. A kezdeményezéshez Dunaújvárosi is csatlakozott.
2013-08-01Szír sisakAz 1982-ben, a Duna kotrása során talált sisak bemutatása. Szír lovas íjászok Intercisában.
2013-01-00A hónap műtárgya - Római oltár Rácalmásról2013. január - "A közel 1 méter magas, homokkőből készült oltárkövet Rácalmás mellett a Dunában találták sóderkotrás során."
2010-12-13MagánbemutatóA Világörökség része lehet a Duna-parti ókori római limes. A Dunaújvároshoz közeli limes menti táborok: Intercisa (Dunaújváros), Annamatia (Baracs), Vetvs Salina (Adony), Lvssonium (Paks), Matrica (Százhalombatta). Csigi József a baracsi római tábor bemutatóhelyét szeretné létrehozni.
2010-07-14Római katonák táboroztak nálunkA Legio Brigetio hagyományőrző csoport a római birodalom egykori határát, a limest követve hétvégén megérkezett hozzánk.
2010-07-12Legio Brigetio: a békés hadtestMegérkezett Dunaújvárosba, a kőtárba, a Legio Brigetio ókori hagyományőrző csapat. A csapat az egykori Limes-vonalán halad végig. A csapat bemutatása.
2010-07-08A birodalom visszajárA Legio Brigetio hagyományőrző egylet háromszáz kilométert tesz meg gyalog az egykori római birodalom határának mentén. A sereg július 10-én érkezik Dunaújvárosba, az egykori Intercisa táborhelyére.
2009-07-08Világörökség a víztoronynál!Római limes. "2014-re városunk is feliratkozhat az UNESCO világörökségi listájára. Mindezt az egykor itt állomásozó római alakulatok tevékeny munkájának köszönhetjük. Viva Intercisa!"
2009-06-26Hétvégi várkalauz: Pentele"A Duna mentén, az emberi megtelepedésre alkalmas Rác dombon már az őskorban kialakultak az első telepek; a bronzkor népességének vályogfalú lakóházait pedig már kerítőfal védelmezte az ellenséges támadásoktól. A római városon később középkori erősség épült."
2009-02-25Intercisa hagyományait őrzikMúlt hét szombaton az Intercisa Múzeum adott helyet az Intercisa Hagyományőrző Egyesület alakuló közgyűlésének. A civil szervezet célja a római kori hagyományok kutatása, bemutatása, átadása és népszerűsítése.
2008-04-23Fazekaskemence kontra pengefalA közgyűlés döntése alapján egyelőre nem tárják fel a Római városrész alatt fekvő ókori fazekaskemencét.
2007-07-03Kalandozások Pannóniában: katonai tábor DunaújvárosbanAz Annamatiától északra haladó limes út számos őrtorony kíséretében érte el Pannonia inferior (alsó Pannonia) legjelentősebb segédcsapati táborát, Intercisá
2007-06-02Mi köze Intercisának Penteléhez?Történetek az ezeréves Penteléről.
2007-05-01Bűnügy vagy sikersztori?Fejezetek a dunaújvárosi Hankook-ügy történetéből
2007-04-11Hűtlen kezelés gyanújaNyomoznak a Hankook-telek ügyében.
2007-02-01Élményfürdő a kémények tövébenEgy vitatott dunaújvárosi projekt stációi. Interjú Pochner Lászlóval, Kálmán Andrással, és Dorkota Lajossal.
2006-10-07A Monostor Butibulus építésePentele történetéből. Építkezés és szállítmányzás a római és későbbi kokorban.
2004-07-08Nagy idők tanútja - látnivaló bőven vanA Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. sikereses pályázta meg az Építészeti Emlékek Tanútját. Így a helyi látványosságokat térkép segítségével bárki megtekintheti.
2003-09-30Pentele ezeréves
2003-08-19Őseink nyomában. Hagyó Béla első kiállításaA dunaújvárosi Hagyó Béla fa- és csontfaragó első kiállítása látható a múzeumben. jelenleg a Nemzeti Múzeum megrendelésére készít, újraalkot egy ősi tárgyat csontból.
2003-04-01Fazekas kemence helyett CastellumA közgyűlés úgy döntött, hogy a 4,6 millió forintot a castellumi helyreállításra fordítsa a múzeum 2004. január 15-i elszámolási határidővel.
2003-03-18Fazekas kemence helyett Castelum-konzerválásAz önkormányzat 6 millió forint támogatást nyújtott a múzeumnak a Taberna könyvesbolt előtt földben lévő római kori fazekas-kemence maradványainak feltárásához. A tervek elkészültek, de a szükséges pénz 40 millió lenne. Mivel az ez évben rendezendő Limes kongresszus résztvevőinek szeretnék bemutatni a dunaújvárosi feltárásokat, a múzeum azt szeretné ha ezt a pénzt a Castellumra fordítanák. A gazdasági bizottság támogatja a változtatást.
2003-01-11Lenin vagy nem LeninA Lenin szobrot az önkormányzat a múzeumkertben helyezné el.
