József Attila Könyvtár - Helytörténeti Adatbázis | Keresés | Pentele

208 db találat
Dátum downCímLeírás
2023-09-08Különlegességeket rejtő épület PentelénKronászt Margit történész-muzeológus írása a Rác templomról és a benne rejlő értékekről
2023-09-01Pentelén járt Lajos király úton Mohács feléAz 1526. augusztus 29-én vívott mohácsi csata a magyar seregek egyik legvéresebb vereségeként vonult a történelembe. Az a tény azonban talán kevésbé ismert, hogy Lajos király Pentelén is járt a Mohács felé vezető útján. Kronászt Margit történész-muezológus írása
2023-02-04Bálok, hagyományok. Farsangi szokások, hagyományok, bálokA farsangi időszakhoz számtalan népszokás, hagyomány és játék kapcsolódik. Beszélgetés Kronászt Margittal, az Intercisa Múzeum történész-muzeológusával.
2022-10-10Felfedezték PentelétIsmerjük meg Pentelét címmel helytörténeti barangolásra hívta a helyi lokálpatriótákat október 7-én, pénteken délután az Intercisa Múzeum. A Kronászt Margit muzeológus, történész vezette séta a 1848-as emlékműtől indult.
2022-02-25Bőgőtemetéssel ért véget a báli időszakA karácsonyi ünnepkört követően a hagyomány szerint elkezdődik a farsangi időszak, amelyhez számos érdekesség és helyi történet kapcsolódik. Minderről Kronászt Margit dunaújvárosi történész-muzeológussal beszélgettünk az Intercisa Múzeumban.
2022-02-18Postatörténeti érdekességek PentelénSzabó Tamás írása Dunapentele postatörténetéről.
2022-02-16Az első "dunaújvárosiak" a mai Rácdombon telepedtek leA mai város területén talált legkorábbi régészeti leletek körülbelül 7000 évesek. Természetesen nem tudjuk, hogy az azokat készítő őskori emberek milyen nyelven beszéltek, hogyan nevezték el népüket és településüket. Mégis mondhatjuk őket az első „dunaújvárosiaknak”, hiszen már állandó falut hoztak létre a mai Rácdombon, itt születtek, itt temették el őket.
2021-02-05Vízimolnárok szerencsétlensége a DunánSzabó Tamás cikke a dunapentelei vízimolnárokról
2021-01-22Vízimalmok és vízimolnárságSzabó Tamás írása a dunapentelei vízimalmokról
2021-01-00A hónap műtárgya - Törökkori sütőharang Dunaújvárosból2021. január - 1993-ban egy feltárás során kerültek elő Dunaújváros-Rácdombról egy sütőharang töredékei. A tárgyat sikerült teljesen restaurálni, kiegészíteni. A szürke, pelyvával soványított, kaviccsal bélelt, kézzel formált sütőharang átmérője 54 cm, magassága 26,6 cm. Használata során a tárgy valószínűleg megrepedezett, ezért több helyen vassal erősítették meg, ezek a korrodált vasdarabok a tárgy felületén több helyen láthatók.
2020-08-21Közösségi élmény: aratóünnep PentelénSzabó Tamás írása a pentelei aratással kapcsolatos hagyományokról
2020-05-11Helyismereti kvíz Dunapenteléről (kishír)A városépítés, városalapítás 70. évfordulója alkalmából helyismereti kívzsorozatot indított a József Attila Könyvtár, amelynek keretében hónapról hónapra más-más várostörténeti témában játékra invitálják az érdeklődőket. Május hónap témája: Dunapentele. (nem teljes szöveg)
2019-09-07A régi pentelei állomás falai bizony sokat mesélhetnénekAmikor Székesfehérvárra utazva elhagyjuk a várost, Pálhalma bejárójával szemben láthatunk egy emeletes épületet, amely a régi pentelei vasútállomás. A Pentelén lakók kényelmesen, fél óra alatt tudták megközelíteni, ezért kedvelt megálló volt.
2019-02-27Ezeréves éhség lett volna? Földosztás: a múlt emlékezeteAz 1945-ös földreformról Dunapentelén.
2018-12-27Pentele fekete szentestéje. Dunapentele fekete karácsonya 1944 decemberében - emlékekA hetvennégy évvel ezelőtti 1944. december 24-i karácsony estéjére két túlélő pentelei a mai napig szomorúan emlékezik vissza. Az akkor átélteket nem tudják az emlékezetükből kitörölni. Ők ott voltak akkor a településen és a borzalmakat. Látták, hallották mi történt a szigeten, tizenévesen örök életre elraktározták ezeket az élményeiket.
2018-12-12Megannyi embermese: ízesen és érdekfeszítően elbeszélveA Pentele Baráti Kör gondozásában napvilágot látott Régi dunapentelei történetek című kötetek könyvtári díszbemutatóján Pálinkás Bertalan ajánlotta a közönség figyelmébe Schlitter Frigyesné Nyuli Anna (1925– 2003) gyűjteményét. A Pentele klubházi könyvbemutató után ültünk le beszélgetni a könyv elő- és utóéletéről, és az ő „penteleiségéről”.
2018-11-28Kitelepítettek negyvenöt családot. A Dunapenteléről kitelepített negyvenöt kulák család sorsaNem kellett ahhoz módos gazdának lenni, hogy valaki a kuláklistára kerüljön, erről legjobban talán a 45 pentelei kitelepített család sorsa beszél, akik közül többen szegény emberként éltek.
