József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Helyismereti adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu
         

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Szerző:
Cím (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

16 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-05-20Időközi választás lesz június 5-én a 4-es számú egyéni választókörzetbenA képviselők bemutatkozója.megtekintés
2016-05-19Bemutatkoznak a jelöltekA helyi választási bizottság június 5-re írta ki az időközi önkormányzati képviselőválasztást Dunaújváros 04-es egyéni választókerületében megüresedett képviselői mandátumra. Jelöltek: Orha Zoltán, Gebei Bálint, Selyem József, Balogh Péter, Barta Endre, dr. Huszti Zsolt, Pappné Grabant Ilona, Harsányi Péter, Lassingleitner Fruzsina.megtekintés
2006-09-21SZDP: egy ifjú képviselőjelöltÖnkormányzati választások. Az SZDP ifjú képviselőjelöltje: Gergely Ákos.megtekintés
2006-09-19Önkormányzati képviselő-jelöltek6., 7., 8., 9. választókerület képviselőjelöltjei. Kép+ portrémegtekintés
2004-06-15Választottunk: országosan a FIDESZ, Dunaújvárosban az MSZPA vasárnapi szavazás helyi adatai az Európai Parlament 14 magyar tagjára.megtekintés
2001-04-13Kiléptek a színfalak mögülAz SZDP újraéledésével a dunaújvárosi alapszervezet is a megújulás időszakát éli.megtekintés
1990-04-20A szocdemekre szükség lesz... A kudarc és okaiAz SZDP dunaújvárosi szervezetének elnöke, Magyar Csaba nyilatkozik a szociáldemokraták jelenéről és jövőjéről.megtekintés
1990-02-16Vass Lajos bemutatkozásaA szociáldemokraták választási gyűlése (február 14.).megtekintés
1989-03-31Folytatása következik. A munkahely ne váljon pártcsaták színterévé.Az MSZMP városi bizottságának vezetői, Mádlné Maár Ilona első titkár, Bárkányi Sándor titkár és a Szoc.dem. Párt, a Független Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőinek eszmecseréjéről.megtekintés
1989-03-21Az együttműködésért. Találkozó az alternatívokkal.Első ízben került sor találkozóra pénteken a városi tanács elnökének kezdeményezésére a városunkban működő pártokkal és alternatív szervezetekkel. A várospolitikai célok megvalósítása érdekében ajánlott együttműködésről.megtekintés
1985-00-00A pártok tevékenysége és a polgári közigazgatás kezdete Dunapentelén a felszabadulás utánA felszabadulás után 1945. március 10-én megalakult a 14 tagú kommunista párt. Az 1945. évi november 4-i nemzetgyűlésképviselő választás eredménye.megtekintés
1978-12-15A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének megalakulása és és tevékenysége Dunapentelén a felszabadulás utánAz iskola helyreállítása, a tanítás megkezdése. Az iskola tantestületének névsora. Az első szabad május 1 megünneplése. Választás eredménye. Táblázat a községben lévő 6 párt tagságáról, vezetőségéről. A két párt egyesülése 1948 május 10.megtekintés
1948-05-09Jegyzőkönyv a helyi MKP és SZDP egyesülésérőlJegyzőkönyv a dunaplentelei Magyar Kommunista Pártnak és a Szociál Demokrata Pártnak az MKP helyiségében lezajlott egyesítő taggyüléséről. Elnöki megnyító után, ifj. Hegedüs Péter MKP járási titkár és Podrácki Imre SZDP járási titkár méltatják az egyesülést, Hegedüs beszél az ellenség elleni harcról, a munkásosztály harcáról, az összefogásról, az elöttük álló feledatokról, az MDP országépítő programmjáról. Podrácki a munkásmozgalom történetéről beszél és állandó harcáról a világreakció ellen. Ezután történt meg a két párt egyesülésének ünnepélyes aktusa, közfelkiáltással, és az új vezetőség megválasztása. Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Káder: Cs. Tóth Mihály, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér, Tömegszervező: Hingyi györgy, Gazdasági vezető: Körösi Mihály, Ifjúsági vezető: Kovács Antal. A megyei konferencia küldötteinek: Hegedüs Péter, Rózsa György, Kovács Ferenc, megválasztása után. Kovács Ferenc titkár tartott beszédet, melyben a párt munkájának segítésére és a pártgyüléseken való részvételre kéri fel az elvtársakat. Javasolja, hogy távíratban köszöntsék, az egyesülés alkalmából Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád elvtársakat, az Internacionálé eléneklésével ért véget az ünnepélyes egyesítő taggyülés.megtekintés