2001-03-26Több ezernyi múlt-darabka"A Rácdomb évezredei" címmel nyílt kiállítás (márc. 23-ápr. 27.) az Intercisa Múzeumban.
2001-00-00Dunaújváros. Öreghegyi u., római fürdő védőépületeA védőépületről ír röviden a tervező Sipiczki Zoltán.
1999-02-27KözleményAz ORT pályázatán a DTV népszerű tudományos filmje, az Intercisa 650 000 Ft-ot nyert.
1998-01-27Hidak a pentelei DunánHidak a pentelei Dunán. Kép az Isaszeg elnevezésű kompról.
1997-06-27"Pentele...a rómaiaknak lakó helyek vala..."Az ÉS településünkről szóló sorozatának 2.része.
1997-03-12Legyen a romból műemlékKiállítás a múzeumban Míg a romokból műemlék lesz... címmel. 2 részből áll: 1. az intercisai fürdőről térkép, fotódokumentáció, 2. a fürdő befedésére és a környező terület elrendezésére vonatkozó elképzelések.
1997-02-15Utak, hidak, őrhelyek PentelénŐri Zoltán cikke.
1996-06-04"Régészmesék" IntercisárólIgaz mesék Intercisáról c. előadást tart jún. 5-én Pongrácz Zsuzsanna régész, az intézmény munkatársa.
1996-04-06Intercisa büszke erődjeIntercisa büszke erődje
1996-04-05Feladatlap a kiállításhozRendhagyó feladatlap jelenik meg: az Intercisa kincsei c. kiállítás anyagával kapcsolatos kérdések. Eredményhirdetés: máj. 10.
1996-03-21Hazatértek Intercisa kincseiA Dunapentele területéről előkerült római leletek tárlatáról.
1996-03-09Hozzák Intercisa kincseitIntercisa kincsei címmel rendhagyó tárlatra készül a múzeum. A márc. 19-től látható kiállításról.
1996-01-19Milecentenáriumi megnyitóA múzeumban látható "A magyar művészetért az ezredfordulón. Vándorúton."c. kiállításról.
1994-07-29Élő ősművészet"Mexikó élő népművészete" c. kiállításról.
1993-05-11Intercisai döntésekAz Intercisa lakásszövetkezet elmúlt évéről, mely új vezetőséggel s új működési rendszerrel indult.
1991-07-11Magyar sírokat is leltek.Ásnak az Öreghegyen.
1989-10-24Múltunk kőligete. Az időben is időtlenül.Muzeális értékeink helyzetéről. 1 fotó.
1989-03-31Legismertebb: Intecisa. Könyv a pannóniai limesrőlA római katonai településekről, köztük Intercisáról. 2 fénykép: az intercisai római castellum ideiglenesen bemutatott déli kapuja, előtte a végleges, fedett kőtár felépítéséig kialakított lapidárium.
1987-03-27Kincs a föld alattAz újból nyitó Kőtár bemutatása alkalmával a múzeum terveiről. Intercisának ne csak múltja legyen.
1985-12-03Orientális sírkamrák Intercisában. Mesél a múltTanulmány. Fénykép.
1985-07-23Temető a Martinovics utca alatt. Gazdag leletre várva.Római kori sírokra bukkantak. Fénykép. A leletek felsorolása.
1985-04-21Elsüllyedt monostor : Intercisa - Pentele.Történeti áttekintés, különös tekintettel a monostorra. Térképrészlet 1556-ból.
1984-07-31Feliratok a /római/ téglán. A legfiatalabb kandidátus.Beszélgetés Lőrincz Barnabással, a múzeum régészével.
1984-06-22A sok pénz is kevés. Egy torony, egy kút.Új ásatási eredmények a római kori castrum feltárása közben. Szabó Klára, az Intercisa Múzeum régészének nyilatkozata. Kép: Az ásatási munka.
1984-03-16Mi még nem sétálunk rajta. Megmentik a Via SagularistA római katonai tábor romjainak megmentéséről. Kép: A tábor romjai.
1984-00-00Római kori fémművesség nyomai DunaújvárosbanAz intercisa tábor közelében jelentős iparosnegyed nyomai, bronzöntő műhely.
1983-09-06Bronzöntő műhely IntercisábanBritek és trákok. Császárok Pannóniából. Szépségápolás római módra. Az Intercisa-kutatás vázlatos története.
1983-06-03Másfél ezer évet pihent Mars. A sasbérci katonaSzabó Klára régész nyilatkozik egy szenzációs római kori szoborleletről, amely Marsot ábrázolja. Kép: A szobor. A lelet helye.
1982-10-19Nézzük meg együtt!Római kori sisak. A lelet történeti leírása és fényképe.
1981-12-29A császárkultusz emlékei IntercisábanCaracalla/?/ bronzszobrának fejtöredéke. Császárszobrokról származó ujjak. Képek és szöveg.