2018-10-00Schlitterné Nyuli Anna: Régi pentelei történetek. KönyvismertetőRövid ismertető Schlitterné Nyuli Anna 2018 decemberében megjelenő könyvéről, a Régi pentelei történetekről, amelyet Kemény Lajosné állított össze. Részlet a műből.
2018-09-15Baltáséknak szép gazdaságuk voltBaltás Fekete Mihály 1910. szeptember 26-án született Dunapentelén. Szülei Fekete Imre és Multényi Anna, akiknek két gyermekük született, Mihály és Imre. Mivel Mihály volt az idősebb, ő maradt a gazdaságban, testvére pedig szakmát tanult.
2018-08-28"Itt mindig, minden időben az ének és a muzsikaszó járta"Autentikusan, az eredeti kézirat mentén adja közre a Pentele Baráti Kör Schlitterné Nyuli Anna történeteit az 1930-es évektől a városépítésig. A múlt világ letűnt életmódja tárul elénk, irodalmi nyelven rögzítve, szociografikus alapossággal. A sorozat kiadását kezében tartó Kemény Lajosnétól megtudjuk, mikortól olvashatjuk el a „Pentelei történeteket”.
2018-08-25Harmincöt éves a László imre nótaklubA László Imre Nótaklub augusztus 24-én ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Ők a biztosíték arra, hogy a magyar nóta és a népzene hagyományai tovább élnek városunkban és a Pentele városrészben.
2018-08-22Tősgyökeres dunapentelei kaptaA Penteléért Alapítvány 1992- ben azért hozta létre a Pro Pentele elismerést, hogy a keresztény államiság előestéjén jutalmazza azt a személyt, aki itt él, tevékenységével hozzájárul a fejlődéshez, a pentelei hagyomány megőrzéséhez. A 2018-as évben a Pro Pentele díjazottja Lemák Jánosné volt.
2018-08-18Aratás - cséplés és újkenyér-ünnep PentelénA hagyományoknak minden nép életében nagy nemzetmegtartó erejük van. Általában az emberi élet nagy sorsfordulóihoz – mint a születés, házasság vagy megélhetést biztosító gazdálkodás – kapcsolódnak. Agrárország lévén a legjelentősebb hagyományaink is ehhez kapcsolhatók, így az aratás, cséplés és az új kenyér ünnepe.
2018-08-04Nagy Pál igazgató és családjaPentelének több híres személyisége volt már az „újváros” megépítése előtt is. Rosti Pál, Pentelei-Molnár János, a Dóra testvérek mellett id. Nagy Pál iskolaigazgatót és családját is ezek közé sorolhatjuk… Nevével az iskola tantestületében már az 1920-as években találkozunk. Iskolaigazgatónak 1939-ben nevezték ki, közvetlenül a II. világháború előtti zavaros időszakban.
2018-07-21Halászok Pentelén a Vaskapu megépítése utánA Vaskapu 130 kilométer hosszan elnyúló szorosa már az ókorban is fontos kereskedelmi útvonal volt. Ezt a Duna szakaszt nem lehetett hajózni, hanem a mellette megépített szárazföldi szervizúton kellett a hajó rakományát délre vagy északra szállítani.
2018-07-07Pentelei halászat és híres mestereiA Pentelén élőket többször érte kritika a halászat említése kapcsán. Divat volt az új szocialista város alapítása idején szegény halászfaluként említeni. Ez azonban hivatalos okmányokban sehol nem volt olvasható. Az viszont igen, hogy a település 1832-től 1873-ig mezővárosi rangot kapott.
2018-06-23A kétszer kitelepített Radics családA pentelei Bem utcában lakó Radics család szomorú története az 1950-es kitelepítésekkel kezdődött. Ez a borzasztó esemény Pentelét jobban érintette, mint az ország egyéb településeit. Az Újváros építése felgyorsította a jómódú családok kisemmizését, lakóépületeinek, földjeinek kisajátítását. Ezen családok jómódja több évtizedes, de esetenként évszázados szorgalmas és kitartó munka eredményeként született meg.
2018-05-02Korabeli május elseje 1932-ből (képaláírás)Éljen május 1-je! Aki azt hiszi, hogy ez az ünnep a szocialista rendszer ünnepe, az téved. Dunapentelén is nagy hagyománya volt megünneplésének, amelyet az egyik külsős szerzőnk és hűséges olvasónk által közzétett fotó is bizonyít. Hát akkor: Éljen május elseje, a munka ünnepe! (teljes szöveg)
2018-04-28Tavaszi Duna-part (képaláírás)Idén is folytatódik a kutatás az Árpád-kori szakrális komplexum körül. Az eddigi legnagyobb eredmény egy 1124-ből származó gerenda megtalálása volt. A penteleiek várják a további sikeres kutatásokat. (teljes szöveg)
2018-03-22A Leitner-völgyi Farkas-tanyaAz elmúlt években többször halhattuk a helyi rádióban a hirdetést, hogy „kerítésanyagok vásárolhatók a Murár drótfonónál a Farkas-tanyán „Ma városunkban fogalommá vált e név, amely az ott élő családra emlékeztet. Ma a városban már nem ismerik a Farkas családot, nekünk penteleiek emlékezetében még élénken él a tanya és családjának története.