1948-04-23A helyi MKP és SZDP egyesülése után az új vezetőség jelöltjeAz MKP és SZDP központi szervező bizottságának körlevele értelmében az új vezetőség tagjaira tett javaslatok. Név, korábbi pártja, ha volt korábbi tisztsége akkor, azt is megjelölték. Új Vezetőség Elnök: Rózsa György, Titkár: Kovács Ferenc, Szervező titkár: Körösi Mihály, Káderfelelős: Cs. Tóth Mihály, Tömegszervező: Hingyi György, Gazdasági vezető: H. Szabó József, Paraszt felelős: Vagyócki Mihály, Oktatási felelős: Dr. Simay Arthur, Propaganda vezető: Főnyedi Elemér. A Pártbizottság tagjai:megtekintés
1948-04-05A helyi MKP SZDP egységbizottság ülésének jegyzőkönyveAz egységbizottság ülésének jegyzőkönyve a helyi Szociáldemokrata párt jobboldali elemeinek eltávolításáról. Az egységbizottság tagjai: Hingyi György, Molnár István, Főnyedi Elemér, Varga László, Horváth József, Cs. Tóth Mihály egyhangú kizárási javaslatot terjeszt elő az alábbi tagokkal kapcsolatban: Bakos Mihályné, Bartalos Gáspárné, id. Botos István, Bakos Károly dr. , Fekete Istvánné, Fekete Rózsi, Félix Ferenc, Főnyedi Károly dr. , Főnyedi Károlyné, Farkas Imre, Deák István, Deák Istvánné, Hoffgárt Gyula, Hoffgárt Gyuláné, Jakó Pál, özv. Kovács Ferencné, Loch Frigyesné, Meggyes Lászlóné, Peretsényi György, Simai Artur dr. , Szappanos Józsefné, Tremmel István, Vasvári Béla, Tremmer Istvánné, Vasvári Béláné, Zimányi Lajos, Zsebeházi László, akik az 1947. évi országgyülési képviselő választáskor demokráciaellenes agitációt folytattak. ifj. Bogdán József, Czigler Károly, Cincok György, Csernyecki Lajos, Várnai Lajosné, ifj. Várnai László, Vindicsh József, id. Horváth Ferenc, Kálmán László, Kollár Katalin, Pivonka József, Pesszer Gyula, Windisch Józsefné, Molnár Mihály, Petrovics Sándor, Pesszer József, Petrovics Sándorné, Somorác Imre, Szentesi Ferenc, Szentesi Ferencné, Tiringer Mihály, Tóth Julianna, Tóth László, Tóth István, Kelemen Gyula, Kelenem Gyuláné, Hosszu János, ifj. Horváth Mihály, ifj. Farkas János, özv. Gucsi Istvánné, Holvajt György, Kovács György, Tiringer Imre, Windisch Edit, akik, demoráciaellenesek, munkásellenesek, kommunistaellenesek. Szántó Iatván, Gridik Lászlóné, Kovács Sándor, Szépes Imre, akik a munlás osztály közös nagy érdekeiért osztályhűséggel és tántoríthatatlanul küzdeni nem tudnak, egyéni céljaikért küzdenek. Földvári Vera, Jerkó Sándor, Töeök Jánosné, akik táesadalni állászk miattt osztályellenségnek tekintendőek. Hermán Jásos, Hermán Jánosné, akik munksáodk, de demokráciaeeles és jobboldali magatartásukkal megtagadták az osztályhűséget. Nyári Dezső és Nyári Dezsőné, akik új lakosok a községben és demokráciaellenes rémhíreket terjesztenek. Gridik László, aki lengyel állampogár, és róla közelebbit nem tudnak.megtekintés
1946-09-07Jegyzőkönyv a helyi SZDP tisztújító-közgyülésérőlJegyzőkönyv a tisztújító ülésről. A tagság nem fogadja el az elnöknek tisztségéről való lemondását, így elnök továbbra is Farkas Pál. A következő tisztségek lettek megújítva. Alelnök: Bakos Mihály, Titkár: Goldenberg Béla, Pénztáros: Czigler Károly, Jegyző Bánhegyi Zoltán. A nemzeti bizottságba delegált tagok között nincs változás. Végrehajtó bizottság taglétszámát 10-ről 15-re emelték. Új tagok: Somorác Imre, Özv. Hajas Györgyné, Palágyiné, Fönyedi Károly, Kovács Gyula, Ellenörző bizottságnak szintén 5 új tgja lett: Béres István, Fekete Rózsi, Meggyes Lászlóné, Fekete Istvánné, Petrovics Sándor. A Bíráló bizottság új tagjai: Varga Ilona, Bagonyi Ilonamegtekintés