1981-06-21Mit rejt a partA régészek rábukkantak a limes út egy szakaszára, valamint a hajdani tároló gödrökre, ill. a keleti temetőre.
1981-04-24Mithrász DunaújvárosbanA pentelei fennsíkon talált Mithrász-lelet leírása.
1981-01-01Mikor alapították Intercisát?Intercisa és a Pannónia dunai határvonalán létesített több katonai erődítmény építésének idejea régészeti és történeti kutatás régóta vitatott kérdése. Ezzel a kérdéssel foglalkozik Visy Zsolt régész tanulmányában.
1980-12-16Téglavető katonákEgy magyar régész Bécsben. Riport dr. Lőrincz Barnabásról, aki egyetlen kutatója a római kori bélyeges tégláknak. Beszámoló a bécsi tanácskozásairól, ill. kutatásáról. Kép: Dr. Lőrincz Barnabás, Egy bélyeges tégla.
1980-10-14Ásatások, döntés előttA római kőtár környékén folyó régészeti kutatásokról.
1980-04-11A hanyatlás kezdeteDunaújváros területének rövid történet (V.) Intercisa utolsó 150 éve. A 430-as években a hunok már csak egy gyér lakosságú falucskát örököltek a hajdani gazdag Intercisa helyett.
1980-04-04A szír kultúraDunaújváros területének rövid története (IV.) Szír katonák Intercisában
1980-04-01Intercisa alapításaDunaújváros területének rövid története (III.) Az i. e. II. századtól, Pannónia meghódításának kezdetétől 180-ig.
1980-01-08Múzeumi előadás (kishír)Az MMK-ban, január 8-án Dr. Lőrincz Barnabás. A pannoniai hadsereg és a Római Birodalom címmel.
1979-10-30Torzítások?Nem azok!Egy intercisai épület és tanulságai, amire a skóciai kongresszuson is felfigyeltek. Képek, dokumentumok, épület-alaprajzok.
1979-10-16Kincsünk IntercisaIntercisa feltárásának eredményei. A hátralévő feladatok. Feltáratlan területek.Kilátások. Hogyan látja dr. Visy Zsolt római kori múltunk jövőjét?
1979-10-12A múlt jeleneA Székesfehérvári Múzueum igazgatójának nyilatkozata a gorsiumi és az itercizai ásatások eredményeiről és jövőjéről.
1979-10-09Hogyan épült Intercisa CastellumaVisy Zsolt összefoglalója az erőd építéstörténetéről. I. Palánktábor, II. Kőerődítmény. Vázaltrajz az intercisai erőd különböző időben készített védőárkairól.
1979-07-17Római út és jelzőtornyok Dunaújváros határábanSikerült meghatározni a régóta ismert tornyok, pontosabban árkok méretét. Képek. Marsigli rajza a Dunapentele és Dunaföldvár közötti római útról, a jelzőtornyokkal. A 6. sz. jelzőtorony. a 10. sz. jelzőtorony. Részletes tájékoztatás.
1978-12-22A Nap istene, Mithrasz.Tanulmány a Mithrasz-kultuszról, az Intercisában talált Mithrász-leletekről. A leltek alapján feltehető, hogy Intercisában is volt Mithrász-szentély.
1977-08-19Mikor alapították Intercisát?Visy Zsolt írása.
1977-06-20Csontműhely dolgozott Intercisában: Mit bizonyítanak az íjleDújv-ban úkori fegyvergyártó műhely maradványait fedezték fel.
1977-04-26Dunaújvárosi régész - elődeink koráróVisy Zsolt: Intercisa című könyvének recenziója.
1977-03-18Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Deo Soli Elagabalo napistennek oltárköve. (nem teljes szöveg)
1977-03-15Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Dionüzosz-relief. ... eredetileg egy nagyobb síremlék része lehetett. (nem teljes szöveg)
1977-03-11Múzeumunk kincseibőlDea Syria, azaz a "szírek istennője" oroszlán háton egy vésett gemmán. (nem teljes szöveg)
1977-03-08Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Lovas isteneket ábrázoló ólomtáblácska. (nem teljes szöveg)
1977-03-01Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Bronzveretekkel díszített ládikó a késő római időkből. A bronzveret Orfeuszt, a görög mitológia énekesét ábrázolja. (nem teljes szöveg)
1977-02-25Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Terra sigilláta - tányér, pohár. Speciális kerámiák a római korból. (nem teljes szöveg)
1977-02-18Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Szép formájú bronz korsó. (nem teljes szöveg)
1977-02-15Múzeumunk kincseiből. Süteményformázó minta, rajta MercuriusKép: A süteményformázó minta
1977-02-11Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Szűrőedények, simpulumok, kerámiák, parázsborító. (nem teljes szöveg)
1977-02-08Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Kelta származású szárnyas fibula pár. Dunaújváros, Nagyvenyim, Pátka területéről. Az itt élő bennszülött nők viselték az I-II. században. (Ruhakapocs.) (nem teljes szöveg)
1977-02-01Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Arany solidus, amelyet a falu területén találtak. III. Nikephoros császár verette a Pantaleon-kolostor alapításának évszázadában. Képek: A solidus két oldala. (nem teljes szöveg)
1977-01-28Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Vénusz istennő szobra, Ámor fiacskájával. 1974-ben került elő. (nem teljes szöveg)
1977-01-25Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Kelta drachmák. Zeusz-fejjel, lovassal. (nem teljes szöveg)
1977-01-21Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Füstölőedényke egy fiú mellképeként van kialakítva, nyakán amulettes nyakperec. Sírlelet. (nem teljes szöveg)
1977-01-18Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Az egyik késői római sírból származik az Intercisa Múzeum talán legszebb agyagmécsese. Kép: Az agyagmécses. (nem teljes szöveg)
1977-01-14Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Junónak, Jupiter főisten feleségének, a római pantheon első női istenalakjának az ülőszobra. Az Intercisa Múzeum állandó kiállításán látható.