2018-02-19A Pintes és legendás családjaPentele története nem a város alapításával kezdődött, már évszázadokkal előbb is egy fejlett agrárjellegű település volt. Dér Pál tanulmányában olvasható, hogy 1900-ban a településen 605 szőlősgazda 332 kataszteri holdon művelt szőlőt.
2018-02-02A pentelei Gáspár Farkas család kitelepítése és meghurcolásaA II. világháború utáni Dunapentelén több Farkas család élt. Megkülönböztetésre a családi név előtti ragadványnevet használták, így kapta meg a Temető utcai család a "Gáspár" előnevet.
2018-01-05Bőrkabát egy emberi életértApostag községben december 24-e nemcsak karácsony szentestéje, hanem egyben a község gyásznapja is. Harmincnyolc apostagi civil vesztette életét 1944. december 24-én a pentelei bombatámadásban
2018-01-00A pentelei monostorSzabó Zsolt Róbert építész tanulmánya a pentelei monostorról
2017-12-23Egy kitelepített család karácsonyaA Pentelén köztiszteletben álló Kádár család tulajdonában volt a közismert Kádár-völgy (neve is a családtól ered) több mint egy évszázadon keresztül. Mint sok, jómódú pentelei és magyar családdal együtt, őket is kitelepítették 1950. november havában.
2017-07-19Hogy van a mi gólyánk?Továbbra sincs biztos információnk a pentelei gólyáról. A jó hír az, hogy sok olvasó igyekszik segíteni.
2017-07-15A mi gólyánk története. Aggódunk a gólyánkértJó jel, ha sokan törődnek a sérültnek látszó gólyával: aki az állatokkal törődik, az az emberekkel is...
2017-07-08"A tanuló ne gondolatokat, hanem gondolkozni tanuljon"Barta Sándor (kép) neve még az 1000 éves Pentele című könyvben is benne van! Anyai ágon az ősei - nagyapja, de még a dédapja is - asztalosok voltak Pentelén. Ő is ezt a szakmát választotta, majd kitanulta az ácsmesterséget is.
2017-05-25Gólyalesen (képaláírás)Nagy erőkkel vonult ki május 24-én Pentelére a helyi tűzoltóság, hogy biztonságba helyezze a már korábban megsérült Gyuri gólyát. A befogási és ebből fakadó kezelési kísérlet sajnos kudarcot vallott, mert Gyurit nem találták a fészekben. (teljes szöveg)
2017-03-25Meddig volt élet a monostorban?A köztiszteletben álló Csupity Iván 50 évig volt a ráctemplom gondnoka. Elbeszélése alapján tudom, hogy 1690 körül a ráchívők csónakokkal keltek át a Dunán, hogy a monostorban tartott vasárnapi istentiszteleten részt vehessenek.
2017-03-13A pentelei monostor alapításaA Monostor alapításának bemutatása kiváló magyar történészek és régészek kutatási eredményeinek ismertetésével.
2017-03-04A Penteléhez kötődő monostorMiért is fontosak a szakrális emlékek? Mert a vallás az emberiséggel együtt fejlődött, illetve alakult ki (napkultusz, monoteista vallások).
2017-02-00Pentele monostora - Veszprém és a Szerémség görög összefüggéseinek fényébenDr. Diószegi György Antal művelődéskutató írása a dunapentelei monostorral kapcsolatos kutatásairól
2016-12-23Mindig is pentelei kovácsműhely volt. Műhely és múzeumMég Ausztráliában is hallották hírét ennek a pentelei múzeumnak, ami legendás műhelyként szolgált.
2016-11-26Pentelei böllértalálkozókDunapentele korábban 1832- 1873 között mezőváros volt. Három temploma, egy zsinagógája, nyolc kocsmája, számtalan kurtakocsmája volt. Szép hagyomány volt a disznóvágás.
2016-11-17Köszönet a helyreállítóknakA penteleiek hálásak azoknak, akik közreműködtek a vandálok által megrongált kistemető helyreállításában.
2016-02-29Kisvizek ősszel, árvizek nyár elejénIntercisa és Pentele létrejöttében és életében a Duna alapvető fontossággal bírt, miként a Duna menti vasmű telephelyének kiválasztásánál a folyóból nyerhető ipari víz, valamint a nagy mennyiségű nyersanyag szállítására alkalmas olcsó vízi út meghatározó volt.
2015-11-16Monostor emlékhelyNagy jelentőségű Pentelei Monostor Konferenciát tartottak november 14-én a református templomban. Előadást tartott Kalota József, a görögkeleti egyház püspöke, Szabó Szolt Róbert építész és Keszi Tamás régész.
2015-11-09Pentelei emlékKonferencia a református templomban. Az emlékhely és hagyományteremtés témakörök köré csoportosítva konferencia foglalkozik november 14-én a Pentelei Monostorral.
2015-08-15Virágok és úszó kereszt a DunánJúlius végén Szent Pantaleonra emlékeztek meg a Duna partján a Szent György Lovagrend az Ortodox görög-keleti egyház és a Pentelei Hagyományőrzők. A pentelei monostor története.
2015-06-12KépzőművészetA Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Kamara Galéria: Móder és a DF-Nemzetközi Art Műhely XXV. kiállítása nyílt meg Pentele a képzőművészetben címmel. Megtekinthető július 9-ig
2015-04-25A pentelei hajómalmokrólA múlt század közepéig Pentelén minden tavasszal egy nagy látványosság csalogatta ki az embereket a Duna-partra. Ilyenkor történt a hajómalmok vízrebocsátása.