1977-01-11Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Jupiterről készült szobor torzója. A harmadik században készült szobor egy hasonló témájú aquincumi régészeti lelelt közeli rokona. (nem teljes szöveg)
1977-01-07Múzeumunk kincseiből (képaláírás)Az Intercisa Múzeum egyik régészeti szenzációja az 1974-ben előkerült római díszkocsi, amely most rekonstruált formában látható. Jelenleg a magyar múzeumokban ez az egyetlen, hitelesen helyreállított ilyen tárgy. (teljes szöveg)
1976-12-28Intercisának és környékének katonai építményei légifényképekenRégészeti tanulmány Intercisa katonai építményeiről, a légifényképezés régészeti jelentőségéről. Kép: Egy légifénykép Intercisáról. Tökéletesen látható az épületek alaprajza.
1976-10-01Háromezer év. Dunaújváros története az ókortól napjainkigA dunaújvárosi Intercisa Múzeum október 1-én nyíló, állandó helytörténeti kiállításának részletes bemutatása.
1976-08-13Intercisa. Légi fényképezés a régészetben.Legújabb kutatási eredmények: Marsigli hadmérnök térképének igazolása. Menettábort fedeztek fel Adonyban. Teljesen helyreállítják az intercisai principiát. Ötven légifelvétel a "Limes" kiállításon. Egy soron kívüli burgus felfedezése. Nagyobb volt-e Vetus Salina mint Intercisa?
1976-08-11Folytatódik Intercisa feltárásaAz Országos Műemlékfelügyelőség támogatásával folytatódik a dunaújvárosi Intercisa castellum központi épületének az u.n. principiának teljes feltárása. Külön érdekesség, hogy Magyarországon eddig teljes principiafeltárás még nem történt.
1976-07-30Értékes lelet IntercisábólA Római városrészben egy 50 cm nagyságú Jupiter szobrot találtak. Kép: A szobor feje
1976-07-02Oltárok és tornyok. Séta az Intercisa Múzeum kőtárában III.Kép: Aurelius Barsamsus több istennek állított oltára.
1976-06-08A római ékszeres ládikák - Bepillantás a régészet kulisszatitkaibaA Dunaújvárosban talált ékszeres ládika részletes leírása, fényképe.
1976-02-08Intercisa feltárásának újabb eredményei
1975-12-30Intercisa feltárásának újabb eredményeiIntercisa feltárásának az elmúlt évek során elért eredményeiről. Képek: boltozott sírkamra a nyugati temetőben, a principia udvarának egyik oszlopa, a helyreállított porta principialis dextra. Dunaújvárosi múzeumi mérleg.
1975-09-19Nemzetközi Mithrasz-konferencia TeheránbanA teheráni konferencián részt vett Visy Zsolt, a dunaújvárosi múzeum igazgatója. Amire felfigyeltek: Intercisa.
1975-09-12Intercisán kívül...Római kori hamvasztásos temetkezésre bukkantak. A sírból három bronzedény került elő.
1975-08-22Vendégrégészek IntercisábanKét hetet töltött az intercisai ásatásokon a berlini Humboldt egyetem három régészhallgatója.
1975-08-17Vallási emlékek IntercisábólVallási emlékek Intercisából, régészeti leletek az ókorból.
1975-07-22Porta principalis dextraFeltárták a déli táborkaput.
1975-04-22Intercisa mitológiai domborművei II.Leletek bemutatása.
1975-04-15Intercisa mitológiai domborművei I.Leletek bemutatása.
1975-04-04Vallási emlékek IntercisábólA dunaújvárosi római település és katonai tábor területén előkerült leletekről.
1975-04-03Megnyílt a kőtárMegnyílt a dunaújvárosi múzeum római kori kőtára. A tavaly nyáron újjárendezett és megnagyobbított kőtárban főként a második-harmadik századból származó feliratos mérföldköveket, emlék- és sírtáblákat, szarkofágokat, épületköveket tekinthetnek meg a látogatók.
1975-04-01leletmentő ásatások Fejér megyébenDunaújvárosban leletmentő ásatás indult február 17-től a város szakközépiskolájától nem messze fekvő nyugati temetőben. Itt eddig negyven római kori sírt, egy családi sírboltot és sírkamrát tártak fel a régészek.
1975-03-07A föld mélye vallomást teszÉrtékes leletre bukkantak Intercisa temetőjében
1974-12-31Épült 1974-ben I.Képek az újonnan átadott épületekről.
1974-11-26Római közlekedésEz év tavaszán kerültek elő Intercisában, a Batsányi utcai óvoda közelében egy római kori díszkocsi maradványai.
1974-11-16Dunaújváros ókori kincseiIkervilla, műemlékház, részlet a múzeum kőtárából.
1974-08-30Átadták az első helyreállított római lakóházatInterjú Mócsy András kémikussal, az ELTE rektorhelyettesével.
1974-08-23Dr. Mócsy András akadémikus hétfőn adja át városunk első műemléki bemutató épületétA Római körúton a castrumi víztoronnyal szemben feltárt római kori épület. Az épület ismertetésére készült bronztábla Birkás István társadalmi munkája.
1974-08-09Emlékeivel együttKörnyezetünk (4.) Riportsorozat Dunaújváros környezetéről.
1974-07-05Nyári séta a régmúltbaSéta a történelemben, a városban. Hely: észak felé, ahol az új víztorony áll. Idő: ezerhétszáz évvel, ötven-hatvan emberöltővel ezelőtt.
1974-02-19Irás az ókorban1973-as ásatások során a Batsányi utcában feltárt sírban iróeszközöket találtak.
1974-01-12Romkert a víztoronynál: Feltárják a római kori erődítmény teDunaújvárosi terv: feltárják a római kori erődítmény területét.
1974-01-01Római kori kereskedelmi és hadiutak Pannoniában
1973-11-07Dunaújvárosban építkezés közben a magyar régészek egy régi rDunaújvárosban építkezés közben a magyar régészek egy régi római katonai település és temetkezési hely maradványaira bukkantak.
1973-10-16Mesélő kövek közt46 római mérföld választotta el Intercisát Aquincumtól. Mérföldkövek.
1973-09-11Az üveggyártás története és művészeteIntercisa gazdag üveg leletei.
1973-07-26Stumme Zeugen jahrtausendealter Vergangenheit...A római kőtárról.
1973-07-26Harmadik hónapja folynak a dunaújvárosi Castrumban...Harmadik hónapja folynak a Castrumban az idei ásatások. Két feliratos oltárt, márvány Mitras domborművet, vert és vályogfalú házmaradványokat, két téglasírt, a IV. században épült nagy épület kőfalait, üveges műhelyt tártak fel.
1973-07-13Kozmetika és testápolás IntercisábanKozmetika és testápolás Intercisában.
1973-06-30Római kori üvegfúvó műhelyA Castrumban harmadik hónapja folyik régészeti ásatás. Téglasír, épület maradványok, háromkemencés üvegfúvó műhely üveggömbökkel.
1973-06-12Kivételes szépségű Mithras táblát találtak régészeinkA régészeti leletről.
1973-03-27Milyen lesz Intercisa?A Dunaújvárosi Múzeum 12 éves kutatása összefoglalója. Térkép Castrumról. Intercisa modern város volt. Mérföldkövek. Romkert- a vasmű segítségével.
1973-03-21Diadalív kerestetikA városi tanács támogatásán kívűl a Dunai Vasmű is segíti 100 000 forinttal a castrum (megerősített tábor) feltárásának munkálatait.
1973-03-05Dunaújvárosban folytatják Közép-EurópaDújv-ban folytatják Közép-Európa egyik legna- gyobb római katonai táborának feltárását.(teljes hír)
1973-01-26Római kori restaurálás nyomai az intercisai leletekenRómai kori restaurálás nyomai az intercisai leleteken.
1973-01-06Római kori kőerődA Duna-part közelében sikerült feltárni az egykori római erőd délkeleti sarokbástyáját.
1972-12-31Ujabb castrum bástya
1972-12-30Megvan a harmadikSikerült feltárni a castrumnak, az egykori római erődnek a délkeleti (3.) sarokbástyáját. ugyanerről: A dunaújvárosi ásatások eredményei.= Fejér Megyei Hírlap, 1973. jan.3.
1972-12-22Régészeti eredmények 1972-benAz 1972-es év a régészet szempontjából.
1972-10-31Dunaújváros területének rövid története III.Intercisa aranykora.
1972-10-27Dunaújváros területének rövid története II.Bronzkori társadalom, római megszállás.
1972-09-22Egy üvegkoporsó az 1861. számú sírbólA víztorony környékén római temető feltárása folyik.
1972-08-10Római kori emlékek Dunaújvárosból: Magyar tudós könyve BrüssFitz Jenőnek francia nyelvű könyve jelent meg Brüsszelben "Szírek Intercisában". Feldolgozta ebben a mai Dunaújváros területén az ókorban álló katonai tábor szír helyörségének és a tábor mellett kialakult szír településnek a történetét.