2015-04-08Elkotort kolostor"Sokat változott a dunai táj a dunaújvárosi löszfalak tövében. A folyó hol közelebb, hol távolabb kanyargott a Mezőföld meredek leszakadásától. Néha szigeteket épített, aztán ha úgy hozta kedve elmosta őket. Így járt a Szalki-sziget, vagy annak ismeretlen nevű elődje is, melyen egy több szempontból is rejtélyes monostor állt. Míg a Duna szabályozása nyomtalanul el nem tüntette. Létezése és eltűnése számos érdekes hidrológiai problémát is felvet, ezekre keressük a választ."
2014-07-07"Az álmaimból építkezem..."Beszélgetés Szabó Zsolt Róbert építésszel, aki él-hal Penteléért. Városfejlesztésről, tervekről.
2014-06-14Névről, tervről, igényekrőlHingyi László önkormányzati képviselő fórumot tartott a Rudnyánszky-Mondbach-Frankl kúria épületének, a régi faluközpont megújításának terveiről. Őri Zoltán néhány észrevétele, kiegészítése az elhangzottakhoz, a kúria történetéhez.
2014-06-06Kálvária emlékekKiegészítés a pentelei Kálváriák történetéhez.
2014-05-13Kulturális örökségünkTörténelmi emlékek Penteléről. "A Pentelei kúria épületét több család is birtokolta az utóbbi két évszázadban. Környezetében ma is ott élnek a korábbi családok leszármazottai." Szabó Zsolt építész a pentelei kúria történetéről írt.
2014-04-19Kálvária-emlékekNagypénteken sok pentelei összegyűlt a Kálváriánál, az Öreghegyen: régi megemlékezések.
2013-10-24Őri Zoltán előadásaOktóber 24-én az evangélikus templomban Őri Zoltán visszaemlékezése: Pentele a világháború után és 1956-ban.
2013-09-01Pentele ünnepénBeszámoló a Pentelei Napokról. Pro Pentele díj: Tóth László.
2013-04-10Pentele: utcák, emberekŐri Zoltán tartott előadást a Pentele Baráti Kör helytörténeti előadássorozatában, április 9-én a Pentele Klubházban.
2013-04-09Héthercegség Pentelén?Április 9-én Őri Zoltán tart előadást Pentele múltjáról a Pentele Klubházban.
2012-11-14A pentelei dalok őrzőiA Kék Nefelejcs Népdalkör öt évvel ezelőtt, Pentele ezer éves évfordulójakor alakult meg a Penteléért Alapítvány vezetője, Szabó Tamás segítségével. A pentelei hagyományőrző népdalokat dolgozzák fel és éneklik fellépéseik során.
2012-03-20Rajzok PentelérőlAz E-műteremgalériában március 19-én kiállítás nyílt Rajzok Penteléről címmel. A kiállítást Szabó Tamás nyitotta meg.
2010-06-17Pentelei kincsestár"A városban évek óta van szocreál tanösvény . Miért ne lehetne pentelei is? - kérdezi Jakóné Fekete Teréz. Az idei év egyik díszpolgára összeírta a lehetséges állomáshelyeket." Beszélgetés a tervekről Jakóné Fekete Terézzel.
2010-06-07Pentelei hagyományőrzőkA Pentele Napot 1985 óta rendezik meg az Óvárosban. Beszámoló.
2009-06-26Hétvégi várkalauz: Pentele"A Duna mentén, az emberi megtelepedésre alkalmas Rác dombon már az őskorban kialakultak az első telepek; a bronzkor népességének vályogfalú lakóházait pedig már kerítőfal védelmezte az ellenséges támadásoktól. A római városon később középkori erősség épült."
2009-06-15Szép volt, Pentele!Pentele Napok, beszámoló és a borvesreny helyezettjeinek névsora.
2009-02-04Hatvankét éve PentelénCsaládregény: Császár Béla és családja.
2009-02-04Gyuri bácsi hazajöttBeszélgetés a pentelei, 80 éves Gurics György, olimpikon és világbajnok birkózóval.
2009-02-04Ezer érdeklődő látta már a kovácsműhelytDr. Kelemen Gyula tősgyökeres pentelei kovácsként dolgozó édesapja előtt állított emléket, amikor 2004-ben megnyitotta a kovácsműhelyt. Azóta több mint ezer látogatót fogadott már a múzeum.
2009-02-02Pentelén is büszkék rájukPentelén Gurics György világbajnok birkózó mellett a pentelei díjazottakat is köszöntötték: Dr. Kelemen Gyula, Trencséni Berzai Zsuzsa, Tóth László és Jakó Pál.
2008-12-23Pentelei városálmodóA Virtuális Város 08 pályázatra beérkezett pályaművek közül, Szabó Zsolt Róbert egy teljes Pentele-rehabilitációs programot dolgozott ki.
2008-10-25Helytörténet, történetekTóth József írásai Penteléről, a penteleiekről. Tóth József 1995-ben megírta Dunapentele II. világháborús áldozatainak 1985-ben állított emlékmű történetét.
2008-09-27Az Emlékmű Bizottság emlékeEgy elfeledett könyvről. Tóth József 1995-ben megírta Dunapentele II. világháborús áldozatainak 1985-ben állított emlékmű történetét.
2008-04-30Pentele elfelejtett kincseiA Pentele városrész bemutatása, rövid történet.