1972-08-08Előkerült az intercisai castrum sarokbástyájaA bástya, és a további előkerült leletek bemutatása.
1972-06-16Találkozás a múlttalA Római körút nyomvonalában nem messze az új víztoronytól folynak az ásatások. Az útszakasz Intercisa késői IV. sz. végi V. sz.eleji temetőjét rejti. Eddig csaknem 90 sírt tártak fel. Kép: idős nő, akit keresztény szertartás szerint temettek el. Sírja az 1780-ik,amelyet 1963 óta Intercisában feltártak.
1972-05-23Megnyílt Intercisa szabadtéri kőtáraBeszámoló a megnyitóról.
1971-12-24Intercisa kutatásának tíz éveAz utolsó tíz év kutatásainak vázlatos története.
1971-11-30Intercisa kincseibőlVasszobor.
1971-11-26Intercisa kincseibőlMedalion.
1971-11-23Intercisa kincseibőlÁttört művű bronzveret.
1971-11-16Intercisa kincseibőlCsont-és üvegkorongok, dominószerű lapok, dobókockák.
1971-11-09Intercisa kincseibőlOlajmécsesek.
1971-11-05Intercisa kincseibőlFibulák, vagyis ruhakapcsoló tűk.
1971-11-02Intercisa kincseibőlAz arcos edény.
1971-10-26Hypocaustumos ház Intercisa canabaejábanKözponti fűtés a római korban.
1971-10-26Intercisa kincseiből (képaláírás, kishír)"Ókori porcelán"
1971-10-22Intercisa kincseiből (képaláírás, kishír)Római kori aranyékszerek.
1971-10-19Intercisa kincseibőlRómai kori üvegedényekről.
1971-10-12Intercisa kincseibőlCsonteszközök:Késnyelek, orsókarikák.
1971-10-08Intercisa 71 (kishír)Előadás a múzeumban. (nem teljes szöveg)
1971-10-08Intercisa kincseibőlAgyagedények Intercisából.
1971-09-21Egy lelet "beszélni" kezd...Az új víztorony környékén, egy negyedik századbeli épület feltárása közben arasznyi ólomtáblácskára bukkantak.
1971-09-21Filmet készítenek a dunaújvárosi ásatásokról (kishír)A Magyar Filmgyártó Vállalat a tervek szerint két színes filmet is készít a római-kori leletekről és ásatásokról. Az egyik ismeretterjesztő-, a másik pedig kisfilm lesz. (nem teljes szöveg)
1971-08-03Eltemetett kincsekSéta a Castrum városrészi ásatáson.
1971-04-18Intercisa vándorkiállításVasárnap visszaérkezett a dújv-i múzeumba azIntercisa vándorkiállítás. Az idén 6 városban mutatták be.
1971-01-01Intercisa kemencéiA rómaiak kemencéiről, melyek a feltárások során kerültek elő a Papszigeten, az új víztorony helyén, a Castrum városrészben.
1970-09-25Római téglaégetőA Castrumban talált téglaégető vályogtéglából készült. Szűk nyíláson táplálták a tüzet.
1970-08-04Mesélő kövek, beszélő sírokA castrumi leletmentésről.
1969-12-19Újabb római kori emlékek a dunaújvárosi múzeum birtokábanA Castrum területén leletmentő ásatások . Római kori emlékek: pénzérmék, edények (szigilláták- a tányér elődje)
1969-04-09Dákok Intercisában?Dák típusú edényt találtak.
1969-02-21Az ókori szőlőkultúra és IntercisaA dunapenteleiek a múlt század közepén telepítették be az Öreg-hegyet szőlővel. Nagyrészt ugyanott, ahol a rómaiaké lehetett. Ezt több itt talált lelet is alátámasztja.
1969-02-07Római-kori ujjlenyomatA terra sigillata az egyik legjellegzetesebb római-kori edénytípus. Nálunk is fellelhető lelet.
1967-11-17Intercisa kereskedelmeLüktető kereskedelmi élet a római provinciákon.
1967-09-26A Pap-sziget legkorábbi lakóiA római katonai tábor közelében 342 sírt találtak.
1967-01-17Feliratok Intercisából II.Sírvers egy kőkoporsóról.
1967-01-13Feliratok IntercisabólAz intercisai római kori zsinagógáról.
1966-06-24Képek Dunaújváros múltjából I.A sorozat első tagja.
1966-01-25Intercisa mitológiája II.Domborművek Intercisából.
1966-01-21Intercisa mitológiája I.Az Öreghegyen talált mitológiai domborművek.
1965-12-17Tűz IntercisábanA kutatás bizonyítóerejű leleteinek leírása.
1965-10-19A római tábor további feltárásaA katonai tábor teljes feltárása a partrendezés keretében.
1965-09-14A hunok IntercisábanTörténeti tanulmány. Hun-leletek rajzai. A harcias hunok intercisai leletei.
1965-01-22Gazdag leletek az Intercisa kiállításonKiállítási ismertető a letűnt civilizációról.
1965-01-01Intercisa kiállítás Dunaújvárosban - 1965. január 24 -Az Intercisa kiállítás az utolsó két év eredményeit tartalmazza.
1964-12-07Budapestre viszik az írnok papírusztekercsétDr. Hahn István egyetemi tanár vizsgálja meg.
1964-11-20Előkerült egy irnok sírjaLeletek a Római korból.
1964-10-02Intercisa feltárásának gondjaiKépek leletekről. Mit rejt a lösz? Kincskereséstől a tudományig.
1964-09-18Négyes sírhelyet tártak föl a régészekA III. század végi, az előkelők temetőjéből származó sír nagyon gazdag lelet lehetett, de még a római korban kirabolták.
1964-09-04Római kövekből épült járda az ÓvárosbanAz óvárosi Tisza utca járdájába beépítve 17 db faragott domborműves és feliratos követ találtak.
1964-07-21Szenzációs kőemlékkel gazdagodott a múzeumKirabolt kősírt találtak. A római korból való kősír értékes domborműveket takar.
1964-05-01IntercisaKemény Dezső verse.
1964-04-28Az ásatások újabb erdményeiAz elmúlt évben 615 római kori sírt tártak fel.
1964-04-171600 éves római asszonyFelnyitották a múlt hét csütörtökön talált mészkőszarkofágot. Fejét fonott koszorú díszíti, feje alatt fonott párna.
1964-04-10Újabb szarkofágot tártak fel a régészekAz épülő Római városrész területén, 2 méter 60 cm mélységben újabb szarkofágra bukkantak. Az észak-dél irányú kőkoporsó déli végében, a koporsón kívül, üveglánccal díszített női holttestet találtak.
1964-03-24A rómaiak nyomábanÚjabb 10 római sírra bukkantak a Castrum negyed lakásépítkezéseinél. Képen Makkay János régész és segítője.
1963-12-02Megfejtették a dunaújvárosi római katona titkátAz L. 15/C épület alatt szarkofágban egy teljesen ép, mumifikált római katona haolttestét találták. A kinyitás után néhány perccel később sajnos a múmia szétporladt. A lelet értékelése.
1963-10-10Értékes római lelet DunaújvárosbanIntercisa idejéből származó szarkofágot találtak a lakásépítkezések területén. A mészkőből faragott szarkofágból egy 50 év körüli férfi maradványai - teljes öltözékében - kerültek napvilágra. A másfélezer éves leletet a természettudományi Múzeum szakemberei, régészek, antropológusok vizsgálják a helyszínen.
1963-10-08Intercisa titkaiEddig 457 római kori sírt tártak fel az L-épületek környékén.
1963-10-05Egyedülálló leletMajdnem ép római kori tetemre bukkantak Dunaújvárosban. Egy szarkofágot találtak, melyet 1600 esztendeje helyezhettek ide.Intercisa temetőjében 1908 óta folytatnak régészeti ásatásokat.
1963-09-24Érdekességek az ókorbólA római tábor két szélsőárkából előkerült leletek.
1963-07-16Ismerkedés Atiliussal és társaivalBeszélgetés Bóna Istvánnéval, Vágó Eszterrel az előkerült értékes leletekről.
1963-04-26Másfél évezred üzeneteRómai-kori temetőket tárnak fel a régészek. Leletek és problémák.
1962-07-20Új római leletek kerülnek napvilágraTöbb mint szenzációs.Mit igazol a múlt?
1962-06-27Római és bronzkori leletek DunaújvárosbanUj régészeti leletek: az Öreghegyen freskókkal díszített 3 épület maradványai kerültek felszínre. Egy másik dunaújvárosi régészeti lelőhelyen bronzkori sírokat fedeztek fel.
1961-02-24Ahogy a muzeológus látja.Hogyan szemléljük városunk régészeti emlékeit?
1957-12-24A Múzeum vezetője nyilatkozik az idei ásatások ereményeirőlA Római tábor új érdekes leletanyagáról mesél Bóna István a múzeum igazgatója.
1957-10-18Újabb leletek (kishír)Az óvárosi Öreg hegyen újabb leletek kerültek felszínre.
1955-00-00Őrtornyok Intercisa és Annamatia közöttAz Országos Levéltár A. 156. szám alatt őrzi Michael Karpe "Mappa Constitutionem Controversiae inter Terrena Oppidi Földvár et Praediorium Pázmand et Baracs vigentis experimens" feliratú térképét. E térkép néhány érdekes adatot őrzött meg számunkra az Intercisa-Annamatia limes-szakaszról.
1953-08-22Az őskori teleptől......Sztálinvárosig. Beszámoló a kiállításról.
1952-10-21A szocialista város építésével......párhuzamosan ismerhetjük meg városunk történeti múltját
1951-11-13Régészeti kiállítás......a sztálinvárosi múzeumban
Intercisa, a szír városkaAz Öreghegy fennsíkján állt Intercisa tábora.