2008-04-26Pentele ennél többet érdemelSzabó Tamás: Pentele ezer éve című könyvéről.
2008-04-19Pentele, ezer év, és...Megjelent Szabó Tamás: Pentele ezer éve című könyv. Könyvkritika.
2008-04-19Van múltunk, lesz jövőnkSzabó Tamás: Pentele ezer éve című könyvről.
2008-04-19Egy örömhírCsefkó Farkas András írása Szabó Tamás: Pentele ezer éve című könyvről.
2008-02-08Pentelei történetA Pentele ezer éve címmel tervezett kötet megjelenésének problémáiról.
2008-02-01Nem erre gondoltakSomogyi György véleménye szerint, nem az elvárható formában és tartalommal készül a Pentele ezeréves rendezvénysorozatához kapcsolódó könyv. A Kistérségi Európai Uniós és Idegenforgalmi Kht. a könyv elkészítésére Szabó Tamással kötött szerződést.
2007-07-07Ha nem hal ki a hagyományPentele ezeréves fennállásának ünnepségén átadták a Pro Pentele érmeket. Kitüntetést kapott: Csontos István, a százesztendős Szórád Márton Általános Iskola egykori igazgatója, Böttger Antal református lelkipásztor, a Báics-házaspár, Nyuli György (posztumusz) és felesége, Nyuli Györgyné, Palkovics Jenő és dr. Dorkota Lajos.
2007-07-04Virágbontás PentelénA kulturális ágazattal kapcsolatos programban, Pentele kulturális szerepkörének növelése a cél. Fejlesztési tervek oktatásban, kultúrában.
2007-06-04Pentele: egy évezredBeszámoló a jubileumi, háromnapos fesztiválról, amelyet Pentele ezer éves fennállásának tiszteletére rendeztek.
2007-06-02Mi köze Intercisának Penteléhez?Történetek az ezeréves Penteléről.
2007-06-02GondolatláncokJúnius 1-jén, az E-galériában a "Penteléről" című kiállítás megnyitóján elhangzott beszéd.
2007-05-26Penteletörténet, családtörténetSzabó Tamás családjának története. Szabó Tamás a falu ezeréves jubileumi programsorozatának fő szervezője.
2007-05-04Pentele: ezeréves ünnepségDunapentele idén ünnepli az alapításának 1000. évfordulóját. A rendezvény szervezői megbeszélést tartottak az óvárosi klubházban. Beszámoló.
2007-04-30Pentele ezer évesPentelei történetek. Újgalambos birtokosa, a legendás intéző, majd birtokosgazda: Csáfordi Tóth Antal.
2007-04-30Kik voltak azok a pentelei Andornokok?Pentele történelméből. Az Andorno család.
2007-04-30Egy gyönyörű, elegáns levélrőlPentelei történetek. Beszélgetés Kovácsné Kaszt Zsuzsával.
2007-04-14Pentele ezer évesPenetele története. A festőművész Pentelei Molnár János.
2007-04-14Csuszimoló, sapkaPentelei történetek. Beszélgetés Vargas Sándorral.
2007-04-14A rejtélyes névadó: egy szent vértanúPentele névadójáról: Szent Pantaleonról.
2007-03-31Pentele ezer évesA fejlődés megindulása Penteleén a XVII-XVIII. század végén.
2007-03-31Te Berzai lány vagy - ugye?Beszélgetés Trencséniné Berzai zsuzsával, édesanyjáról, aki az utolsó pentelei bábaasszony volt.
2007-03-27Zsebből támogatják a pentelei programotA közgyűlésen történet. Főbb témák: állattartás - a városban 13 ezer állat él; Pentele fennállásának ezredik évfordulóját ünneplő programsorozat támogatása; a közgyűlés javaslata a híd nevére: Pentele; az Alba Volán Zrt., nem kapta meg az 54 millió forintosnormatív támogatást.
2007-03-22Száz év - versben és prózábanVers és prózamondó versennyel köszönti az ezeréves Dunapentelét a fennállásának századik évét ünneplő Szórád Márton Általános Iskola.
2007-03-21Csatorna az Arany utcábanCsatornát építenek a pentelei Arany János utcában.
2007-03-17A mi pentelei PetrovicsunkPentele ezer éves. Élettörténetek pentelei lakosoktól: Petrovics Sándor.
2007-03-10Pentele ezer évesAz 1848-49-es forradalmo és szabadságharc eseményei és Pentelével kapcsolatos történései.
2007-03-10Legyen Károly híd?Egy ötlet a dunaújvárosi híd névadásához. Legyen a híd neve Károly híd, Lotharingiai Károlyról.
2007-02-24Ezer éves PentelePentele történetéből: a Rosti család.
2007-02-24Lovag és vitéz az Attila utcábólEzer éves Pentele. Beszélgetés Császár Béla pentelei lakossal.
2007-02-13Aki megőrzi gyökereitA Szabó Tamás (a Pentele Baráti Kör vezetője) által irányított szervezőbizottság méltó ünnepségsorozattal szeretné köszönteni az ezeréves Pentelét.
2007-02-10Ezer éves PentelePentele történetéből. A pentelei rácokról.
2007-02-10Rangkórságos úriemberKis történet.
2007-01-25Ezeréves Pentele százéves iskolájaPentele 1000 éves. A Szórád Márton Általános Iskola pedig idén ünnepli a fennállásának századik évfordulóját.