Előzetes jelentés az 1957-1968. évi intercisa
Fejér megyeA dunaújvárosi római katonai kisegítőtáborról.
Előzetes jelentés Intercisa 1970-72. évi feltárásárólRégészet.
Dunaújváros római kori emlékeiProspektus Dunaújváros római kori emlékeiről. Egy hasábon a katonai fürdőről.
Tájékoztató az öreghegyi római kori fürdőrőlMúzeumi tájékoztató.
Előkerült az intercisai Castrum sarokbástyája
Az Intercisa - Lussonium szakasza dunaújvárosi limes-útszakaszról.
Római kori épület bemutatása Dunaújvárosban1971-ben, Dunaújvárosban, a Római körút 40-42. sz. telken, a város Északi szélén épülő lakótelep területén, rómaikori ház maradványai kerültek napvilágra, egy új lakóház tervezett helyén.
Hészionét megszabadító HeraklészDombormű. Mészkő. 110x90 cm. Elhelyezve: 1979. A Váci M. utca 8. sz. ház előtti téren, Intercisa-kori lelet. A Magyar Nemzeti Múzeumban lévő eredeti hű másolata. Kiásták Dunapentelén a 20. század elején.
Fideszes győzelem a dunaújvárosi időközi választásonAz időközi helyi önkormányzati képviselő-választáson a szavazók Lőrinczi Konrád, a Fidesz-CVSZ közös jelöltje mellett voksolt.
Kalandozások Pannoniában II.Katonai tábor Dunaújvárosban.
Római kori maradványok I.Képek a romokról
Dunaújváros történeteDunaújváros Megyei Jogú Város öröksége. Dunaújváros története című könyv az interneten is olvasható, képekkel illusztrálva.
Adonyi, dunapentelei és sárosdi leletekA székesfehérvári múzeum dunapentelei római kövei hárommal gyarapodtak.
A Nemzeti Múzeum dunapentelei ásatásaAz idei ásatás célja a római castrum alapépítményeinek feltárása volt.
Várostörténet - Római korDunaújváros története. Római kor.
Várostörténet - Népvándorlás korDunaújváros története. Népvándorlása kora.
MithraszA Mithrasz-tábla bemutatása, amely a múzeumban tekinthető meg, és amely Intercisa egyik sírjából került elő.
Előszó Fehér Tibor Aquincumi lovas című könyvébenA könyv fülszövege: 1963. október 2-án Dunaújvárosban, a hajdani Intercisa helyén, egy lakótelep építésekor római kőkoporsóra bukkantak. A régészek megállapítják: a halott keleti ember lehetett. A szarkofág oldalán dombormű: két kis genius tartja lefordított fáklyáját. Ki volt a halott? Mikor élt? Miért és hogyan halt meg? Ezekre a kérdésekre ad választ Fehér Tibor új regénye, amelynek cselekménye a IV. század közepén kezdődik. A szerző biztos kézzel és alapos történelmi tudással vezet bennünket II. Constantinus, Julianus és I. Valentinianus római császárok birodalmába, felidézve a kor eseményeit, embereit. Hőseivel élünk a császárok udvarában, a szegények viskóiban és a gazdagok palotáiban. Megelevenedik a regény lapjain Aquincum, Intercisa, Róma, Athén, Konstantinápoly, Antiochia és több más város élete. Az intercisai szarkofágban fekvő Joriás egykori életét rekonstruálva kitűnően érzékelteti az író a hanyatló római birodalom utolsó évszázadának hangulatát, feszültséggel és ellentmondásokkal teli, véres, sötét korszakát.
IntercisaIntercisa története német nyelven.
Az intercisai nagy Mithras kultuszképA nagy Mithras dombormű leletről. Német és angol nyelven is.
Hágár földjén - történeti bevezetőZsidók a római Pannóniában. A magyarországi zsidóság annotált kronológiája a kezdetektől napjainkig. Dunapentele, a római Intercisa területén 200-215 körül és 222-235 között.
A pannoniai limes kiépítése és története a Kr. u. 1-2. századbanA pannoniai limes kiépítése és története, Intercisa említésével. Képek az Intercisa Múzeum régészeti leleteiből.
Rómer Flóris és Dunapentele régészeti emlékei. Rómer Flóris jegyzetei Dunapentele régészeti emlékeirőla 19. század második felében sorra kerültek elő a különféle, elsősorban római feliratos kőemlékek Dunaújváros területén, amelyekről leírások jelentek meg az Archeológiai Közleményekben. Ezeket az ismertetéseket Rómer Flórisnak, a legjelentősebb magyar régésznek köszönhetjük.
Castra IntercisaRövid írás a Dunaújváros helyén létező egykori római településről, Intercisáról. A szerző szerint lehetséges, hogy a Duna másik partján volt Intercisa ellenerődje, s a két részt egy híd kötötte össze.
Intercisa, a szír erőd és telelpülésTanulmány a Dunaújváros területén található egykori római településről, Intercisáról.