2007-01-13Ezer éves PenteleDisznótorok és híres böllérek. Pentele történetéből.
2007-00-00Rejtélyes PenteleHelytörténeti tanulmány.
2006-12-16Pentele ezer évesPentelei iparostörténelem (II).
2006-12-16Paraszt gyerek pesti szolgálatbaPentelei történetek.
2006-11-27A szívügye ÓpenteleKiss András, önkormányzati képviselő.
2006-11-25Pentele ezer évesPentele történetéből. Kis Pentelei iparos történelem (I.).
2006-11-25Kis történelmi engesztelés ez?Régi penteleieket bemutató sorozat. Beszélgetés Farkas Lajosnéval, aki Nyuli Anna testvére.
2006-11-04Pentele ezer évesPentele történetéből, a török hódoltság kora.
2006-11-04A Botos-kocsma és a TEFU telepPentele ezer éves. Jakó Pálné Ilonka néni visszaemlékezése.
2006-11-04Az új menyecskePentelei történetek.
2006-10-07Pentele ezerévesPentele történetéből: szüret és ünnepe a pentelei fensíkon.
2006-10-07A Monostor Butibulus építésePentele történetéből. Építkezés és szállítmányzás a római és későbbi kokorban.
2006-09-23Pentele ezerévesPenetele történetéből.
2006-09-23Régi ember új világban-
2006-09-09Sztálinvárosiból lett penteleiJuhász József, a Szórád Márton Általános Iskola igazgatójáról.
2006-09-09Pentele ezerévesPentele történetéből. (sorozat)
2006-09-09Sok vizzel ettükTörténetek.
2006-08-22Sok éve dolgoznak a településrészértPro Pentele díjat kapott: Némethné Naszvadi Julianna és Szloboda György.
2006-08-21Pentele-Óvárosi napokA pentelei városrész külön ünnepséget tartott. Az ünnepség keretében átadták a Pro Pentele kitüntetéseket. Díjazottak: Némethné Naszvadi Julianna és Szloboda György.
2006-07-22Pentele ezerévesDunaőentele történetéből. A kezdetek, Szent Pantaleon monostor építésének idejéről, építésének körülményeeiről.
2006-07-22BérespusztánKis történet.
2006-07-08Pentele ezerévesSorozat. Pentele történetéből: zenészek, cigánybál, nagybőgőtemetés.
2006-07-08Egy elfoglalt időmilliomosŐri Zoltán bemutatása.
2006-07-04Megalakult az "1000 éves Pentele" ünnepségsorozat szervező bizottságaA szervező bizottság tájékoztatta a médiákat és a város közvéeleményét a bizottság fő céljairól valamint a tervezett eseményekről.
2006-07-01Pentele ezeréves2007-ben ünnepli ezeréves évfordulóját Pentele. Pentele története.
2006-06-30Pentele-emlékbizottság: start!Megalakult a jubileumi ünnepségeket - Pentele ezeréves, a Szórád Márton Általános Iskola százéves lesz - szervező bizottság a Pentele Klubban. A bizottság társelnökei: Szabó Tamás és Juhász József. Az ünnepségekre 2007. május 28. és június 3. között kerül sor.
2006-06-12Ismét búcsú volt PentelénKépes beszámoló a Pentelei Búcsúról.
2006-05-19Akár Pentelén isDunaújváros Alapítóinak Egyesülete megelékezést tartottak, a város várossá nyilvánításának ötvenötödik évfordulóján. Várossá 1951. április 29-én nyilvánította Pentelét a minisztertanács, és május 18-án megalakult a Dunapentelei Városi Tanács.
2005-10-15Ha gumigyár, akkor menjen a városból?Az új észak iapri parkban gumigyártó és hulladék újrafeldolgozó üzem létesül majd. Dorkota Lajos azt mondta, hogy népszavazást és Pentele leválását kezdeményezi, ha a gumigyár-történet igaz.
2005-08-22Pentele őrzi a hagyománytAz augusztus 20-i ünepségen átadták a "pro Pentele"-díjat. Díjazottak: Kelemen Gyula és Móder Rezső (kép).
2005-03-25Bőgőtemetés PentelénHíres cigánybálok Pentelén.
2003-12-30Dóra-kastély a pentelei Magyar utcábanMikor, ki építette, milyen volt a belső elrendezése kik voltak a gazdái?
2003-10-21Pentele ezeréves. a Monostor II. részA cikk írója (építészmérnök) vázlatokat készített arról, hogyan is nézhetett ki a pentelei monostor.
2003-10-14Pentele ezeréves. A monostor-
2003-09-30Pentele ezeréves
2003-06-02Egy nap a penteleiekértA Szalki-szigeten május 31-én Pentele Napot rendezett a Pentel Polgári Casino.
1998-01-27Hidak a pentelei DunánHidak a pentelei Dunán. Kép az Isaszeg elnevezésű kompról.
1998-01-09Pentele helye a középkorbanPentele helye a középkorban
1996-06-01Hajóvontatás a Dunán (III.)Őri Zoltán folytatásos cikke a 18-19. századi vízi áruszállításról, amelyhez hajóvontatókat használtak.
1996-05-25Hajóvontatás a Dunán (II.)Őri Zoltán folytatásos cikke a 18-19. századi vízi áruszállításról, amelyhez hajóvontatókat használtak.
1996-05-02Mély, évezredes kapcsolatPentele és a Duna c. minitárlatról, mely az Intercisa múzeumban látható.
1996-02-24Monostor romjai a Dunában. Együtt írjuk a város történetétA Szent Pantaleon monostor romjainak maradvá- nyairól s a római kori leletekről.
1996-02-17Pentele monostora a Duna szigeténA monostor története.
1995-10-14"Hagyomány már, hogy őrizzük...A Pentele Molnár János utca egyik háza Pentelei minimúzeum. Az ott élő család évtizedek óta gyűjti a pentelei emlékeket.
1995-08-25A város figyel a vasműreA Pentele Napok eseményeiről.
1995-08-18Pentele napokAz 1995-ös Pentele Napok programjáról.
1994-08-19Emlékkiállítás előttA Pentele Napok keretében Berán Lajos kiállítás nyílik. Berán Lajosról.
1994-08-12Pentele NapokAug. 19-21. Pentele Napok. A programokról.
1993-08-26Méltóan a múlthozBeszámoló a "Pentelei Napok" eseményeiről.
1993-08-24Pentele ünnepeltA pentelei ünnepségről.
1992-08-25Pentelei napok 92Aug.19-21. között rendezték meg a Pentele Napokat. A rendezvényekről.
1992-08-14Pentelei napokA Pentelei napok rendezvényeiről (aug. 19-20).
1991-08-29Pentelétől Dunaújvárosig; Rövid postatörténetA XIX. század első felétől a Pentele helységnév elé D. betű került. 1836-ban egy II. osztályú postahivatalt alapítottak D.Pentelén, a mai Óvárosban.A városépítés első szakaszában az építkezés területén egy kis barakképületben átmenetileg postát létesítettek. Az első, végleges postaépület 1952. jún. 12-én kezdte meg működését. A következő posta a Barátság városrészben létesült. Ezt egy kis játékos postahivatal követte a Vidám Parkban, ahol az úttörővasút induló állomásának épületében úttörők dolgoztak. A Magyar Posta alkalmi bélyegekkel emlékezett meg a városalapítás 10-15-20 éves és negyedszázados évfordulójáról.
1990-04-27Pentelei májusokElbeszélés.
1990-04-13Igy éltünk Pentelén.Élet Pentelén a Babanits család rövid története.
1988-10-11A Jancsky-kocsma múltjaIsztambul felé, Pentelén. A Pentele városrészi mozi épülete a felszabadulás előtt a Jancsky-féle kocsma volt, de korábban a XVIII. sz. vége óta "beszállóvendéglő". Pentele falujának fekvése fontos útvonalat jelentett. A postakocsi szolgálatról.
1987-12-22Karácsonyok PentelénNépszokások.
1987-08-11A Lajos-kövek története (I.)Történeti tanulmány a két római kőoszlopba vésett emléktábláról, amelyet 1926-ban állítottak fel Pentelén. II. Lajos király kétnapos táborozásának emlékére.
1986-05-27Pentele középkori történetéről hallhatnak az érdeklődők az Intercisa Múzeumban... Kiss József Mihály az Országos Levéltár munkatársa tart előadást...Előadás az Intercisa Múzeumban Pentele középkori történetéről.
1984-01-31Húsz év Pentelére. Történetkutató közgazdász.Fekete István Budapesten lakó közgazdász nagy mennyiségű dokumentumot gyűjtött Pentele történetéből. Előadást tartott a Vasmű klubban a pentelei kolostorról. Kép: F. I.
1984-01-24Mi történt a Pentele monostorral? Kedvtelésből kutatjaA Vasmű Klubban tart előadást Fekete István, A Vegyépszer vezetője, aki hosszú ideje kutatja Dunapentele múltjával foglalkozó dokumentumokat. (Jan. 25-én)
1980-04-22Dunapentele kialakulásaDunaújváros területének rövid története (VIII.) Honfoglalástól a török hódoltság végéig.
1980-04-04FelszabadítókVinis János újtelepi lakos visszaemlékezése Pentele felszabadítására. Visszaemlékszik még Krizsán Lajosné, aki tanyáján a többieknél később látta meg a felszabadítókat. Kép: Egy a felszabadítók közül: Georgij Szergejevics Puhacs. Hősi halált halt Pentelénél
1978-03-00Tarka szőttesPentelei húsvéti szokások. Részlet Schlitterné Nyuli Anna visszaemlékezéseiből.
1978-01-20A nevek világa: Szent Pantaleontól - DunaújvárosigA XIX. század végén kapta a mai Dunaújváros a Dunapentele nevet.
1977-11-04Emlékezet, mesélj... beszéljA pentelei patakmentét régen "Nicht Brot"-nak hívták. Két óvárosi öreg elmeséli az elnevezés eredetét.
1977-04-01Búcsú az Arany-völgytőlA Castrum városnegyed alatt húzódó (Vöröshadsereg útja) völgyben bontják a régi házakat. Parkerdő lesz a régi házak helyett. Kép: Egy lebontott ház
1976-08-29A helységnevek változása: NyelvőrA helységnevek változása során Pentele név eredetéről - a velencei Szent Pantaleon nevéből alakult személynév volt Pentelén - Pentelény alakban. A község lakossága Pentele, majd Dunapentele alakban használta. E név később Dunaújváros névre változott.
1975-12-23Régi karácsony PentelénSchlitterné Nyuli Anna visszaemlékezése.
1974-05-03Dunapentele múltjábólEgy év múlva negyedszázados lesz a város. Érdekességek a város múltjából.
1973-07-01Pentele vendéglátása.Dunapentele története a vendéglátás tükrében.
1972-11-14Dunaújváros területének rövid története VI.A 19. sz Penteléje.
1972-11-10Dunaújváros területének rövid története V.Pentelei monostor, Rácdomb és az újkor kezdete.
1971-01-19Ahol nincs folytatásA Szávics birtokról.
1971-01-01Ételek hazánk minden tájárólA Pentelei révész leves, az Öreghegyi jófalat és az Aranyhordó palacsinta receptje, eredetük.
1968-04-12Pentelén harcoltakA felszabadításban résztvevő egykori katonák látogatása a városban.
1966-03-04Táltos utcaPentelei mese Berceli Jóska táltosról.
1965-08-27Pentele első alapításaA település története az 1500-as évekig. Nevének származása. Kép. Szt. Panteleon. A monostor képe.
1965-05-07Pentele a törökkor végénÉrdekes történelmi adatok. Térkép. Két medalion képe.
1964-02-21Elkészült a társadalmi munka idei terveMárcius első napjaiban kezdődik. Egy óra - egy bélyeg. 300 ezer órára lesz szükség.
1955-02-18VárostörténetTörök író Pentele Palánkjáról
A budai szandzsák 1559. évi összeírásaAdózó helyek összeírása a török időkben.
Farkas Gáspár síremléke a pentelei öregtemetőbenFarkas Gábor síremlékéről, mely feltehetően az intercisa-maradványok közül való. (fénymásolatban kapott anyag)
RácpentelePentele lakossága a török idők alatt fogyott. A nagyobb méretű betelepülési hullám a török hódoltság megszünte után, a XVII. sz. végén kezdődhetett. Belgrád ugyanis 1690-ben ismét török kézre került, és 37 000 szerb család Magyarországra menekült. Ezt követően kapta Pentele a Rácpentele elnevezést. 1696-ban építették a Rácdombon a mai is látható kis templomukat. Az 1669. évi országos összeírás idején 57 rác jobbágy lakott a faluban, 1697-ben 39, 1701-ben már csak 29. 1743-tól az új földesúr
A Duna titkaiPentele monostoráról, a Szalki pusztáról, az Ercsi Dunapartról, Szigetfőről, a szentkúti kápolnáról, Pentele és Földvár közötti római erődökről, Dunaföldvárról, Kulcsról, Adonyról, Rácalmásról, a pentelei révről, a csabonyi szigetről, az úszódi vizimalomról.
Dunaújváros névváltozásainak kronológiájaPentele 1238-ból való az első utalás, amikor a monostor apátja pereskedett. (= Dunaferr , 1991. 6.sz.11.p.) Rácpentele: 1690-1783 (= Dunaferr 1991.9.sz.11.p.) Pentele: 1784 ?- Dunapentele:XIX. sz. elejétől 1951 ? Sztálinváros: 1951 nov. 7-től Dunapentele: 1956 okt. 30?, 1957.jan-ig ? Sztálinváros: 1957 Dunaújváros: 1961 nov. 11-től
Dunaújváros történeteDunaújváros Megyei Jogú Város öröksége. Dunaújváros története című könyv az interneten is olvasható, képekkel illusztrálva.
Pentele temetőiA köztemetők, felekezeti temetők, a katonatemetők és emlékhelyek története, bemutatása.
EzredévrePentele évfordulójára írott amatőr vers.
Várostörténet - KözépkorDunaújváros története. Középkor.
Várostörténet - Török korDunaújváros története. Török kor.
Pentele az újkorbanPentele, Dunapentele története a 18-20. század első feléig. Története, oktatás, közigazgatás, a társadalmi változások
"... mi ők is vagyunk"Barangolás a Kistemetőben. A sírkert bemutatása.
Pentele nevezetes polgára - filmszalagonA közelmúltban Rosty Pál életéről és nagy utazásáról készült dokumentumfilmet mutattak be a budapesti Cervantes Intézetben. Az alkotók - Kaszab Zsuzsa és Herczeg György, a Latin-Amerikai Magyar Egyesület alapító tagjai - végigjárták a híres világvándor egykori tengerentúli utazásának állomásait.
Pentele monostoraTanulmány a pentelei monostorról, amelynek fókuszában az épület sorsa és a Dunával való kapcsolata áll. Idézet Szabó Nándor jelentéséből, amelynek témája a a Duna Rácalmási-dunapentelei szakaszának szabályzása.
Romok a Duna vizébenA tanulmány azt vizsgálja, hogy mi történhetett a pentelei monostor Dunába süllyedt romjainak maradványaival. A romokat a folyó szabályozásakor felrobbantották, s kikotrás után a maradványokat egyes partszakaszok és mederrészek feltöltésére használták fel.
Hol volt Pentete a középkorban?Rövid ismertető Pentele középkori - XII. és XIII. századi - helyzetéről, elhelyezkedéséről.
Pesty Frigyessel Pentelére: Rácdomb és környékeIsmertető a Rácdombról. A szerző szerint a területet nem természet hozta létre, hanme emberi tevékenység nyomán jött létre. Rövid leírás Rudnyánszky József0 1949-ben elbontott kastélyáról.
Templomok - harangokTanulmány a dunapentelei vallási épületekről és azok harangjairól: a görögkeleti Ráctemplom, a római katolikus Szentháromság templom, a zsidó zsinagóga és a reformátusok harangja.